Betänkande - A5-0075/1999Betänkande
A5-0075/1999

Betänkande om förslag till rådets förordning om fördelning av tillstånd för tunga lastbilar som körs i Schweiz - utskottet för regionalpolitik, transport och turism

25.11.1999

Förfarande : 1999/0022(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
A5-0075/1999
Ingivna texter :
A5-0075/1999
Debatter :
Omröstningar :
Antagna texter :

Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format: