Mietintö: Komission tiedonanto matkailuun liittyvän työllistämispotentiaalin tehostaminen - Matkailua ja työllisyyttä käsittelevän korkean tason asiaantuntijaaryhmän päätelmien ja suositusten seuranta - Aluepolitiikkaa, liikennettä, ja matkailua käsittelevä valiokunta

2.2.2000

Menettely : 1999/2115(COS)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
A5-0030/2000
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
A5-0030/2000
Keskustelut :
Äänestykset :
Hyväksytyt tekstit :

Asiakirjasta ei ole HTML-versiota. Se on saatavilla seuraavissa muodoissa: