Betänkande - A5-0030/2000Betänkande
A5-0030/2000

Betänkande om kommissionens meddelande om att förbättra turismens sysselsättningspotential - Uppföljning av slutsatserna och rekommendationerna från Högnivågruppen för turism och sysselsättning - utskottet för regionalpolitik, transport och turism

2.2.2000

Förfarande : 1999/2115(COS)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
A5-0030/2000
Ingivna texter :
A5-0030/2000
Debatter :
Omröstningar :
Antagna texter :

Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format: