Betänkande - A5-0064/2000Betänkande
A5-0064/2000

Betänkande om utarbetandet av en stadga om grundläggande rättigheter i Europeiska unionen - utskottet för konstitutionella frågor

3.3.2000

Förfarande : 1999/2064(COS)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
A5-0064/2000
Ingivna texter :
A5-0064/2000
Debatter :
Omröstningar :
Antagna texter :

Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format: