Indstilling ved andenbehandling om Rådets fælles holdning fastlagt med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om visse retlige aspekter af infomationssamfundstjenester navnlig elektronisk handel i det indre marked ("Direktivet om elektronisk handel") - Udvalget om Retlige Anliggender og Det Indre Marked

12.4.2000

Procedure : 1998/0325(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
A5-0106/2000
Indgivne tekster :
A5-0106/2000
Forhandlinger :
Afstemninger :
Vedtagne tekster :

Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater: