Suositus toiseen käsittelyyn neuvoston yhteinen kanta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin antamiseksi tietoyhteiskunnan palveluja, eritylisesti sähköistä kaupankäyntiä sisämarkkinoilla koskevista tieytistä oikeudellisista näkökohdista ("Direktiivi sähköisestä kaupankäynnistä") - Oikeudellisten ja sisämarkkina-asioiden valiokunta

12.4.2000

Menettely : 1998/0325(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
A5-0106/2000
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
A5-0106/2000
Keskustelut :
Äänestykset :
Hyväksytyt tekstit :

Asiakirjasta ei ole HTML-versiota. Se on saatavilla seuraavissa muodoissa: