Betänkande - A5-0106/2000Betänkande
A5-0106/2000

Andrabehandlingsrekommendation om rådets gemensamma ståndpunkt inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv om vissa rättsliga aspekter på informationssamhällets och rådets direktiv om vissa rättsliga aspekter på den elektronisk handeln på den inre marknaden ("Direktiv om elektronisk handel") - utskottet för rättsliga frågor och inre marknaden

12.4.2000

Förfarande : 1998/0325(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
A5-0106/2000
Ingivna texter :
A5-0106/2000
Debatter :
Omröstningar :
Antagna texter :

Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format: