Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om nittende ændring af Rådets direktiv 76/769/EØF for så vidt angår begrænsning af markedsføring og anvendelse af visse farlige stoffer og præparater (azofarvestoffer) - Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik

21.6.2000

Procedure : 1999/0269(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
A5-0168/2000
Indgivne tekster :
A5-0168/2000
Forhandlinger :
Afstemninger :
Vedtagne tekster :

Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater: