Betænkning om forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1488/96 om finansielle og tekniske ledsageforanstaltninger (MEDA) i forbindelse med reformen af de økonomiske og sociale strukturer inden for rammerne af Euro-Middelhavs-partnerskabet - Udvalget om Industripolitik, Eksterne Økonomiske Forbindelser, Forskning og Energi

27.7.2000

Procedure : 1999/0214(CNS)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
A5-0204/2000
Indgivne tekster :
A5-0204/2000
Forhandlinger :
Afstemninger :
Vedtagne tekster :

Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater: