Indstilling ved andenbehandling om Rådets fælles holdning fastlagt med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om iværksættelse af foranstaltninger til økonomisk og social udvikling i Tyrkiet - Udvalget om Udenrigsanliggender, Menneskerettigheder, Den Fælles Sikkerhed og Forsvarspolitik

18.7.2000

Procedure : 1998/0300(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
A5-0206/2000
Indgivne tekster :
A5-0206/2000
Forhandlinger :
Afstemninger :
Vedtagne tekster :

Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater: