Mietintö: Ehdotus Euroopan parlamejtin ja neuvoston asetukseksi otsonikerrosta heikentävistä aineista annetun asetuksen muuttamisesta inhalaatiosumutteiden ja lääkeainepumppujen osalta - Ympäristöasioiden, kansarterveyden ja kuluttajapolitiikan valiokunta

31.8.2000

Menettely : 2000/0175(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
A5-0221/2000
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
A5-0221/2000
Keskustelut :
Äänestykset :
Hyväksytyt tekstit :

Asiakirjasta ei ole HTML-versiota. Se on saatavilla seuraavissa muodoissa: