Aanbeveling voor de tweede lezing betreffende het gemeenschappelijk standpunt, door de Raad vastgesteld met het oog op de aanneming van een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de onderlinge aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen van de lidstaten inzake de toepassing van goede klinische praktijken bij de uitvoering van klinische proeven op geneesmiddelen voor menselijk gebruik - Commissie milieubeheer, volksgezondheid en consumentenbeleid

22.11.2000

Procedure : 1997/0197(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus :  
A5-0349/2000
Ingediende teksten :
A5-0349/2000
Debatten :
Stemmingen :
Aangenomen teksten :

Dit document bestaat niet in HTML, maar is beschikbaar in de volgende formaten: