Verslag over het initiatief van de Franse Republiek met het oog op de aanneming van een verordening van de Raad inzake vrij verkeer met een visum voor verblijf van langere duur - Commissie vrijheden en rechten van de burger, justitie en binnenlandse zaken

6.12.2000

Procedure : 2000/0810(CNS)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus :  
A5-0388/2000
Ingediende teksten :
A5-0388/2000
Debatten :
Stemmingen :
Aangenomen teksten :

Dit document bestaat niet in HTML, maar is beschikbaar in de volgende formaten: