Betänkande - A5-0010/2001Betänkande
A5-0010/2001

Betänkande om förslaget till rådets förordning om antagande av protokollet om att för tiden 3 maj 2000 - 2 maj 2002 fastställa de fiskemöjligheter och den ekonomiska ersättning som föreskrivs i avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Angolas regering om fiske utanför Angolas kust - fiskeriutskottet

17.1.2001

Förfarande : 2000/0290(CNS)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
A5-0010/2001
Ingivna texter :
A5-0010/2001
Debatter :
Omröstningar :
Antagna texter :

Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format: