Verslag I. over het initiatief van de regering van de Franse Republiek met het oog op de aanneming door de Raad van een besluit inzake de bescherming van de euro tegen valsemunterij (5551/2001 - C5-0054/2001 - 2001/0804(CNS)); II. over de oriëntatie van de Raad met betrekking tot een ontwerpverordening van de Raad tot vaststelling van maatregelen die noodzakelijk zijn voor de bescherming van de euro tegen valsemunterij (6281/2001 - C5-0084/2001 - 2000/0208(CNS)); III. over de oriëntatie van de Raad met betrekking tot een ontwerpverordening van de Raad houdende uitbreiding van de werking van verordening (EG) nr..../01 tot vaststelling van maatregelen die noodzakelijk zijn voor de bescherming van de euro tegen valsmunterij, tot de lidstaten die de euro niet als munteenheid hebben aangenomen (6281/2001 - C5-0084/2001 - 2000/0208(CNS)) - Commissie vrijheden en rechten van de burger, justitie en binnenlandse zaken

11.4.2001

Procedure : 2001/0804(CNS)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus :  
A5-0120/2001
Ingediende teksten :
A5-0120/2001
Debatten :
Stemmingen :

Dit document bestaat niet in HTML, maar is beschikbaar in de volgende formaten: