Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om affald af elektrisk og elektronisk udstyr - Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik

  26.4.2001

  Procedure : 2000/0158(COD)
  Forløb i plenarforsamlingen
  Dokumentforløb :  
  A5-0148/2001
  Indgivne tekster :
  A5-0148/2001
  Forhandlinger :
  Afstemninger :
  Vedtagne tekster :

  Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater: