Επιστροφή στη διαδικτυακή πύλη Europarl

Choisissez la langue de votre document :

Διαδικασία : 2000/0158(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A5-0148/2001

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A5-0148/2001

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P5_TA(2001)0246

26.4.2001
A5-0148/2001
΄Εκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τα απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού - Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημοσίας Υγείας και Πολιτικής των Καταναλωτών

Το έγγραφο αυτό δεν υφίσταται σε HTML αλλά διατίθεται στους εξής μορφότυπους:
PDF 108kWORD 12k
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου