Verslag over het voorstel voor een Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur - Commissie milieubeheer, volksgezondheid en consumentenbeleid

  26.4.2001

  Procedure : 2000/0158(COD)
  Stadium plenaire behandeling
  Documentencyclus :  
  A5-0148/2001
  Ingediende teksten :
  A5-0148/2001
  Debatten :
  Stemmingen :
  Aangenomen teksten :

  Dit document bestaat niet in HTML, maar is beschikbaar in de volgende formaten: