Betänkande - A5-0148/2001Betänkande
A5-0148/2001

  Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter - utskottet för miljö, folkhälsa och konsumentfrågor

  26.4.2001

  Förfarande : 2000/0158(COD)
  Dokumentgång i plenum
  Dokumentgång :  
  A5-0148/2001
  Ingivna texter :
  A5-0148/2001
  Debatter :
  Omröstningar :
  Antagna texter :

  Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format: