Verslag over het voorstel voor een besluit van de Raad betreffende aanvullende uitzonderlijke financiële bijstand aan Kosovo - (Procedure Hughes) - Commissie buitenlandse zaken, mensenrechten, gemeenschappelijke veiligheid en defensiebeleid

11.6.2001

Procedure : 2001/0045(CNS)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus :  
A5-0209/2001
Ingediende teksten :
A5-0209/2001
Debatten :
Stemmingen :
Aangenomen teksten :

Dit document bestaat niet in HTML, maar is beschikbaar in de volgende formaten: