Verslag over het voorstel voor een Richtlijn van de Raad houdende wijziging van Richtlijn 91/630/EEG tot vaststelling van minimumnormen ter bescherming van varkens - Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling

11.6.2001

Procedure : 2001/0021(CNS)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus :  
A5-0210/2001
Ingediende teksten :
A5-0210/2001
Debatten :
Stemmingen :
Aangenomen teksten :

Dit document bestaat niet in HTML, maar is beschikbaar in de volgende formaten: