MIETINTÖ ehdotuksista neuvoston ja komission päätöksiksi pöytäkirjan tekemisestä Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä

20.10.2004 - 1. Armenian tasavallan (9257/2004 – KOM(2004)0358 – C6‑0027/2004 – 2004/0118(CNS))2. Azerbaidžanin tasavallan (8924/2004 – KOM(2004)0267 – C6‑0017/2004 – 2004/0089(CNS))3. Georgian (8916/2004 – KOM(2004)0268 – C6‑0018/2004 – 2004/0091(CNS))4. Kazakstanin tasavallan (9006/2004 – KOM(2004)0307 – C6‑0025/2004 – 2004/0096(CNS))5. Kirgisian tasavallan (9003/2004 – KOM(2004)0305 – C6‑0024/2004 – 2004/0095(CNS))6. Moldovan tasavallan (9221/2004 – KOM(2004)0302 – C6‑0023/2004 – 2004/0106(CNS))7. Venäjän federaation (8896/2004 – KOM(2004)0292 – C6‑0022/2004 – 2004/0087(CNS))8. Ukrainan (9108/2004 – KOM(2004)0251 – C6‑0016/2004 – 2004/0080(CNS))9. Uzbekistanin tasavallan (8908/2004 – KOM(2004)0272 – C6‑0020/2004 – 2004/0092(CNS))kumppanuus- ja yhteistyösopimukseen Tšekin tasavallan, Viron tasavallan, Kyproksen tasavallan, Latvian tasavallan, Liettuan tasavallan, Unkarin tasavallan, Maltan tasavallan, Puolan tasavallan, Slovenian tasavallan ja Slovakian tasavallan Euroopan unioniin liittymisen huomioon ottamiseksi

Ulkoasiainvaliokunta
Esittelijä: Elmar Brok
(Yksinkertaistettu menettely – työjärjestyksen 43 artiklan 1 kohta)

Menettely : 2004/0080(CNS)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
A6-0023/2004
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
A6-0023/2004
Keskustelut :
Äänestykset :

1. LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta neuvoston ja komission päätökseksi pöytäkirjan tekemisestä Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Armenian tasavallan kumppanuus- ja yhteistyösopimukseen Tšekin tasavallan, Viron tasavallan, Kyproksen tasavallan, Latvian tasavallan, Liettuan tasavallan, Unkarin tasavallan, Maltan tasavallan, Puolan tasavallan, Slovenian tasavallan ja Slovakian tasavallan Euroopan unioniin liittymisen huomioon ottamiseksi

(9257/2004 – KOM(2004)0358 – C6‑0027/2004 – 2004/0118(CNS))

(Kuulemismenettely)

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon ehdotuksen komission ja neuvoston päätökseksi (KOM(2004)0358)[1],

–   ottaa huomioon kumppanuus- ja yhteistyösopimuksen Armenian tasavallan kanssa (9257/2004),

–   ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 44 artiklan 2 kohdan, 47 artiklan 2 kohdan viimeisen lauseen, 55 artiklan, 57 artiklan 2 kohdan, 71 artiklan, 80 artiklan 2 kohdan, 93 artiklan, 94 artiklan, 133 artiklan ja 181 artiklan a alakohdan sekä 300 artiklan 2 kohdan toisen lauseen,

–   ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 300 artiklan 3 kohdan, jonka mukaisesti neuvosto on kuullut parlamenttia (C6‑0027/2004),

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 43 artiklan 1 kohdan, 51 artiklan ja 83 artiklan 7 kohdan,

–   ottaa huomioon ulkoasiainvaliokunnan mietinnön (A6‑0023/2004),

1.  hyväksyy ehdotuksen komission ja neuvoston päätökseksi;

2.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle, jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille sekä Armenian tasavallalle.

  • [1]  Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.

2. LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta neuvoston ja komission päätökseksi pöytäkirjan tekemisestä Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Azerbaidžanin tasavallan kumppanuus- ja yhteistyösopimukseen Tšekin tasavallan, Viron tasavallan, Kyproksen tasavallan, Latvian tasavallan, Liettuan tasavallan, Unkarin tasavallan, Maltan tasavallan, Puolan tasavallan, Slovenian tasavallan ja Slovakian tasavallan Euroopan unioniin liittymisen huomioon ottamiseksi

(8924/2004 – KOM(2004)0267 – C6‑0017/2004 – 2004/0089(CNS))

(Kuulemismenettely)

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon ehdotuksen komission ja neuvoston päätökseksi (KOM(2004)0267)[1],

–   ottaa huomioon kumppanuus- ja yhteistyösopimuksen Azerbaidžanin tasavallan kanssa (8924/2004),

–   ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 44 artiklan 2 kohdan, 47 artiklan 2 kohdan viimeisen lauseen, 55 artiklan, 57 artiklan 2 kohdan, 71 artiklan, 80 artiklan 2 kohdan, 93 artiklan, 94 artiklan, 133 artiklan ja 181 artiklan a alakohdan sekä 300 artiklan 2 kohdan toisen lauseen,

–   ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 300 artiklan 3 kohdan, jonka mukaisesti neuvosto on kuullut parlamenttia (C6‑0017/2004),

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 43 artiklan 1 kohdan, 51 artiklan ja 83 artiklan 7 kohdan,

–   ottaa huomioon ulkoasiainvaliokunnan mietinnön (A6‑0023/2004),

1.  hyväksyy ehdotuksen komission ja neuvoston päätökseksi;

2.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle, jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille sekä Azerbaidžanin tasavallalle.

  • [1]  Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.

3. LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta neuvoston ja komission päätökseksi pöytäkirjan tekemisestä Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Georgian kumppanuus- ja yhteistyösopimukseen Tšekin tasavallan, Viron tasavallan, Kyproksen tasavallan, Latvian tasavallan, Liettuan tasavallan, Unkarin tasavallan, Maltan tasavallan, Puolan tasavallan, Slovenian tasavallan ja Slovakian tasavallan Euroopan unioniin liittymisen huomioon ottamiseksi

(8916/2004 – KOM(2004)0268 – C6‑0018/2004 – 2004/0091(CNS))

(Kuulemismenettely)

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon ehdotuksen komission ja neuvoston päätökseksi (KOM(2004)0268)[1],

–   ottaa huomioon kumppanuus- ja yhteistyösopimuksen Georgian kanssa (8916/2004),

–   ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 44 artiklan 2 kohdan, 47 artiklan 2 kohdan viimeisen lauseen, 55 artiklan, 57 artiklan 2 kohdan, 71 artiklan, 80 artiklan 2 kohdan, 93 artiklan, 94 artiklan, 133 artiklan ja 181 artiklan a alakohdan sekä 300 artiklan 2 kohdan toisen lauseen,

–   ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 300 artiklan 3 kohdan, jonka mukaisesti neuvosto on kuullut parlamenttia (C6‑0018/2004),

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 43 artiklan 1 kohdan, 51 artiklan ja 83 artiklan 7 kohdan,

–   ottaa huomioon ulkoasiainvaliokunnan mietinnön (A6‑0023/2004),

1.  hyväksyy ehdotuksen komission ja neuvoston päätökseksi;

2.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle, jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille sekä Georgialle.

  • [1]  Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.

4. LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta neuvoston ja komission päätökseksi pöytäkirjan tekemisestä Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Kazakstanin tasavallan kumppanuus- ja yhteistyösopimukseen Tšekin tasavallan, Viron tasavallan, Kyproksen tasavallan, Latvian tasavallan, Liettuan tasavallan, Unkarin tasavallan, Maltan tasavallan, Puolan tasavallan, Slovenian tasavallan ja Slovakian tasavallan Euroopan unioniin liittymisen huomioon ottamiseksi

(9006/2004 – KOM(2004)0307 – C6‑0025/2004 – 2004/0096(CNS))

(Kuulemismenettely)

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon ehdotuksen komission ja neuvoston päätökseksi (KOM(2004)0307)[1],

–   ottaa huomioon kumppanuus- ja yhteistyösopimuksen Kazakstanin tasavallan kanssa (9006/2004),

–   ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 44 artiklan 2 kohdan, 47 artiklan 2 kohdan viimeisen lauseen, 55 artiklan, 57 artiklan 2 kohdan, 71 artiklan, 80 artiklan 2 kohdan, 93 artiklan, 94 artiklan, 133 artiklan ja 181 artiklan a alakohdan sekä 300 artiklan 2 kohdan toisen lauseen,

–   ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 300 artiklan 3 kohdan, jonka mukaisesti neuvosto on kuullut parlamenttia (C6‑0025/2004),

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 43 artiklan 1 kohdan, 51 artiklan ja 83 artiklan 7 kohdan,

–   ottaa huomioon ulkoasiainvaliokunnan mietinnön (A6‑0023/2004),

1.  hyväksyy ehdotuksen komission ja neuvoston päätökseksi;

2.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle, jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille sekä Kazakstanin tasavallalle.

  • [1]  Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.

5. LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta neuvoston ja komission päätökseksi pöytäkirjan tekemisestä Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Kirgisian tasavallan kumppanuus- ja yhteistyösopimukseen Tšekin tasavallan, Viron tasavallan, Kyproksen tasavallan, Latvian tasavallan, Liettuan tasavallan, Unkarin tasavallan, Maltan tasavallan, Puolan tasavallan, Slovenian tasavallan ja Slovakian tasavallan Euroopan unioniin liittymisen huomioon ottamiseksi

(9003/2004 – KOM(2004)0305 – C6‑0024/2004 – 2004/0095(CNS))

(Kuulemismenettely)

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon ehdotuksen komission ja neuvoston päätökseksi (KOM(2004)0305)[1],

–   ottaa huomioon kumppanuus- ja yhteistyösopimuksen Kirgisian tasavallan kanssa (9003/2004),

–   ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 44 artiklan 2 kohdan, 47 artiklan 2 kohdan viimeisen lauseen, 55 artiklan, 57 artiklan 2 kohdan, 71 artiklan, 80 artiklan 2 kohdan, 93 artiklan, 94 artiklan, 133 artiklan ja 181 artiklan a alakohdan sekä 300 artiklan 2 kohdan toisen lauseen,

–   ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 300 artiklan 3 kohdan, jonka mukaisesti neuvosto on kuullut parlamenttia (C6‑0024/2004),

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 43 artiklan 1 kohdan, 51 artiklan ja 83 artiklan 7 kohdan,

–   ottaa huomioon ulkoasiainvaliokunnan mietinnön (A6‑0023/2004),

1.  hyväksyy ehdotuksen komission ja neuvoston päätökseksi;

2.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle, jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille sekä Kirgisian tasavallalle.

  • [1]  Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.

6. LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta neuvoston ja komission päätökseksi pöytäkirjan tekemisestä Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Moldovan tasavallan kumppanuus- ja yhteistyösopimukseen Tšekin tasavallan, Viron tasavallan, Kyproksen tasavallan, Latvian tasavallan, Liettuan tasavallan, Unkarin tasavallan, Maltan tasavallan, Puolan tasavallan, Slovenian tasavallan ja Slovakian tasavallan Euroopan unioniin liittymisen huomioon ottamiseksi

(9221/2004 – KOM(2004)0302 – C6‑0023/2004 – 2004/0106(CNS))

(Kuulemismenettely)

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon ehdotuksen komission ja neuvoston päätökseksi (KOM(2004)0302)[1],

–   ottaa huomioon kumppanuus- ja yhteistyösopimuksen Moldovan tasavallan kanssa (9221/2004),

–   ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 44 artiklan 2 kohdan, 47 artiklan 2 kohdan viimeisen lauseen, 55 artiklan, 57 artiklan 2 kohdan, 71 artiklan, 80 artiklan 2 kohdan, 93 artiklan, 94 artiklan, 133 artiklan ja 181 artiklan a alakohdan sekä 300 artiklan 2 kohdan toisen lauseen,

–   ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 300 artiklan 3 kohdan, jonka mukaisesti neuvosto on kuullut parlamenttia (C6‑0023/2004),

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 43 artiklan 1 kohdan, 51 artiklan ja 83 artiklan 7 kohdan,

–   ottaa huomioon ulkoasiainvaliokunnan mietinnön (A6‑0023/2004),

1.  hyväksyy ehdotuksen komission ja neuvoston päätökseksi;

2.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle, jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille sekä Moldovan tasavallalle.

  • [1]  Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.

7. LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta neuvoston ja komission päätökseksi pöytäkirjan tekemisestä Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Venäjän federaation kumppanuus- ja yhteistyösopimukseen Tšekin tasavallan, Viron tasavallan, Kyproksen tasavallan, Latvian tasavallan, Liettuan tasavallan, Unkarin tasavallan, Maltan tasavallan, Puolan tasavallan, Slovenian tasavallan ja Slovakian tasavallan Euroopan unioniin liittymisen huomioon ottamiseksi

(8896/2004 – KOM(2004)0292 – C6‑0022/2004 – 2004/0087(CNS))

(Kuulemismenettely)

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon ehdotuksen komission ja neuvoston päätökseksi (KOM(2004)0292)[1],

–   ottaa huomioon kumppanuus- ja yhteistyösopimuksen Venäjän federaation kanssa (8896/2004),

–   ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 44 artiklan 2 kohdan, 47 artiklan 2 kohdan viimeisen lauseen, 55 artiklan, 57 artiklan 2 kohdan, 71 artiklan, 80 artiklan 2 kohdan, 93 artiklan, 94 artiklan, 133 artiklan ja 181 artiklan a alakohdan sekä 300 artiklan 2 kohdan toisen lauseen,

–   ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 300 artiklan 3 kohdan, jonka mukaisesti neuvosto on kuullut parlamenttia (C6‑0022/2004),

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 43 artiklan 1 kohdan, 51 artiklan ja 83 artiklan 7 kohdan,

–   ottaa huomioon ulkoasiainvaliokunnan mietinnön (A6‑0023/2004),

1.  hyväksyy ehdotuksen komission ja neuvoston päätökseksi;

2.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle, jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille sekä Venäjän federaatiolle.

  • [1]  Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.

8. LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta neuvoston ja komission päätökseksi pöytäkirjan tekemisestä Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Ukrainan kumppanuus- ja yhteistyösopimukseen Tšekin tasavallan, Viron tasavallan, Kyproksen tasavallan, Latvian tasavallan, Liettuan tasavallan, Unkarin tasavallan, Maltan tasavallan, Puolan tasavallan, Slovenian tasavallan ja Slovakian tasavallan Euroopan unioniin liittymisen huomioon ottamiseksi

(9108/2004 – KOM(2004)0251 – C6‑0016/2004 – 2004/0080(CNS))

(Kuulemismenettely)

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon ehdotuksen komission ja neuvoston päätökseksi (KOM(2004)0251)[1],

–   ottaa huomioon kumppanuus- ja yhteistyösopimuksen Ukrainan kanssa (9108/2004),

–   ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 44 artiklan 2 kohdan, 47 artiklan 2 kohdan viimeisen lauseen, 55 artiklan, 57 artiklan 2 kohdan, 71 artiklan, 80 artiklan 2 kohdan, 93 artiklan, 94 artiklan, 133 artiklan ja 181 artiklan a alakohdan sekä 300 artiklan 2 kohdan toisen lauseen,

–   ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 300 artiklan 3 kohdan, jonka mukaisesti neuvosto on kuullut parlamenttia (C6‑0016/2004),

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 43 artiklan 1 kohdan, 51 artiklan ja 83 artiklan 7 kohdan,

–   ottaa huomioon ulkoasiainvaliokunnan mietinnön (A6‑0023/2004),

1.  hyväksyy ehdotuksen komission ja neuvoston päätökseksi;

2.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle, jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille sekä Ukrainalle.

  • [1]  Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.

9. LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta neuvoston ja komission päätökseksi pöytäkirjan tekemisestä Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Uzbekistanin tasavallan kumppanuus- ja yhteistyösopimukseen Tšekin tasavallan, Viron tasavallan, Kyproksen tasavallan, Latvian tasavallan, Liettuan tasavallan, Unkarin tasavallan, Maltan tasavallan, Puolan tasavallan, Slovenian tasavallan ja Slovakian tasavallan Euroopan unioniin liittymisen huomioon ottamiseksi

(8908/2004 – KOM(2004)0272 – C6‑0020/2004 – 2004/0092(CNS))

(Kuulemismenettely)

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon ehdotuksen komission ja neuvoston päätökseksi (KOM(2004)0272)[1],

–   ottaa huomioon kumppanuus- ja yhteistyösopimuksen Uzbekistanin tasavallan kanssa (8908/2004),

–   ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 44 artiklan 2 kohdan, 47 artiklan 2 kohdan viimeisen lauseen, 55 artiklan, 57 artiklan 2 kohdan, 71 artiklan, 80 artiklan 2 kohdan, 93 artiklan, 94 artiklan, 133 artiklan ja 181 artiklan a alakohdan sekä 300 artiklan 2 kohdan toisen lauseen,

–   ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 300 artiklan 3 kohdan, jonka mukaisesti neuvosto on kuullut parlamenttia (C6‑0020/2004),

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 43 artiklan 1 kohdan, 51 artiklan ja 83 artiklan 7 kohdan,

–   ottaa huomioon ulkoasiainvaliokunnan mietinnön (A6‑0023/2004),

1.  hyväksyy ehdotuksen komission ja neuvoston päätökseksi;

2.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle, jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille sekä Uzbekistanin tasavallalle.

  • [1]  Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.

ASIAN KÄSITTELY

Otsikko

ehdotuksista neuvoston ja komission päätöksiksi pöytäkirjan tekemisestä Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Armenian tasavallan, Azerbaidžanin tasavallan, Georgian, Kazakstanin tasavallan, Kirgisian tasavallan, Moldovan tasavallan, Venäjän federaation, Ukrainan ja Uzbekistanin tasavallan kumppanuus- ja yhteistyösopimukseen Tšekin tasavallan, Viron tasavallan, Kyproksen tasavallan, Latvian tasavallan, Liettuan tasavallan, Unkarin tasavallan, Maltan tasavallan, Puolan tasavallan, Slovenian tasavallan ja Slovakian tasavallan Euroopan unioniin liittymisen huomioon ottamiseksi

Viiteasiakirjat

9257/2004 – KOM(2004)0358 – C6-0027/2004 – 2004/0118(CNS)

8924/2004 – KOM(2004)0267 – C6-0017/2004 – 2004/0089(CNS)

8916/2004 – KOM(2004)0268 – C6-0018/2004 – 2004/0091(CNS)

9006/2004 – KOM(2004)0307 – C6-0025/2004 – 2004/0096(CNS)

9003/2004 – KOM(2004)0305 – C6-0024/2004 – 2004/0095(CNS)

9221/2004 – KOM(2004)0302 – C6-0023/2004 – 2004/0106(CNS)

8896/2004 – KOM(2004)0292 – C6-0022/2004 – 2004/0087(CNS)

9108/2004 – KOM(2004)0251 – C6-0016/2004 – 2004/0080(CNS)

8908/2004 – KOM(2004)0272 – C6-0020/2004 – 2004/0092(CNS)

Oikeusperusta

EY 300 art. 3 kohdan 1 alakohta

Työjärjestyksen artikla

43 art. 1 kohta, 51 art. ja 83 art. 7 kohta

EP:n kuuleminen (pvä)

14.5.2004

Asiasta vastaava valiokunta

AFET

         Ilmoitettu istunnossa (pvä)

15.9.2004

Valiokunnat, joilta on pyydetty lausunto

INTA

 

 

 

 

         Ilmoitettu istunnossa (pvä)

15.9.2004

 

 

 

 

Valiokunnat, jotka eivät antaneet lausuntoa

INTA

 

 

 

 

         Päätös tehty (pvä)

13.9.2004

 

 

 

 

Tehostettu yhteistyö

         Ilmoitettu istunnossa (pvä)

Esittelijä(t)

Elmar Brok

         Nimitetty (pvä)

13.9.2004

Alkuperäinen esittelijä

Yksinkertaistettu menettely

43 art. 1 kohta

         Päätös tehty (pvä)

13.9.2004

Oikeusperustan kyseenalaistaminen

         JURI-lausunto annettu (pvä)

Rahoitusmäärän muuttaminen

         BUDG-lausunto annettu (pvä)

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean kuuleminen

 

         Päätös tehty istunnossa (pvä)

Alueiden komitean kuuleminen

 

         Päätös tehty istunnossa (pvä)

Valiokuntakäsittely

5.10.2004

 

 

 

 

Hyväksytty (pvä)

13.9.2004

Lopullisen äänestyksen tulos

puolesta:

...

 

vastaan:

...

 

tyhjää:

...

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

­

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (178 art. 2 kohta)

Jätetty käsiteltäväksi (pvä) - A6

20.10.2004

A6‑0023/2004

Huomautuksia

Ei äänestystä – laajennetun puheenjohtajiston päätös 13.9.2004