Pranešimas - A6-0023/2004Pranešimas
A6-0023/2004

  PRANEŠIMAS 

  20.10.2004 - 1. Armėnijos (9257/2004 - KOM(2004)0358 – C6‑0027/2004 – 2004/0118(CNS))2. Azerbaidžano (8924/2004 - KOM(2004)0267 – C6‑0017/2004 – 2004/0089(CNS))3. Gruzijos (8916/2004 - KOM(2004)0268 – C6‑0018/2004 – 2004/0091(CNS))4. Kazachstano (9006/2004 - KOM(2004)0307 – C6‑0025/2004 – 2004/0096(CNS))5. Kirgizijos (9003/2004 - KOM(2004)0305 – C6‑0024/2004 – 2004/0095(CNS))6. Moldovos (9221/2004 - KOM(2004)0302 – C6‑0023/2004 – 2004/0106(CNS))7. Rusijos (8896/2004 - KOM(2004)0292 – C6‑0022/2004 – 2004/0087(CNS))8. Ukrainos (9108/2004 - KOM(2004)0251 – C6‑0016/2004 – 2004/0080(CNS))9. Uzbekijos (8908/2004 - KOM(2004)0272 – C6‑0020/2004 – 2004/0092(CNS)) - *

  dėl pasiūlymų parengti Tarybos ir Komisijos sprendimus dėl protokolų įtraukimo į Partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimus tarp Europos Bendrijų ir jų valstybių narių iš vienos pusės ir
  iš kitos pusės, atsižvelgiant į Čekijos Respublikos, Estijos Respublikos, Kipro Respublikos, Latvijos Respublikos, Lenkijos Respublikos, Lietuvos Respublikos, Maltos Respublikos, Slovėnijos Respublikos, Slovakijos Respublikos ir Vengrijos Respublikos įstojimą į Europos Sąjungą
  Užsienio reikalų komitetas
  Pranešėjas: Elmaras Brokas
  (Supaprastinta procedūra pagal Darbo tvarkos taisyklių 43 straipsnio 1 dalį)

  Procedūra : 2004/0080(CNS)
  Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
  Dokumento priėmimo eiga :  
  A6-0023/2004

  1. EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

  dėl pasiūlymo parengti Tarybos ir Komisijos sprendimą dėl protokolo įtraukimo į Partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimą tarp Europos Bendrijų ir jų valstybių narių iš vienos pusės ir Armėnijos iš kitos pusės, atsižvelgiant į Čekijos Respublikos, Estijos Respublikos, Kipro Respublikos, Latvijos Respublikos, Lenkijos Respublikos, Lietuvos Respublikos, Maltos Respublikos, Slovėnijos Respublikos, Slovakijos Respublikos ir Vengrijos Respublikos įstojimą į Europos Sąjungą

  (9257/2004 - KOM(2004)0358 – C6‑0027/2004 – 2004/0118(CNS))

  (Konsultacinė procedūra)

  Europos Parlamentas,

  –   atsižvelgdamas į pasiūlymą dėl Tarybos ir Komisijos sprendimų (KOM(2004)0358)[1],

  –   atsižvelgdamas į partnerystės ir bendradarbiavimo su Armėnija susitarimą (9257/2004),

  –   atsižvelgdamas į EB sutarties 44 straipsnio 2 dalį, 47 straipsnio 2 dalies paskutinį sakinį, 55 straipsnį, 57 straipsnio 2 dalį, 71 straipsnį, 80 straipsnio 2 dalį, 93, 94, 133, 181a straipsnius bei 300 straipsnio 2 dalį,

  –   atsižvelgdamas į EB sutarties 300 straipsnio 3 dalies pirmą pastraipą, pagal kurios nuostatas Taryba konsultavosi su Parlamentu (C6–0127/2004),

  –   atsižvelgdamas į EP Darbo tvarkos taisyklių 43 straipsnio 1 dalį, 51 straipsnį ir 83 straipsnio 7 dalį,

  –   atsižvelgdamas į Užsienio reikalų komiteto pranešimą (A6‑0023/2004),

  1.  Pritaria pasiūlymui dėl Tarybos ir Komisijos sprendimo;

  2.  Įpareigoja Pirmininką pateikti Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai bei valstybių narių ir Armėnijos vyriausybėms ir parlamentams.

  • [1]  Dar neskelbta Oficialiajame leidinyje.

  2. EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

  dėl pasiūlymo parengti Tarybos ir Komisijos sprendimą dėl protokolo įtraukimo į Partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimą tarp Europos Bendrijų ir jų valstybių narių iš vienos pusės ir Azerbaidžanu iš kitos pusės, atsižvelgiant į Čekijos Respublikos, Estijos Respublikos, Kipro Respublikos, Latvijos Respublikos, Lenkijos Respublikos, Lietuvos Respublikos, Maltos Respublikos, Slovėnijos Respublikos, Slovakijos Respublikos ir Vengrijos Respublikos įstojimą į Europos Sąjungą

  (8924/2004 - KOM(2004)0267 – C6‑0017/2004 – 2004/0089(CNS))

  (Konsultacinė procedūra)

  Europos Parlamentas,

  –   atsižvelgdamas į pasiūlymus dėl Tarybos ir Komisijos sprendimo (KOM(2004)0358)[1],

  –   atsižvelgdamas į partnerystės ir bendradarbiavimo su Azerbaidžanu susitarimą (8924/2004),

  –   atsižvelgdamas į EB sutarties 44 straipsnio 2 dalį, 47 straipsnio 2 dalies paskutinį sakinį, 55 straipsnį, 57 straipsnio 2 dalį, 71 straipsnį, 80 straipsnio 2 dalį, 93, 94, 133, 181a straipsnius bei 300 straipsnio 2 dalį,

  –   atsižvelgdamas į EB sutarties 300 straipsnio 3 dalies pirmą pastraipą, pagal kurios nuostatas Taryba konsultavosi su Parlamentu (C6–017/2004),

  –   atsižvelgdamas į EP Darbo tvarkos taisyklių 43 straipsnio 1 dalį, 51 straipsnį ir 83 straipsnio 7 dalį,

  –   atsižvelgdamas į Užsienio reikalų komiteto pranešimą (A6‑0023/2004),

  1.  Pritaria pasiūlymui dėl Tarybos ir Komisijos sprendimo;

  2.  Įpareigoja Pirmininką pateikti Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai bei valstybių narių ir Azerbaidžano vyriausybėms ir parlamentams.

  • [1]  Dar neskelbta Oficialiajame leidinyje.

  3. EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

  dėl pasiūlymo parengti Tarybos ir Komisijos sprendimą dėl protokolo įtraukimo į Partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimą tarp Europos Bendrijų ir jų valstybių narių iš vienos pusės ir Gruzijos iš kitos pusės, atsižvelgiant į Čekijos Respublikos, Estijos Respublikos, Kipro Respublikos, Latvijos Respublikos, Lenkijos Respublikos, Lietuvos Respublikos, Maltos Respublikos, Slovėnijos Respublikos, Slovakijos Respublikos ir Vengrijos Respublikos įstojimą į Europos Sąjungą

  (8916/2004 - KOM(2004)0268 – C6‑0018/2004 – 2004/0091(CNS))

  (Konsultacinė procedūra)

  Europos Parlamentas,

  –   atsižvelgdamas į pasiūlymus dėl Tarybos ir Komisijos sprendimo (KOM(2004)0268)[1],

  –   atsižvelgdamas į partnerystės ir bendradarbiavimo su Gruzija susitarimą (8916/2004),

  –   atsižvelgdamas į EB sutarties 44 straipsnio 2 dalį, 47 straipsnio 2 dalies paskutinį sakinį, 55 straipsnį, 57 straipsnio 2 dalį, 71 straipsnį, 80 straipsnio 2 dalį, 93, 94, 133, 181a straipsnius bei 300 straipsnio 2 dalį,

  –   atsižvelgdamas į EB sutarties 300 straipsnio 3 dalies pirmą pastraipą, pagal kurios nuostatas Taryba konsultavosi su Parlamentu (C6–018/2004),

  –   atsižvelgdamas į EP Darbo tvarkos taisyklių 43 straipsnio 1 dalį, 51 straipsnį ir 83 straipsnio 7 dalį,

  –   atsižvelgdamas į Užsienio reikalų komiteto pranešimą (A6‑0023/2004),

  1.  Pritaria pasiūlymui dėl Tarybos ir Komisijos sprendimo;

  2.  Įpareigoja Pirmininką pateikti Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai bei valstybių narių ir Gruzijos vyriausybėms ir parlamentams.

  • [1]  Dar neskelbta Oficialiajame leidinyje.

  4. EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

  dėl pasiūlymo parengti Tarybos ir Komisijos sprendimą dėl protokolo įtraukimo į Partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimą tarp Europos Bendrijų ir jų valstybių narių iš vienos pusės ir Kazachstanu iš kitos pusės, atsižvelgiant į Čekijos Respublikos, Estijos Respublikos, Kipro Respublikos, Latvijos Respublikos, Lenkijos Respublikos, Lietuvos Respublikos, Maltos Respublikos, Slovėnijos Respublikos, Slovakijos Respublikos ir Vengrijos Respublikos įstojimą į Europos Sąjungą

  (9006/2004 - KOM(2004)0307 – C6‑0025/2004 – 2004/0096(CNS))

  (Konsultacinė procedūra)

  Europos Parlamentas,

  –   atsižvelgdamas į pasiūlymus dėl Tarybos ir Komisijos sprendimo (KOM(2004)0307)[1],

  –   atsižvelgdamas į partnerystės ir bendradarbiavimo su Kazachstanu susitarimą (9006/2004),

  –   atsižvelgdamas į EB sutarties 44 straipsnio 2 dalį, 47 straipsnio 2 dalies paskutinį sakinį, 55 straipsnį, 57 straipsnio 2 dalį, 71 straipsnį, 80 straipsnio 2 dalį, 93, 94, 133, 181a straipsnius bei 300 straipsnio 2 dalį,

  –   atsižvelgdamas į EB sutarties 300 straipsnio 3 dalies pirmą pastraipą, pagal kurios nuostatas Taryba konsultavosi su Parlamentu (C6–0025/2004),

  –   atsižvelgdamas į EP Darbo tvarkos taisyklių 43 straipsnio 1 dalį, 51 straipsnį ir 83 straipsnio 7 dalį,

  –   atsižvelgdamas į Užsienio reikalų komiteto pranešimą (A6‑0023/2004),

  1.  Pritaria pasiūlymui dėl Tarybos ir Komisijos sprendimo;

  2.  Įpareigoja Pirmininką pateikti Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai bei valstybių narių ir Kazachstano vyriausybėms ir parlamentams.

  • [1]  Dar neskelbta Oficialiajame leidinyje.

  5. EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

  dėl pasiūlymo parengti Tarybos ir Komisijos sprendimą dėl protokolo įtraukimo į Partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimą tarp Europos Bendrijų ir jų valstybių narių iš vienos pusės ir Kirgizijos iš kitos pusės, atsižvelgiant į Čekijos Respublikos, Estijos Respublikos, Kipro Respublikos, Latvijos Respublikos, Lenkijos Respublikos, Lietuvos Respublikos, Maltos Respublikos, Slovėnijos Respublikos, Slovakijos Respublikos ir Vengrijos Respublikos įstojimą į Europos Sąjungą

  (9003/2004 - KOM(2004)0305 – C6‑0024/2004 – 2004/0095(CNS))

  (Konsultacinė procedūra)

  Europos Parlamentas,

  –   atsižvelgdamas į pasiūlymus dėl Tarybos ir Komisijos sprendimo (KOM(2004)0305)[1],

  –   atsižvelgdamas į partnerystės ir bendradarbiavimo su Kirgizija susitarimą (9003/2004),

  –   atsižvelgdamas į EB sutarties 44 straipsnio 2 dalį, 47 straipsnio 2 dalies paskutinį sakinį, 55 straipsnį, 57 straipsnio 2 dalį, 71 straipsnį, 80 straipsnio 2 dalį, 93, 94, 133, 181a straipsnius bei 300 straipsnio 2 dalį,

  –   atsižvelgdamas į EB sutarties 300 straipsnio 3 dalies pirmą pastraipą, pagal kurios nuostatas Taryba konsultavosi su Parlamentu (C6–0024/2004),

  –   atsižvelgdamas į EP Darbo tvarkos taisyklių 43 straipsnio 1 dalį, 51 straipsnį ir 83 straipsnio 7 dalį,

  –   atsižvelgdamas į Užsienio reikalų komiteto pranešimą (A6‑0023/2004),

  1.  Pritaria pasiūlymui dėl Tarybos ir Komisijos sprendimo;

  2.  Įpareigoja Pirmininką pateikti Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai bei valstybių narių ir Kirgizijos vyriausybėms ir parlamentams.

  • [1]  Dar neskelbta Oficialiajame leidinyje.

  6. EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

  dėl pasiūlymo parengti Tarybos ir Komisijos sprendimą dėl protokolo įtraukimo į Partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimą tarp Europos Bendrijų ir jų valstybių narių iš vienos pusės ir Moldova iš kitos pusės, atsižvelgiant į Čekijos Respublikos, Estijos Respublikos, Kipro Respublikos, Latvijos Respublikos, Lenkijos Respublikos, Lietuvos Respublikos, Maltos Respublikos, Slovėnijos Respublikos, Slovakijos Respublikos ir Vengrijos Respublikos įstojimą į Europos Sąjungą

  (9221/2004 - KOM(2004)0302 – C6‑0023/2004 – 2004/0106(CNS))

  (Konsultacinė procedūra)

  Europos Parlamentas,

  –   atsižvelgdamas į pasiūlymą dėl Tarybos ir Komisijos sprendimo (KOM(2004)0302)[1],

  –   atsižvelgdamas į partnerystės ir bendradarbiavimo su Moldova susitarimą (9221/2004),

  –   atsižvelgdamas į EB sutarties 44 straipsnio 2 dalį, 47 straipsnio 2 dalies paskutinį sakinį, 55 straipsnį, 57 straipsnio 2 dalį, 71 straipsnį, 80 straipsnio 2 dalį, 93, 94, 133, 181a straipsnius bei 300 straipsnio 2 dalį,

  –   atsižvelgdamas į EB sutarties 300 straipsnio 3 dalies pirmą pastraipą, pagal kurios nuostatas Taryba konsultavosi su Parlamentu (C6–0023/2004),

  –   atsižvelgdamas į EP Darbo tvarkos taisyklių 43 straipsnio 1 dalį, 51 straipsnį ir 83 straipsnio 7 dalį,

  –   atsižvelgdamas į Užsienio reikalų komiteto pranešimą (A6‑0023/2004),

  1.  Pritaria pasiūlymui dėl Tarybos ir Komisijos sprendimo;

  2.  Įpareigoja Pirmininką pateikti Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai bei valstybių narių ir Moldovos vyriausybėms ir parlamentams.

  • [1]  Dar neskelbta Oficialiajame leidinyje.

  7. EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

  dėl pasiūlymo parengti Tarybos ir Komisijos sprendimą dėl protokolo įtraukimo į Partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimą tarp Europos Bendrijų ir jų valstybių narių iš vienos pusės ir Rusijos iš kitos pusės, atsižvelgiant į Čekijos Respublikos, Estijos Respublikos, Kipro Respublikos, Latvijos Respublikos, Lenkijos Respublikos, Lietuvos Respublikos, Maltos Respublikos, Slovėnijos Respublikos, Slovakijos Respublikos ir Vengrijos Respublikos įstojimą į Europos Sąjungą

  (8896/2004 - KOM(2004)0292 – C6‑0022/2004 – 2004/0087(CNS))

  (Konsultacinė procedūra)

  Europos Parlamentas,

  –   atsižvelgdamas į pasiūlymą dėl Tarybos ir Komisijos sprendimo (KOM(2004)0292)[1],

  –   atsižvelgdamas į partnerystės ir bendradarbiavimo su Rusija susitarimą (8896/2004),

  –   atsižvelgdamas į EB sutarties 44 straipsnio 2 dalį, 47 straipsnio 2 dalies paskutinį sakinį, 55 straipsnį, 57 straipsnio 2 dalį, 71 straipsnį, 80 straipsnio 2 dalį, 93, 94, 133, 181a straipsnius bei 300 straipsnio 2 dalį,

  –   atsižvelgdamas į EB sutarties 300 straipsnio 3 dalies pirmą pastraipą, pagal kurios nuostatas Taryba konsultavosi su Parlamentu (C6–0022/2004),

  –   atsižvelgdamas į EP Darbo tvarkos taisyklių 43 straipsnio 1 dalį, 51 straipsnį ir 83 straipsnio 7 dalį,

  –   atsižvelgdamas į Užsienio reikalų komiteto pranešimą (A6‑0023/2004),

  1.  Pritaria pasiūlymui dėl Tarybos ir Komisijos sprendimo;

  2.  Įpareigoja Pirmininką pateikti Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai bei valstybių narių ir Rusijos vyriausybėms ir parlamentams.

  • [1]  Dar neskelbta Oficialiajame leidinyje.

  8. EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

  dėl pasiūlymo parengti Tarybos ir Komisijos sprendimą dėl protokolo įtraukimo į Partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimą tarp Europos Bendrijų ir jų valstybių narių iš vienos pusės ir Ukrainos iš kitos pusės, atsižvelgiant į Čekijos Respublikos, Estijos Respublikos, Kipro Respublikos, Latvijos Respublikos, Lenkijos Respublikos, Lietuvos Respublikos, Maltos Respublikos, Slovėnijos Respublikos, Slovakijos Respublikos ir Vengrijos Respublikos įstojimą į Europos Sąjungą

  (9108/2004 - KOM(2004)0251 – C6‑0016/2004 – 2004/0080(CNS))

  (Konsultacinė procedūra)

  Europos Parlamentas,

  –   atsižvelgdamas į pasiūlymą dėl Tarybos ir Komisijos sprendimo (KOM(2004)0251)[1],

  –   atsižvelgdamas į partnerystės ir bendradarbiavimo su Ukraina susitarimą (9108/2004),

  –   atsižvelgdamas į EB sutarties 44 straipsnio 2 dalį, 47 straipsnio 2 dalies paskutinį sakinį, 55 straipsnį, 57 straipsnio 2 dalį, 71 straipsnį, 80 straipsnio 2 dalį, 93, 94, 133, 181a straipsnius bei 300 straipsnio 2 dalį,

  –   atsižvelgdamas į EB sutarties 300 straipsnio 3 dalies pirmą pastraipą, pagal kurios nuostatas Taryba konsultavosi su Parlamentu (C6–0016/2004),

  –   atsižvelgdamas į EP Darbo tvarkos taisyklių 43 straipsnio 1 dalį, 51 straipsnį ir 83 straipsnio 7 dalį,

  –   atsižvelgdamas į Užsienio reikalų komiteto pranešimą (A6‑0023/2004),

  1.  Pritaria pasiūlymui dėl Tarybos ir Komisijos sprendimo;

  2.  Įpareigoja Pirmininką pateikti Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai bei valstybių narių ir Ukrainos vyriausybėms ir parlamentams.

  • [1]  Dar neskelbta Oficialiajame leidinyje.

  9. EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

  dėl pasiūlymo parengti Tarybos ir Komisijos sprendimą dėl protokolo įtraukimo į Partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimą tarp Europos Bendrijų ir jų valstybių narių iš vienos pusės ir Uzbekistano iš kitos pusės, atsižvelgiant į Čekijos Respublikos, Estijos Respublikos, Kipro Respublikos, Latvijos Respublikos, Lenkijos Respublikos, Lietuvos Respublikos, Maltos Respublikos, Slovėnijos Respublikos, Slovakijos Respublikos ir Vengrijos Respublikos įstojimą į Europos Sąjungą

  (8908/2004 - KOM(2004)0272 – C6‑0020/2004 – 2004/0092(CNS))

  (Konsultacinė procedūra)

  Europos Parlamentas,

  –   atsižvelgdamas į pasiūlymą dėl Tarybos ir Komisijos sprendimo (KOM(2004)0272)[1],

  –   atsižvelgdamas į partnerystės ir bendradarbiavimo su Uzbekistanu susitarimą (8908/2004),

  –   atsižvelgdamas į EB sutarties 44 straipsnio 2 dalį, 47 straipsnio 2 dalies paskutinį sakinį, 55 straipsnį, 57 straipsnio 2 dalį, 71 straipsnį, 80 straipsnio 2 dalį, 93, 94, 133, 181a straipsnius bei 300 straipsnio 2 dalį,

  –   atsižvelgdamas į EB sutarties 300 straipsnio 3 dalies pirmą pastraipą, pagal kurios nuostatas Taryba konsultavosi su Parlamentu (C6–020/2004),

  –   atsižvelgdamas į EP Darbo tvarkos taisyklių 43 straipsnio 1 dalį, 51 straipsnį ir 83 straipsnio 7 dalį,

  –   atsižvelgdamas į Užsienio reikalų komiteto pranešimą (A6‑0023/2004),

  1.  Pritaria pasiūlymui dėl Tarybos ir Komisijos sprendimo;

  2.  Įpareigoja Pirmininką pateikti Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai bei valstybių narių ir Uzbekistanas vyriausybėms ir parlamentams.

  • [1]  Dar neskelbta Oficialiajame leidinyje.

  PROCEDŪROS EIGA

  Antraštinė dalis

  Pasiūlymai parengti Tarybos ir Komisijos sprendimus dėl protokolų įtraukimo į Partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimus tarp Europos Bendrijų ir jų valstybių narių iš vienos pusės ir Armėnijos, Azerbaidžano, Gruzijos, Kazachstano, Kirgizijos, Moldovos, Rusijos, Ukrainos ir Uzbekistano iš kitos pusės, atsižvelgiant į Čekijos Respublikos, Estijos Respublikos, Kipro Respublikos, Latvijos Respublikos, Lenkijos Respublikos, Lietuvos Respublikos, Maltos Respublikos, Slovėnijos Respublikos, Slovakijos Respublikos ir Vengrijos Respublikos įstojimą į Europos Sąjungą

  Nuorodos

  (9257/2004 - KOM(2004)0358 – C6‑0027/2004 – 2004/0118(CNS))

  (8924/2004 - KOM(2004)0267 – C6‑0017/2004 – 2004/0089(CNS))

  (8916/2004 - KOM(2004)0268 – C6‑0018/2004 – 2004/0091(CNS))

  (9006/2004 - KOM(2004)0307 – C6‑0025/2004 – 2004/0096(CNS))

  (9003/2004 - KOM(2004)0305 – C6‑0024/2004 – 2004/0095(CNS))

  (9221/2004 - KOM(2004)0302 – C6‑0023/2004 – 2004/0106(CNS))

  (8896/2004 - KOM(2004)0292 – C6‑0022/2004 – 2004/0087(CNS))

  (9108/2004 - KOM(2004)0251 – C6‑0016/2004 – 2004/0080(CNS))

  (8908/2004 - KOM(2004)0272 – C6‑0020/2004 – 2004/0092(CNS))

  Teisinis pagrindas

  EB sutarties 300 straipsnio 3 dalies 1 pastraipa

  Pagrindas Darbo tvarkos taisyklėse

  43 straipsnio 1 dalis, 51 straipsnis ir 83 straipsnio 7 dalis

  Konsultavimosi su Parlamentu data

  14.5.2004

  Atsakingas komitetas

  AFET

           Data, paskelbta per plenarinį posėdį

  15.9.2004

  Nuomonę teikiantis(-ys) komitetas(-ai)

  INTA

   

   

   

   

           Data, paskelbta per plenarinį posėdį

  15.9.2004

   

   

   

   

  Nuomonė(-ės) nepareikšta(-os)

  INTA

   

   

   

   

           Sprendimo data

  13.9.2004

   

   

   

   

  Glaudesnis bendradarbiavimas

           Data, paskelbta per plenarinį posėdį

  Pranešėjas(-ai)

  Elmaras Brokas

           Paskyrimo data

  13.9.2004

  Ankstesnis(-i) pranešėjas(-ai)

  Supaprastinta procedūra

  43 straipsnio 1 dalis

           Sprendimo data

  13.9.2004

  Teisinio pagrindo užginčijimas

           JURI nuomonės pareiškimo data

  Lėšų skyrimo pakeitimas

           BUDG nuomonės pareiškimo data

  Konsultavimasis su Ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu

   

           Plenariniame posėdyje priimto nutarimo data

  Konsultavimasis su Regionų komitetu

   

           Per plenarinį posėdį priimto sprendimo data

  Svarstymas komitete

  5.10.2004

   

   

   

   

  Priėmimo data

  13.9.2004

  Galutinio balsavimo rezultatai

  už:

   

  prieš:

   

  susilaikė:

  Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

  Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

  Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys (pagal 178 straipsnio 2 dalį) nariai

  Pateikimo data – A6

  20.10.2004

  A6‑0023/2004

  Pastabos

  Nebalsuojama padidėjusios sudėties Biuro 2004 m. rugsėjo 13 d. sprendimu