Ziņojums - A6-0023/2004Ziņojums
A6-0023/2004

  ZIŅOJUMS par priekšlikumiem Padomes un Komisijas lēmumiem par tādu protokolu noslēgšanu, ko pievieno partnerattiecību un sadarbības nolīgumiem starp Eiropas Kopienām un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un1) Armēniju (9257/2004 – KOM(2004)0358 – C6‑0027/2004 – 2004/0118(CNS)),2) Azerbaidžānu (8924/2004 – KOM(2004)0267 – C6‑0017/2004 – 2004/0089(CNS)),3) Gruziju (8916/2004 – KOM(2004)0268 – C6‑0018/2004 – 2004/0091(CNS)),4) Kazahstānu (9006/2004 – KOM(2004)0307 – C6‑0025/2004 – 2004/0096(CNS)),5) Kirgizstānu (9003/2004 – KOM(2004)0305 – C6‑0024/2004 – 2004/0095(CNS)),6) Moldovu (9221/2004 – KOM(2004)0302 – C6‑0023/2004 – 2004/0106(CNS)),7) Krieviju (8896/2004 – KOM(2004)0292 – C6‑0022/2004 – 2004/0087(CNS)),8) Ukrainu (9108/2004 – KOM(2004)0251 – C6‑0016/2004 – 2004/0080(CNS)),9) Uzbekistānu (8908/2004 – KOM(2004)0272 – C6‑0020/2004 – 2004/0092(CNS)),no otras puses, ņemot vērā Čehijas Republikas, Igaunijas Republikas, Kipras Republikas, Latvijas Republikas, Lietuvas Republikas, Ungārijas Republikas, Maltas Republikas, Polijas Republikas, Slovēnijas Republikas un Slovākijas Republikas iestāšanos Eiropas Savienībā

  20.10.2004 - *

  Ārlietu komiteja
  Referents: Elmar Brok
  (Vienkāršotā procedūra — Reglamenta 43. panta 1. punkts)

  Procedūra : 2004/0080(CNS)
  Dokumenta lietošanas cikls sēdē
  Dokumenta lietošanas cikls :  
  A6-0023/2004

  1. EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

  par priekšlikumu Padomes un Komisijas lēmumam par tāda protokola noslēgšanu, ko pievieno partnerattiecību un sadarbības nolīgumam starp Eiropas Kopienām un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Armēniju, no otras puses, ņemot vērā Čehijas Republikas, Igaunijas Republikas, Kipras Republikas, Latvijas Republikas, Lietuvas Republikas, Ungārijas Republikas, Maltas Republikas, Polijas Republikas, Slovēnijas Republikas un Slovākijas Republikas iestāšanos Eiropas Savienībā

  (9257/2004 – KOM(2004)0358 – C6‑0027/2004 – 2004/0118(CNS))

  (Apspriežu procedūra)

  Eiropas Parlaments,

  –   ņemot vērā priekšlikumu Padomes un Komisijas lēmumiem (KOM(2004)0358)[1],

  –   ņemot vērā Partnerattiecību un sadarbības nolīgumu ar Armēniju (9257/2004),

  –   ņemot vērā EK līguma 44. panta 2. punktu, 47. panta 2. punkta pēdējo teikumu, 55. pantu, 57. panta 2. punktu, 71. pantu, 80. panta 2. punktu, 93., 94. un 133. pantu un 181. panta a) daļu saistībā ar EK līguma 300. panta 2. punktu,

  –   ņemot vērā EK līguma 300. panta 3. punkta pirmo apakšpunktu, saskaņā ar kuru Padome ir apspriedusies ar Parlamentu (C6‑0027/2004),

  –   ņemot vērā Reglamenta 43. panta 1. punktu, 51. pantu un 83. panta 7. punktu,

  –   ņemot vērā Ārlietu komitejas ziņojumu (A6‑0023/2004),

  1.  apstiprina Padomes un Komisijas lēmuma priekšlikumu;

  2.  uzdod tā priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai, dalībvalstu valdībām un parlamentiem un Armēnijai.

  • [1]  OV vēl nav publicēts.

  2. EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

  par priekšlikumu Padomes un Komisijas lēmumam par tāda protokola noslēgšanu, ko pievieno partnerattiecību un sadarbības nolīgumam starp Eiropas Kopienām un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Azerbaidžānu, no otras puses, ņemot vērā Čehijas Republikas, Igaunijas Republikas, Kipras Republikas, Latvijas Republikas, Lietuvas Republikas, Ungārijas Republikas, Maltas Republikas, Polijas Republikas, Slovēnijas Republikas un Slovākijas Republikas iestāšanos Eiropas Savienībā

  (8924/2004 – KOM(2004)0267 – C6‑0017/2004 – 2004/0089(CNS))

  (Apspriežu procedūra)

  Eiropas Parlaments,

  –   ņemot vērā priekšlikumu Padomes un Komisijas lēmumam (KOM(2004)0267)[1],

  –   ņemot vērā Partnerattiecību un sadarbības nolīgumu ar Azerbaidžānu (8924/2004),

  –   ņemot vērā EK līguma 44. panta 2. punktu, 47. panta 2. punkta pēdējo teikumu, 55. pantu, 57. panta 2. punktu, 71. pantu, 80. panta 2. punktu, 93., 94. un 133. pantu un 181. panta a) daļu saistībā ar EK līguma 300. panta 2. punktu,

  –   ņemot vērā EK līguma 300. panta 3. punkta pirmo apakšpunktu, saskaņā ar kuru Padome ir apspriedusies ar Parlamentu (C6‑0017/2004),

  –   ņemot vērā Reglamenta 43. panta 1. punktu, 51. pantu un 83. panta 7. punktu,

  –   ņemot vērā Ārlietu komitejas ziņojumu (A6‑0023/2004),

  1.  apstiprina Padomes un Komisijas lēmuma priekšlikumu;

  2.  uzdod tā priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai, dalībvalstu valdībām un parlamentiem un Azerbaidžānai.

  • [1]  OV vēl nav publicēts.

  3. EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

  par priekšlikumu Padomes un Komisijas lēmumam par tāda protokola noslēgšanu, ko pievieno partnerattiecību un sadarbības nolīgumam starp Eiropas Kopienām un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Gruziju, no otras puses, ņemot vērā Čehijas Republikas, Igaunijas Republikas, Kipras Republikas, Latvijas Republikas, Lietuvas Republikas, Ungārijas Republikas, Maltas Republikas, Polijas Republikas, Slovēnijas Republikas un Slovākijas Republikas iestāšanos Eiropas Savienībā

  (8916/2004 – KOM(2004)0268 – C6‑0018/2004 – 2004/0091(CNS))

  (Apspriežu procedūra)

  Eiropas Parlaments,

  –   ņemot vērā priekšlikumu Padomes un Komisijas lēmumam (KOM(2004)0268)[1],

  –   ņemot vērā Partnerattiecību un sadarbības nolīgumu ar Gruziju (8916/2004),

  –   ņemot vērā EK līguma 44. panta 2. punktu, 47. panta 2. punkta pēdējo teikumu, 55. pantu, 57. panta 2. punktu, 71. pantu, 80. panta 2. punktu, 93., 94. un 133. pantu un 181. panta a) daļu saistībā ar EK līguma 300. panta 2. punktu,

  –   ņemot vērā EK līguma 300. panta 3. punkta pirmo apakšpunktu, saskaņā ar kuru Padome ir apspriedusies ar Parlamentu (C6‑0018/2004),

  –   ņemot vērā Reglamenta 43. panta 1. punktu, 51. pantu un 83. panta 7. punktu,

  –   ņemot vērā Ārlietu komitejas ziņojumu (A6‑0023/2004),

  1.  apstiprina Padomes un Komisijas lēmuma priekšlikumu;

  2.  uzdod tā priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai, dalībvalstu valdībām un parlamentiem un Gruzijai.

  • [1]  OV vēl nav publicēts.

  4. EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

  par priekšlikumu Padomes un Komisijas lēmumam par tāda protokola noslēgšanu, ko pievieno partnerattiecību un sadarbības nolīgumam starp Eiropas Kopienām un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Kazahstānu, no otras puses, ņemot vērā Čehijas Republikas, Igaunijas Republikas, Kipras Republikas, Latvijas Republikas, Lietuvas Republikas, Ungārijas Republikas, Maltas Republikas, Polijas Republikas, Slovēnijas Republikas un Slovākijas Republikas iestāšanos Eiropas Savienībā

  (9006/2004 – KOM(2004)0307 – C6‑0025/2004 – 2004/0096(CNS))

  (Apspriežu procedūra)

  Eiropas Parlaments,

  –   ņemot vērā priekšlikumu Padomes un Komisijas lēmumam (KOM(2004)0307)[1],

  –   ņemot vērā Partnerattiecību un sadarbības nolīgumu ar Kazahstānu (9006/2004),

  –   ņemot vērā EK līguma 44. panta 2. punktu, 47. panta 2. punkta pēdējo teikumu, 55. pantu, 57. panta 2. punktu, 71. pantu, 80. panta 2. punktu, 93., 94. un 133. pantu un 181. panta a) daļu saistībā ar EK līguma 300. panta 2. punktu,

  –   ņemot vērā EK līguma 300. panta 3. punkta pirmo apakšpunktu, saskaņā ar kuru Padome ir apspriedusies ar Parlamentu (C6‑0025/2004),

  –   ņemot vērā Reglamenta 43. panta 1. punktu, 51. pantu un 83. panta 7. punktu,

  –   ņemot vērā Ārlietu komitejas ziņojumu (A6‑0023/2004),

  1.  apstiprina Padomes un Komisijas lēmuma priekšlikumu;

  2.  uzdod tā priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai, dalībvalstu valdībām un parlamentiem un Kazahstānai.

  • [1]  OV vēl nav publicēts.

  5. EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

  par priekšlikumu Padomes un Komisijas lēmumam par tāda protokola noslēgšanu, ko pievieno partnerattiecību un sadarbības nolīgumam starp Eiropas Kopienām un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Kirgizstānu, no otras puses, ņemot vērā Čehijas Republikas, Igaunijas Republikas, Kipras Republikas, Latvijas Republikas, Lietuvas Republikas, Ungārijas Republikas, Maltas Republikas, Polijas Republikas, Slovēnijas Republikas un Slovākijas Republikas iestāšanos Eiropas Savienībā

  (9003/2004 – KOM(2004)0305 – C6‑0024/2004 – 2004/0095(CNS))

  (Apspriežu procedūra)

  Eiropas Parlaments,

  –   ņemot vērā priekšlikumu Padomes un Komisijas lēmumam (KOM(2004)0305)[1],

  –   ņemot vērā Partnerattiecību un sadarbības nolīgumu ar Kirgizstānu (9003/2004),

  –   ņemot vērā EK līguma 44. panta 2. punktu, 47. panta 2. punkta pēdējo teikumu, 55. pantu, 57. panta 2. punktu, 71. pantu, 80. panta 2. punktu, 93., 94. un 133. pantu un 181. panta a) daļu saistībā ar EK līguma 300. panta 2. punktu,

  –   ņemot vērā EK līguma 300. panta 3. punkta pirmo apakšpunktu, saskaņā ar kuru Padome ir apspriedusies ar Parlamentu (C6‑0024/2004),

  –   ņemot vērā Reglamenta 43. panta 1. punktu, 51. pantu un 83. panta 7. punktu,

  –   ņemot vērā Ārlietu komitejas ziņojumu (A6‑0023/2004),

  1.  apstiprina Padomes un Komisijas lēmuma priekšlikumu;

  2.  uzdod tā priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai, dalībvalstu valdībām un parlamentiem un Kirgizstānai.

  • [1]  OV vēl nav publicēts.

  6. EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

  par priekšlikumu Padomes un Komisijas lēmumam par tāda protokola noslēgšanu, ko pievieno partnerattiecību un sadarbības nolīgumam starp Eiropas Kopienām un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Moldovu, no otras puses, ņemot vērā Čehijas Republikas, Igaunijas Republikas, Kipras Republikas, Latvijas Republikas, Lietuvas Republikas, Ungārijas Republikas, Maltas Republikas, Polijas Republikas, Slovēnijas Republikas un Slovākijas Republikas iestāšanos Eiropas Savienībā

  (9221/2004 – KOM(2004)0302 – C6‑0023/2004 – 2004/0106(CNS))

  (Apspriežu procedūra)

  Eiropas Parlaments,

  –   ņemot vērā priekšlikumu Padomes un Komisijas lēmumam (KOM(2004)0302)[1],

  –   ņemot vērā Partnerattiecību un sadarbības nolīgumu ar Armēniju (9221/2004),

  –   ņemot vērā EK līguma 44. panta 2. punktu, 47. panta 2. punkta pēdējo teikumu, 55. pantu, 57. panta 2. punktu, 71. pantu, 80. panta 2. punktu, 93., 94. un 133. pantu un 181. panta a) daļu saistībā ar EK līguma 300. panta 2. punktu,

  –   ņemot vērā EK līguma 300. panta 3. punkta pirmo apakšpunktu, saskaņā ar kuru Padome ir apspriedusies ar Parlamentu (C6‑0023/2004),

  –   ņemot vērā Reglamenta 43. panta 1. punktu, 51. pantu un 83. panta 7. punktu,

  –   ņemot vērā Ārlietu komitejas ziņojumu (A6‑0023/2004),

  1.  apstiprina Padomes un Komisijas lēmuma priekšlikumu;

  2.  uzdod tā priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai, dalībvalstu valdībām un parlamentiem un Moldovai.

  • [1]  OV vēl nav publicēts.

  7. EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

  par priekšlikumu Padomes un Komisijas lēmumam par tāda protokola noslēgšanu, ko pievieno partnerattiecību un sadarbības nolīgumam starp Eiropas Kopienām un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Krieviju, no otras puses, ņemot vērā Čehijas Republikas, Igaunijas Republikas, Kipras Republikas, Latvijas Republikas, Lietuvas Republikas, Ungārijas Republikas, Maltas Republikas, Polijas Republikas, Slovēnijas Republikas un Slovākijas Republikas iestāšanos Eiropas Savienībā

  (8896/2004 – KOM(2004)0292 – C6‑0022/2004 – 2004/0087(CNS))

  (Apspriežu procedūra)

  Eiropas Parlaments,

  –   ņemot vērā priekšlikumu Padomes un Komisijas lēmumam (KOM(2004)0292)[1],

  –   ņemot vērā Partnerattiecību un sadarbības nolīgumu ar Krieviju (8896/2004),

  –   ņemot vērā EK līguma 44. panta 2. punktu, 47. panta 2. punkta pēdējo teikumu, 55. pantu, 57. panta 2. punktu, 71. pantu, 80. panta 2. punktu, 93., 94. un 133. pantu un 181. panta a) daļu saistībā ar EK līguma 300. panta 2. punktu,

  –   ņemot vērā EK līguma 300. panta 3. punkta pirmo apakšpunktu, saskaņā ar kuru Padome ir apspriedusies ar Parlamentu (C6‑0022/2004),

  –   ņemot vērā Reglamenta 43. panta 1. punktu, 51. pantu un 83. panta 7. punktu,

  –   ņemot vērā Ārlietu komitejas ziņojumu (A6‑0023/2004),

  1.  apstiprina Padomes un Komisijas lēmuma priekšlikumu;

  2.  uzdod tā priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai, dalībvalstu valdībām un parlamentiem un Krievijai.

  • [1]  OV vēl nav publicēts.

  8. EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

  par priekšlikumu Padomes un Komisijas lēmumam par tāda protokola noslēgšanu, ko pievieno partnerattiecību un sadarbības nolīgumam starp Eiropas Kopienām un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Ukrainu, no otras puses, ņemot vērā Čehijas Republikas, Igaunijas Republikas, Kipras Republikas, Latvijas Republikas, Lietuvas Republikas, Ungārijas Republikas, Maltas Republikas, Polijas Republikas, Slovēnijas Republikas un Slovākijas Republikas iestāšanos Eiropas Savienībā

  (9108/2004 – KOM(2004)0251 – C6‑0016/2004 – 2004/0080(CNS))

  (Apspriežu procedūra)

  Eiropas Parlaments,

  –   ņemot vērā priekšlikumu Padomes un Komisijas lēmumam (KOM(2004)0251)[1],

  –   ņemot vērā Partnerattiecību un sadarbības nolīgumu ar Ukrainu (9108/2004),

  –   ņemot vērā EK līguma 44. panta 2. punktu, 47. panta 2. punkta pēdējo teikumu, 55. pantu, 57. panta 2. punktu, 71. pantu, 80. panta 2. punktu, 93., 94. un 133. pantu un 181. panta a) daļu saistībā ar EK līguma 300. panta 2. punktu,

  –   ņemot vērā EK līguma 300. panta 3. punkta pirmo apakšpunktu, saskaņā ar kuru Padome ir apspriedusies ar Parlamentu (C6‑0016/2004),

  –   ņemot vērā Reglamenta 43. panta 1. punktu, 51. pantu un 83. panta 7. punktu,

  –   ņemot vērā Ārlietu komitejas ziņojumu (A6‑0023/2004),

  1.  apstiprina Padomes un Komisijas lēmuma priekšlikumu;

  2.  uzdod tā priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai, dalībvalstu valdībām un parlamentiem un Ukrainai.

  • [1]  OV vēl nav publicēts.

  9. EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

  par priekšlikumu Padomes un Komisijas lēmumam par tāda protokola noslēgšanu, ko pievieno partnerattiecību un sadarbības nolīgumam starp Eiropas Kopienām un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Uzbekistānu, no otras puses, ņemot vērā Čehijas Republikas, Igaunijas Republikas, Kipras Republikas, Latvijas Republikas, Lietuvas Republikas, Ungārijas Republikas, Maltas Republikas, Polijas Republikas, Slovēnijas Republikas un Slovākijas Republikas iestāšanos Eiropas Savienībā

  (8908/2004 – KOM(2004)0272 – C6‑0020/2004 – 2004/0092(CNS))

  (Apspriežu procedūra)

  Eiropas Parlaments,

  –   ņemot vērā priekšlikumu Padomes un Komisijas lēmumam (KOM(2004)0272)[1],

  –   ņemot vērā Partnerattiecību un sadarbības nolīgumu ar Uzbekistānu (8908/2004),

  –   ņemot vērā EK līguma 44. panta 2. punktu, 47. panta 2. punkta pēdējo teikumu, 55. pantu, 57. panta 2. punktu, 71. pantu, 80. panta 2. punktu, 93., 94. un 133. pantu un 181. panta a) daļu saistībā ar EK līguma 300. panta 2. punktu,

  –   ņemot vērā EK līguma 300. panta 3. punkta pirmo apakšpunktu, saskaņā ar kuru Padome ir apspriedusies ar Parlamentu (C6‑0020/2004),

  –   ņemot vērā Reglamenta 43. panta 1. punktu, 51. pantu un 83. panta 7. punktu,

  –   ņemot vērā Ārlietu komitejas ziņojumu (A6‑0023/2004),

  1.  apstiprina Padomes un Komisijas lēmuma priekšlikumu;

  2.  uzdod tā priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai, dalībvalstu valdībām un parlamentiem un Uzbekistānai.

  • [1]  OV vēl nav publicēts.

  PROCEDŪRA

  Virsraksts

  Priekšlikumi Padomes un Komisijas lēmumiem par tādu protokolu noslēgšanu, ko pievieno partnerattiecību un sadarbības nolīgumiem starp Eiropas Kopienām un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Armēniju, Azerbaidžānu, Gruziju, Kazahstānu, Kirgizstānu, Moldovu, Krieviju, Ukrainu un Uzbekistānu, no otras puses, ņemot vērā Čehijas Republikas, Igaunijas Republikas, Kipras Republikas, Latvijas Republikas, Lietuvas Republikas, Ungārijas Republikas, Maltas Republikas, Polijas Republikas, Slovēnijas Republikas un Slovākijas Republikas iestāšanos Eiropas Savienībā

  Atsauces

  9257/2004 -KOM(2004)0358 – C6‑0027/2004 – 2004/0118(CNS)

  8924/2004 - KOM(2004)0267 – C6‑0017/2004 – 2004/0089(CNS)

  8916/2004 - KOM(2004)0268 – C6‑0018/2004 – 2004/0091(CNS)

  9006/2004 -KOM(2004)0307 – C6‑0025/2004 – 2004/0096(CNS)

  9003/2004 - KOM(2004)0305 – C6‑0024/2004 – 2004/0095(CNS)

  9221/2004 - KOM(2004)0302 – C6‑0023/2004 – 2004/0106(CNS)

  8896/2004 - KOM(2004)0292 – C6‑0022/2004 – 2004/0087(CNS)

  9108/2004 - KOM(2004)0251 – C6‑0016/2004 – 2004/0080(CNS)

  8908/2004 - KOM(2004)0272 – C6‑0020/2004 – 2004/0092(CNS)

  Juridiskais pamats

  EK līguma 300. panta 3. punkta pirmais apakšpunkts

  Atsauce uz Reglamentu

  43. panta 1. punkts, 51. pants un 83. panta 7. punkts

  Datums, kad notika apspriešanās ar EP

  14.05.2004

  Komiteja, kas atbildīga par jautājumu

  AFET

           Datums, kad paziņoja plenārsēdē

  15.09.2004

  Komiteja(-s), kurai(-ām) ir lūgts sniegt atzinumu

  INTA

   

   

   

   

           Datums, kad paziņoja plenārsēdē

  15.09.2004

   

   

   

   

  Atzinumu nav sniegusi

  INTA

   

   

   

   

           Lēmuma datums

  13.09.2004

   

   

   

   

  Ciešāka sadarbība

           Datums, kad paziņoja plenārsēdē

  Referents(-e/-i/-es)

  Elmar Brok

           Iecelšanas datums

  13.09.2004

  Aizstātais(-ā/-ie/-ās) referents(-e/-i/-es)

  Vienkāršota procedūra

  43. panta 1. punkts

           Lēmuma datums

  13.09.2004

  Juridiskā pamata apstrīdēšana

           Datums, kad JURI komiteja sniedza atzinumu

  Finansējuma grozījumi

           Datums, kad BUDG komiteja sniedza atzinumu

  Apspriešanās ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju

   

           Datums, kad plenārsēdē pieņēma lēmumu

  Apspriešanās ar Reģionu komiteju

   

           Datums, kad plenārsēdē pieņēma lēmumu

  Izskatīšana komitejā

  05.10.2004

   

   

   

   

  Pieņemšanas datums

  13.09.2004

  Galīgā balsojuma rezultāti

  par:

  -

   

  pret:

  -

   

  atturas:

  -

  Deputāti, kas bija klāt galīgajā balsojumā

  -

  Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsojumā

  -

  Aizstājēji (178. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsojumā

  -

  Iesniegšanas datums – A6

  20.10.2004

  A6‑0023/2004

  Piezīmes

  Balsojuma nebija — paplašinātā prezidija lēmums, 13.09.2004.