Eljárás : 2003/0184(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A6-0003/2005

Előterjesztett szövegek :

A6-0003/2005

Viták :

PV 07/03/2005 - 15

Szavazatok :

PV 08/03/2005 - 9.3

Elfogadott szövegek :

P6_TA(2005)0062

AJÁNLÁS MÁSODIK OLVASATRA      ***II
PDF 155kWORD 68k
24.1.2005
PE 350.167v02-00 A6-0003/2005

az Európai Parlament és a Tanács a szociális biztonsági rendszereknek a Közösségen belül mozgó munkavállalókra, önálló vállalkozókra és családtagjaikra történő alkalmazásáról szóló 1408/71/EGK rendelet és az 1408/71/EGK rendelet végrehajtására vonatkozó szabályok megállapításáról szóló 574/72/EGK rendelet módosítására irányuló rendeletének elfogadásáról szóló tanácsi közös álláspontról

(12062/3/2004 – C6‑0189/2004 – 2003/0184(COD))

Foglalkoztatási és Szociális Bizottság

Előadó: Proinsias De Rossa

MÓDOSÍTÁSOK
AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE
 INDOKOLÁS
 ELJÁRÁS

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

az Európai Parlament és a Tanács a szociális biztonsági rendszereknek a Közösségen belül mozgó munkavállalókra, önálló vállalkozókra és családtagjaikra történő alkalmazásáról szóló 1408/71/EGK rendelet és az 1408/71/EGK rendelet végrehajtására vonatkozó szabályok megállapításáról szóló 574/72/EGK rendelet módosítására irányuló rendeletének elfogadásáról szóló tanácsi közös álláspontról

(12062/3/2004 – C6‑0189/2004 – 2003/0184(COD))

(Együttdöntési eljárás: második olvasat)

Az Európai Parlament,

–   tekintettel a Tanács közös álláspontjára (12062/3/2004 – C6-0189/2004),

–   tekintettel a Bizottság által a Parlamentnek és a Tanácsnak benyújtott javaslattal kapcsolatos parlamenti álláspontra az első olvasatban(1) (COM(2003)0468)(2),

–   tekintettel a módosított javaslatra (COM(2004)0314)(3),

–   tekintettel az EK-Szerződés 251. cikkének (2) bekezdésére,

–   tekintettel eljárási szabályzatának 67. cikkére,

–   tekintettel a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság második olvasatra vonatkozó ajánlására (A6‑0003/2005),

1.  a közös álláspontot jóváhagyja;

2.  felhívja a Bizottságot, hogy tegye meg a megfelelő jogi lépést annak érdekében, hogy a lehető legrövidebb időn belül kellően tisztázódjanak a Tanács közös álláspontjának(4) IIa. függelékéről szóló nyilatkozatában említett kérdései, és hogy a jelen rendelet hatályba lépését követő hat hónapon belül tájékoztassa az Európai Parlamentet az eredményekről;

3.  megjegyzi, hogy az aktust a közös állásponttal összhangban fogadták el;

4.  utasítja elnökét, hogy az EK-Szerződés 254. cikkének (1) bekezdése értelmében a jogi aktust a Tanács elnökével együtt lássa el kézjegyével;

5.  utasítja főtitkárát, hogy miután megerősítést nyert, hogy valamennyi eljárást megfelelően lezártak, lássa el kézjegyével a jogi aktust, és a Tanács főtitkárával egyetértésben tegye közzé az Európai Unió Hivatalos Lapjában;

6.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezen állásfoglalást a Tanácshoz és a Bizottsághoz.

(1)

Jóváhagyott szövegek, 2004.3.11., P5_TA(2004)0175.

(2)

A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.

(3)

A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.

(4)

13940/2004 ADD 1.


INDOKOLÁS

General remarks

Regulation 1408/71 is modified annually to take account of the development of national social security schemes, incorporate changes in national laws, and take account of the case law of the Court of Justice of the European Communities.

Your Rapporteur proposes support for the Council Common Position on the basis that all the amendments adopted by the European Parliament at 1st Reading regarding annual modifications of the Regulation for 2003 have been satisfactorily incorporated.

Moreover, the Common Position of the Council, adopted unanimously, maintains the essential aspects of the Commission’s proposal. And the Commission agrees with the Common Position.

Since 1971 Regulation 1408/71 has defined the basis on which benefits are to be provided to citizens who move from one Member State to another. The revision and consolidation being dealt with here contains several new provisions aimed at improving social security rights. The Regulation continues to determine whether the citizen remains entitled to specific benefits laid down by their Member State of origin, and therefore exportable, or whether an equivalent benefit is available in the person's new Member State of residence. The Regulation fulfils an important role in realising one of the four fundamental freedoms of the EU's legislative structure: that of the free movement of European citizens. Indeed, the ability to live, work and move freely in the EU - with as little financial or administrative barriers as possible - is a tangible advantage that membership of the EU bestows on its citizens.

Revision of the current Regulation, originally created more than 30 years ago, is crucially dependant on the adoption of this Report, which constitutes a "tidying up" exercise aimed at clarifying the position of Member States with regard to specific non-contributory cash benefits.

Specific remarks on the Common Position

A particular point to mention is that the Council did not accept all of the Commission's proposal to revise the list of entries in Annex IIa. The Council does not agree with the inclusion of these particular benefits: Child care allowance (Finland); Disability Allowance and care allowance for disabled children (Sweden); Disability Living Allowance; Attendance Allowance; Carer's Allowance (United Kingdom).

The Commission in a statement, annexed to the Common Position, indicates that it continues to consider that this revision will be necessary in order to meet the criteria of the jurisprudence of the Court and the criteria agreed in the Council's Common Position.

All twenty five Member States have contributed to the compromises necessary in order to improve the exportability of benefits for citizens. These compromises include listing, in annexes, those national benefits which Member States felt should not be exportable. The list of such benefits in Annex IIa contains the 5 benefits referred to above which the Commission believes should be deleted in order to meet criteria laid down by ECJ jurisprudence. And the Commission has reserved its right to take further legal action in this respect.

However both the Commission and Council are in agreement on the overall text and there is also agreement that the Common Position, as proposed, facilitates the earliest possible progress in clarifying the position in regard to the particular 5 benefits without interfering with the significant progress which continues to be made to achieve a high level of coordination between Member States on all other relevant benefits.

Your Rapporteur is of the view that the clarification needed with regard to these five benefits are best dealt with by the Court. I am also of the view that the Parliament should not delay the adoption of this report pending such clarification, nor should we seek to reopen the compromises already reached by Council which in any case incorporate the amendments adopted by this Parliament at 1st Reading.

Conclusion

The process of revising the Regulation on coordination of social security systems is already concluded, however its new Implementing Regulation (ex-574/72) is not yet finalised. It is therefore important to continue with this 2003 annual review to ensure legal security for the Regulations and to provide better protection for the rights of those involved.

Your Rapporteur agrees that adoption of this Recommendation for 2nd Reading, as it stands, best protects the position of the European Parliament and that of citizens reliant on accessibility of social security benefits on their relocation within the EU. It also ensures legal clarity until the full and complete entry into force of the new Regulation and its Implementing Regulation.

I have therefore proposed in a new Paragraph to be inserted in the legislative resolution of the Recommendation for 2nd Reading that Parliament supports the need for legal clarity and urges the use of whatever legal instruments are available to the Commission to achieve this clarity in the shortest possible time. This Amendment refers implicitly to the annulment procedure laid down in Article 230 of the Treaty EC. The use of infringement procedures can be quite tortuous and lengthy and I believe that the annulment procedure, which requires only a single step, should be used in this case.

In conclusion your Rapporteur believes that all due care is being taken by both the Commission and Council to deliver the most effective possible measures to ensure exportability of benefits to people with disability, and families. A considerable range of such benefits have already been mutually agreed by the Commission and Council and the remaining 5 benefits still to be determined could further enhance the social rights of people entitled to child care, disability and carers allowances in Finland, Sweden and the United Kingdom.


ELJÁRÁS

Cím

A Tanács közös álláspontja az Európai Parlament és a Tanács a szociális biztonsági rendszereknek a Közösségen belül mozgó munkavállalókra, önálló vállalkozókra és családtagjaikra történő alkalmazásáról szóló 1408/71/EGK rendelet és az 1408/71/EGK rendelet végrehajtására vonatkozó szabályok megállapításáról szóló 574/72/EGK rendelet módosítására irányuló rendeletének elfogadása céljából

Hivatkozások

12062/3/2004 – C6-0189/2004 – 2003/0184(COD)

Jogalap

EK-Szerződés 251. cikkének (2) bekezdése

Eljárási Szabályzatra való hivatkozás

67. cikk

A Parlament első olvasatának időpontja

11.3.2004

P5_TA(2004)0175

Bizottsági javaslat

COM(2003)0468 – C5-0368/2003

Módosított bizottsági javaslat

COM(2004)0314

A közös álláspont kézhezvétele ülésen történő bejelentésének időpontja

18.11.2004

Illetékes bizottság
  Az ülésen való bejelentés dátuma

EMPL
1.9.2003

Előadó(k)
  A kijelölés dátuma

Proinsias De Rossa
16.11.2004

 

Előző előadó(k)

Marie-Hélène Gillig

 

Vizsgálat a bizottságban

2.12.2004

18.1.2005

 

 

 

Az elfogadás dátuma

18.1.2005

A zárószavazás eredménye

mellette:

ellene:

tartózkodás:

30

1

0

A zárószavazáson részt vevő képviselők

Jan Andersson, Roselyne Bachelot-Narquin, Jean-Luc Bennahmias, Philip Bushill-Matthews, Milan Cabrnoch, Ole Christensen, Derek Roland Clark, Ottaviano Del Turco, Proinsias De Rossa, Harald Ettl, Richard Falbr, Ilda Figueiredo, Stephen Hughes, Ona Juknevičienė, Jan Jerzy Kułakowski, Sepp Kusstatscher, Jean Lambert, Raymond Langendries, Bernard Lehideux, Jan Tadeusz Masiel, Mary Lou McDonald, Thomas Mann, Jiří Maštálka, Ana Mato Adrover, Csaba Őry, Gabriele Zimmer

A zárószavazáson részt vevő póttagok

Richard James Ashworth, Elspeth Attwooll, Edit Bauer, Françoise Castex, Marian Harkin, Elisabeth Schroedter, Marc Tarabella, Yannick Vaugrenard

Benyújtás dátuma– A6

24.1.2005

A6-0003/2005

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat