VERSLAG
over het verzoek van Koldo Gorostiaga om verdediging van zijn parlementaire immuniteit en voorrechten
(2004/2102(IMM))
Zittingsdocument
Rapporteur: Klaus-Heiner Lehne

25.1.2005

Procedure : 2004/2102(IMM)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus :  
A6-0006/2005
Ingediende teksten :
A6-0006/2005
Debatten :
Stemmingen :
Aangenomen teksten :

Dit document bestaat niet in HTML, maar is beschikbaar in de volgende formaten: