SPRAWOZDANIE
w sprawie wniosku o skorzystanie z immunitetu i przywilejów Koldo Gorostiagi
(2004/2102(IMM))
Komisja Prawna
Sprawozdawca: Klaus-Heiner Lehne

25.1.2005

Procedura : 2004/2102(IMM)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
A6-0006/2005
Teksty złożone :
A6-0006/2005
Debaty :
Głosowanie :
Teksty przyjęte :

Ten dokument nie istnieje w formacie HTML, ale jest dostępny w tych formatach: