Zalecenie do drugiego czytania w sprawie wspólnego stanowiska Rady mającego na celu przyjęcie decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej decyzję 1419/1999/WE ustanawiającą działanie Wspólnoty na rzecz obchodów -Europejskiej Stolicy Kultury- w latach 2005-2019

3.2.2005

Procedura : 2003/0274(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
A6-0017/2005
Teksty złożone :
A6-0017/2005
Głosowanie :
Teksty przyjęte :

Ten dokument nie istnieje w formacie HTML, ale jest dostępny w tych formatach: