JELENTÉS az audiovizuális területen, a Svájci Államszövetségnek a MEDIA Plus és a MEDIA Képzés közösségi programokban való részvétele feltételeinek meghatározásáról és egy Záróokmányról szóló, a Közösség és a Svájci Államszövetség közötti megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról

3.2.2005 - (COM(2004)0649 – C6‑0174/2004 – 2004/0230(CNS)) - *

Kulturális és Oktatási Bizottság
Előadó: Nikolaos Sifunakis
(Egyszerűsített eljárás - Eljárási Szabályzat 43. cikk (1) bekezdés)

Eljárás : 2004/0230(CNS)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
A6-0018/2005
Előterjesztett szövegek :
A6-0018/2005
Viták :
Szavazatok :
Elfogadott szövegek :

EURÓPAI PARLAMENTI JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

az audiovizuális területen, a Svájci Államszövetségnek a MEDIA Plus és a MEDIA Képzés közösségi programokban való részvétele feltételeinek meghatározásáról és egy Záróokmányról szóló, a Közösség és a Svájci Államszövetség közötti megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról

(COM(2004)0649 – C6‑0174/2004 – 2004/0230(CNS))

(Konzultációs eljárás)

Az Európai Parlament,

–   tekintettel a Tanács határozati javaslatára (COM(2004)0649[1],

–   tekintettel a EK-Szerződés 150. cikke (4) bekezdése, 157. cikke (3) bekezdése és 300. cikke (2) bekezdése (1) albekezdése első mondatára,

–   tekintettel az EK-Szerződés 300. cikke (3) bekezdésének első albekezdésére, amelynek megfelelően a Tanács konzultált a Parlamenttel (C6‑0174/2004),

–   tekintettel eljárási szabályzata 51. cikkére, 83. cikkének (7) bekezdésére és 43. cikke (1) bekezdésére,

–   tekintettel a Kulturális és Oktatási Bizottság jelentésére (A6‑0018/2005),

1.  jóváhagyja a megállapodás megkötését;

2.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa álláspontját a Tanácshoz, a Bizottsághoz, valamint a tagállamok, illetve Svájci Államszövetség kormányaihoz és parlamentjeihez.

  • [1]  A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.

EXPOSÉ DES MOTIFS

L'article 11 de la Décision du Conseil du 20 decembre 2000, établissant les termes et conditions pour la participation au programme communautaire MEDIA Plus, et l'Article 8 de la décision du Conseil et du Parlement européen sur la mise en oeuvre du Programme MEDIA Formation, prévoient la participation des pays faisant partie de la Convention sur la Télévision Transfrontalière du Conseil de l'Europe sur la base de crédits supplémentaires, conformément aux conditions à convenir dans des accords entre les parties concernées. En outre, l'ouverture de ces programmes à ces pays est aussi soumise à un examen de la compatibilité de leur législation nationale avec l'acquis communautaire.

Dans ce cadre, la Commission a négocié un accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse dans le domaine de l’audiovisuel, sur la base des directives adoptées par le Conseil le 17 juin 2002 et en consultation avec le comité compétent désigné par le Conseil.

Le Parlement est consulté sur la proposition de décision du Conseil relatif à l'accord négocié par la Commission. Au sein du Parlement, la commission de la culture et de l'éducation a décidé de donner son avis suivant l'Art 43 du règlement du Parlement européen.

La contribution financière de la Suisse au budget de l'UE pour participer aux programmes MEDIA Plus et MEDIA Formation est de 4,2 millions d'euros pour 2005 et de 4,2 millions d'euros pour 2006.

              ELJÁRÁS

Cím

Az audiovizuális területen, a Svájci Államszövetségnek a MEDIA Plus és a MEDIA Képzés közösségi programokban való részvétele feltételeinek meghatározásáról és egy Záróokmányról szóló, a Közösség és a Svájci Államszövetség közötti megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló javaslat

Hivatkozások

COM(2004)649 – C6‑0174/200 – 2004/0230(CNS)

Jogalap

EKSz. 300. cikk (3) bekezdés (1) albekezdés  

Eljárási Szabályzatra való hivatkozás

51. cikk, 83. cikk (7) bekezdés és 43. cikk (1) bekezdés

Az Európai Parlamenttel folytatott konzultáció dátuma

5.11.2004

Illetékes bizottság              Az ülésen való bejelentés dátuma

CULT

16.11.2004

Véleménynyilvánításra felkért bizottság(ok)  Az ülésen való bejelentés dátuma

 

 

 

 

 

Nem nyilvánított véleményt
  A határozat dátuma

 

 

 

 

 

Megerősített együttműködés           Az ülésen való bejelentés dátuma

 

 

 

 

 

Előadó(k)
  A kijelölés dátuma

Nikolaos Sifunakis
25.11.2005

 

Korábbi előadó(k)

 

 

Egyszerűsített eljárás       A határozat dátuma

43. cikk (1) bekezdés
25.11.2004

A jogalap vizsgálata           A JURI véleményének dátuma

 

/

 

A pénzügyi támogatás módosítása  A BUDG véleményének dátuma

 

/

 

Konzultáció az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal
  Az ülésen hozott határozat dátumaKonzultáció a Régiók Bizottságával
  Az ülésen hozott határozat dátuma


Vizsgálat a bizottságban

31.1.2005

 

 

 

 

Az elfogadás dátuma

1.2.2005

A zárószavazás eredménye

mellette:

ellene:

tartózkodás:

27

0

1

A zárószavazáson részt vevő képviselők

María Badía i Cutchet, Christopher Beazley, Giovanni Berlinguer, Guy Bono, Marie-Hélène Descamps, Jolanta Dickutė, V?ra Flasarová, Milan Gaľa, Vasco Graça Moura, Erna Hennicot-Schoepges, Luis Francisco Herrero-Tejedor, Ruth Hieronymi, Manolis Mavrommatis, Doris Pack, Miguel Portas, Christa Prets, Karin Resetarits, Pál Schmitt, Nikolaos Sifunakis, Hannu Takkula, Henri Weber, Thomas Wise, Tomáš Zatloukal

A zárószavazáson részt vevő póttagok

Ivo Belet, Mary Honeyball, Mario Mauro, Jaroslav Zvěřina

A zárószavazáson részt vevő póttagok (178. cikk (2) bekezdés)

 

Benyújtás dátuma – A6

3.2.2005

A6-0018/2005

Megjegyzések

...