Postopek : 2004/0289(CNS)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A6-0100/2005

Predložena besedila :

A6-0100/2005

Razprave :

Glasovanja :

PV 26/05/2005 - 8.4

Sprejeta besedila :

P6_TA(2005)0190

POROČILO     *
PDF 147kWORD 55k
22.4.2005
PE 353.712v01-00 A6-0100/2005

o predlogu Sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma med Evropsko skupnostjo in Republiko Čile o nekaterih vidikih storitev zračnega prevoza

(KOM(2004)0829 – C6‑0011/2005 – 2004/0829(CNS))

Odbor za promet in turizem

Poročevalec: Paolo Costa

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA
 OBRAZLOŽITEV

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu Sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma med Evropsko skupnostjo in Republiko Čile o nekaterih vidikih storitev zračnega prevoza

(KOM(2004)0829 – C6‑0011/2005 – 2004/0829(CNS))

(Postopek posvetovanja)

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju predloga sklepa Sveta (KOM(2004)0829)(1),

–   ob upoštevanju členov 80(2) in 300(2), prvi pododstavek, prvi stavek, Pogodbe ES,

–   ob upoštevanju člena 300(3), prvi pododstavek, Pogodbe ES, v skladu s katerim se je Svet posvetoval s Parlamentom (C6‑0011/2005),

–   ob upoštevanju členov 51 in 83(7) Poslovnika,

–   ob upoštevanju poročila Odbora za promet in turizem (A6‑0100/2005),

1.  odobri sklenitev sporazuma;

2.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter vladam in parlamentom držav članic in Republike Čile.

(1)

UL C .../Še neobjavljeno v UL.


OBRAZLOŽITEV

Following the judgements by the Court of Justice of the European Communities has exclusive competence with respect to various aspects of external aviation, which were traditionally governed by bilateral air services agreements between Member States and third countries.

By consequence the Council authorised the Commission in June 2003 to open negotiations with third countries in order to replace certain provisions in existing bilateral agreements with a Community agreement.

Thus, the Commission has negotiated an agreement with the Republic of Chile that replaces certain provisions in the existing bilateral air services agreements between Member States and Chile.

These changes concern namely:

Art. 2: the traditional designation clauses are replaced by a Community designation clause,

Art. 4 (taxation of aviation fuel) resolves conflicts between the bilateral agreements and Council Directive (2003/96/EC) on the Community framework for the taxation of energy products and electricity,

Art. 5 (pricing): resolves conflicts between the bilateral agreements and the Council Regulation (2409/92) on fares and rates for air services which prohibits third country carriers from being price leaders on air services for carriage wholly within the Community.

In Annex 1 and 2 are listed the bilateral agreements which are referred to in the different articles of the agreement between the EU and Chile; they concern Belgium, Denmark, France, Germany, Italy, Luxembourg, the Netherlands, Spain, Sweden, and the United Kingdom.

In Annex 3 are listed the other states referred to; these are Iceland, Liechtenstein, Norway and Switzerland following under the Agreement on the European Economic Area.

The agreement negotiated by the Commission should be signed and provisionally applied. The proposed Council Decision empowers the President of the Council to designate the person or persons to sign on behalf of the Community the above-mentioned agreement on a provisional basis until it enters into force after the completion of the necessary procedures.

Parliament is entitled to give its opinion on this Agreement on the basis of the consultation procedure, according to Rule 83 International agreements, par. 7 that reads as follows:

"Parliament shall give its opinion on, or its assent to, the conclusion, renewal or amendment of an international agreement or a financial protocol concluded by the European Community in a single vote by a majority of the votes cast without amendments to the text of the agreement or protocol being admissible."

On the basis of the above your rapporteur suggests that the TRAN committee should give a favourable opinion on the conclusion of this Agreement.

POSTOPEK

Naslov

Predlog Sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma med Evropsko skupnostjo in Republiko Čile o nekaterih vidikih storitev zračnega prevoza

Referenčni dokumenti

(KOM(2004)0829 – C6-0011/2005 – 2004/0289(CNS))

Pravna podlaga

člen 300(3), prvi pododstavek, ES

Podlaga v Poslovniku

člena 51 in 83(7)

datum predložen Parlamentu

18.1.2005

Pristojni odbor

Datum razglasitve na zasedanju

TRAN
26.1.2005

Odbori, zaprošeni za mnenje
Datum razglasitve na zasedanju

 

 

 

 

 

Odbori, ki niso dali mnenja

Datum sklepa

 

 

 

 

 

Okrepljeno sodelovanje
Datum razglasitve na zasedanju

 

 

 

 

 

Poročevalec(-ka)

Datum imenovanja

Paolo Costa
28.7.2004

 

Prejšnji poročevalec

 

 

Poenostavljeni postopek

Datum sklepa

 

Oporekanje pravni podlagi

Datum mnenja JURI

 

 

 

Sprememba dotacije
Datum mnenja BUGD

 

 

 

Posvetovanje z Evropskim ekonomsko-socialnim odbor  

Datum sklepa na zasedanju

 

Posvetovanje z Odborom regij         

Datum sklepa na zasedanju

 

Obravnava v odboru

19.4.2005

 

 

 

 

Datum sprejetja

19.4.2005

Izid končnega glasovanja

za:

proti:

vzdržani:

37

0

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Margrete Auken, Inés Ayala Sender, Etelka Barsi-Pataky, Sylwester Chruszcz, Paolo Costa, Michael Cramer, Christine De Veyrac, Armando Dionisi, Petr Duchoň, Said El Khadraoui, Robert Evans, Mathieu Grosch, Ewa Hedkvist Petersen, Jeanine Hennis-Plasschaert, Georg Jarzembowski, Dieter-Lebrecht Koch, Jaromír Kohlíček, Jörg Leichtfried, Bogusław Liberadzki, Evelin Lichtenberger, Erik Meijer, Janusz Onyszkiewicz, Josu Ortuondo Larrea, Willi Piecyk, Luís Queiró, Reinhard Rack, Luca Romagnoli, Gilles Savary, Ingo Schmitt, Dirk Sterckx, Gary Titley, Marta Vincenzi, Corien Wortmann-Kool, Roberts Zile

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Fausto Correia, Zita Gurmai, Willem Schuth

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju v skladu s členom 178(2)

 

Datum predložitve – A6

25.4.2005

A6-0100/2005

Pripombe

 

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov