JELENTÉS a közös agrárpolitika finanszírozásáról szóló tanácsi rendeletre vonatkozó javaslatról

  2.5.2005 - (COM(2004)0489 – C6‑0166/2004 – 2004/0164(CNS)) - *

  Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság
  Fogalmazó: Agnes Schierhuber

  Eljárás : 2004/0164(CNS)
  A dokumentum állapota a plenáris ülésen
  Válasszon egy dokumentumot :  
  A6-0127/2005
  Előterjesztett szövegek :
  A6-0127/2005
  Elfogadott szövegek :

  AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÓI HATÁROZATTERVEZETE

  A közös agrárpolitika finanszírozásáról szóló tanácsi rendeletre vonatkozó javaslatról

  (COM(2004)0489 – C6‑0166/2004 – 2004/0164(CNS))

  (Konzultációs eljárás)

  Az Európai Parlament,

  –   tekintettel a Bizottság javaslatára (KOM(2004)0489)[1],

  –   tekintettel az Európai Közösséget létrehozó Szerződés 37. cikke (2) bekezdésének (3) albekezdésére, melynek értelmében a Tanács konzultált a Parlamenttel (C6‑0166/2004),

  –   tekintettel Eljárási Szabályzatának 51. paragrafusára,

  –   tekintettel a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság jelentésére, valamint a Költségvetési Ellenőrző Bizottság véleményére (A6‑0127/2005),

  1.  módosításokkal elfogadja a Bizottság javaslatát;

  2.  felszólítja a Bizottságot, hogy ennek megfelelően módosítsa javaslatát, az Európai Közösséget létrehozó Szerződés 250. cikk (2) bekezdése értelmében;

  3.  felszólítja a Tanácsot, hogy jelezze a Parlamentnek, ha eltérni szándékozik a Parlament által jóváhagyott szövegtől;

  4.  felszólítja a Tanácsot, hogy újra konzultáljon, ha a Bizottság javaslatát döntően módosítani szándékozik;

  5.  utasítja Elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak.

  a Bizottság által javasolt szöveg

   

  A Parlament módosításai

  Módosítás 1

  5. cikk, a) pont

  a) az elemzéshez, az irányításhoz, a monitoringhoz, az információcseréhez és a Közös agrárpolitika megvalósításához, továbbá az ellenőrzési rendszerek kialakításához és a technikai és adminisztrációs segítségnyújtáshoz szükséges cselekvési programokat;

  a) az elemzéshez, az irányításhoz, a monitoringhoz, az információcseréhez és a Közös agrárpolitika megvalósításához, továbbá az ellenőrzési rendszerek kialakításához és a technikai és adminisztrációs segítségnyújtáshoz szükséges cselekvési programokat, azoknak a költségeknek a kivételével, melyeket a 13. cikk szerint nem az EMGA-nak kell finanszíroznia;

  Indokolás

  Durch die Ausdehnung der technischen Hilfe werden Gemeinschaftsmittel für den eigentlichen Zweck der Fonds, die Förderung von Landwirtschaft und Landentwicklung, abgezogen. Dies verträgt sich kaum mit der Regelung in Artikel 13, der festlegt, dass der EGFL nicht die Kosten der Mitgliedstaaten für Verwaltung trägt. Eine Finanzierung sollte deshalb nur soweit erfolgen, als Artikel 13 gewahrt wird, der festlegt, dass Aufwendungen der Mitgliedstaaten und der Begünstigten für Verwaltungs- und Personalkosten vom EGFL nicht getragen werden, vorbehaltlich der nach dem Verfahren von Artikel 41, Absatz 2 vorgesehenen Ausnahmen.

  Módosítás 2

  16. cikk, (2) bekezdés

  Ugyanakkor a közvetlen kifizetéseket minden esetben az adott költségvetési év október 15-ig teljesíteni kell.

  Törölve

  Indokolás

  Die Regelung muss einen gewissen Spielraum für besondere Ausnahmefälle zulassen, die sich insbesondere durch die Umstellung auf das neue System der Betriebsprämie ergeben könnten.

  Módosítás 3

  31. cikk, (4) bekezdés, a) pont

  a) a 3. cikk (1) bekezdésében említett kiadások, amelyek több mint harminchat hónappal azelőtt merültek fel, hogy a Bizottság a vizsgálatok eredményeit írásban közölte az érintett tagállammal;

  a) a 3. cikk (1) bekezdésében említett kiadások, amelyek több mint huszonnégy hónappal azelőtt merültek fel, hogy a Bizottság a vizsgálatok eredményeit írásban közölte az érintett tagállammal;

  Or. el

  Indokolás

  Verordnung EWG Nr. 1258/1999 – die derzeit gültig ist – sieht eine Frist von 24 Monaten vor, die zweckmäßigerweise auch eingehalten werden sollte. Eine Verlängerung dieser Frist würde den bürokratischen Aufwand erhöhen; gleichzeitig ist es aber auch zweckmäßig, einen gewissen zeitlichen Druck bei der Kontrolle der Rechtmäßigkeit der Ausgaben auszuüben, was von der derzeit bestehenden Verordnung ja auch gewollt ist.

  Módosítás: 4

  31. cikk, (4) bekezdés, b) pont

  b) többéves intézkedésekhez kapcsolódó olyan kiadások, amelyek a 3. cikk (1) bekezdésében említett kiadások részét képezik és, amelyek esetében a támogatott irányába történő utolsó kötelezettség több mint harminchat hónappal azelőtt merült fel, hogy a Bizottság a vizsgálatok eredményeit írásban közölte az érintett tagállammal;

  b) többéves intézkedésekhez kapcsolódó olyan kiadások, amelyek a 3. cikk (1) bekezdésében említett kiadások részét képezik és amelyek esetében a támogatott irányába történő utolsó kötelezettség több mint huszonnégy hónappal azelőtt merült fel, hogy a Bizottság a vizsgálatok eredményeit írásban közölte az érintett tagállammal;

  Or. el

  Indokolás

  Verordnung EWG Nr. 1258/1999 – die derzeit gültig ist – sieht eine Frist von 24 Monaten vor, die zweckmäßigerweise auch eingehalten werden sollte. Eine Verlängerung dieser Frist würde den bürokratischen Aufwand erhöhen; gleichzeitig ist es aber auch zweckmäßig, einen gewissen zeitlichen Druck bei der Kontrolle der Rechtmäßigkeit der Ausgaben auszuüben, was von der derzeit bestehenden Verordnung ja auch gewollt ist.

  Módosítás 5

  31. cikk, (4) bekezdés, c) pont

  c) a 4. cikkben említett programokhoz kapcsolódó kiadások, amelyek esetében az utolsó részlet kifizetése több mint harminchat hónappal azelőtt került teljesítésre, hogy a Bizottság a vizsgálatok eredményét írásban közölte az érintett tagállammal.

  c) a 4. cikkben említett programokhoz kapcsolódó kiadások, amelyek esetében az utolsó részlet kifizetése több mint huszonnégy hónappal azelőtt került teljesítésre, hogy a Bizottság a vizsgálatok eredményét írásban közölte az érintett tagállammal.

  Indokolás

  Verordnung EWG Nr. 1258/1999 – die derzeit gültig ist – sieht eine Frist von 24 Monaten vor, die zweckmäßigerweise auch eingehalten werden sollte. Eine Verlängerung dieser Frist würde den bürokratischen Aufwand erhöhen; gleichzeitig ist es aber auch zweckmäßig, einen gewissen zeitlichen Druck bei der Kontrolle der Rechtmäßigkeit der Ausgaben auszuüben, was von der derzeit bestehenden Verordnung ja auch gewollt ist.

  Módosítás 6

  32. cikk, (5) bekezdés

  5. Abban az esetben, ha a behajtásra a közigazgatási vagy jogi szempontból történő első ténymegállapítás időpontját követő négy éven belül nem kerül sor vagy hat éven belül, ha a behajtás nemzeti igazságszolgáltatási eljárás tárgyát képezi, úgy a behajtás elmaradásából származó pénzügyi következmények 50%-át az érintett tagállam viseli, a fennmaradó 50%-ot pedig a közösségi költségvetésből kell finanszírozni, a (2) bekezdésben meghatározott levonás alkalmazását követően.

  5. Abban az esetben, ha a behajtásra a közigazgatási szempontból történő első ténymegállapítás időpontját követő négy éven belül vagy a jogerős bírósági ítélet közzététele után hat hónapon belül nem kerül sor, úgy a behajtás elmaradásából származó pénzügyi következmények 50%-át az érintett tagállam viseli, a fennmaradó 50%-ot pedig a közösségi költségvetésből kell finanszírozni, a (2) bekezdésben meghatározott levonás alkalmazását követően.

  Indokolás

  Da die Abwicklung von Gerichtsverfahren in komplizierten Fällen sechs (6) Jahre bei weitem überschreiten kann, ist es also nicht gerechtfertigt, dass die Kommission in diesen Fällen automatisch 50% der für eine Wiedereinbeziehung fälligen Beträge einbehält, wenn der betreffende Mitgliedstaat alle Maßnahmen der guten Verwaltung der Gemeinschaftsmittel ergriffen hat.

  Módosítás: 7

  43.cikk

  Minden a költségvetési évet követő év szeptember 1. előtt a Bizottság pénzügyi beszámolót készít az EMGA és az EMVA alapok előző költségvetési év folyamán történt kezeléséről.

  Minden a költségvetési évet követő év szeptember 1. előtt a Bizottság pénzügyi beszámolót nyújt be az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz az EMGA és az EMVA alapok előző költségvetési év folyamán történt kezeléséről.

  Indokolás

  As regulation No 1258/1999 on the financing of the Common Agricultural Policy expressly foresees that the financial report be submitted to Parliament and Council, the Commission proposal would represent a step backwards.

  • [1]  ABl. C ... / Még nem tették közzé a Hivatalos Lapban.

  BEGRÜNDUNG

  Die Gemeinsame Agrarpolitik wird bisher durch den Europäischen Ausrichtungs- und Garantiefonds für die Landwirtschaft (EAGLF) finanziert, der in die Abteilung Garantie und die Abteilung Ausrichtung unterteilt ist:

  · Die Abteilung Garantie finanziert die (obligatorischen) Ausgaben für die Gemeinsamen Organisationen der Agrarmärkte (d.h. Direktzahlungen, Ausfuhrerstattungen, Interventionsankäufe), bestimmte Ausgaben im Veterinär- und Pflanzenschutzbereich sowie Maßnahmen zur Information und Bewertung der Gemeinsamen Agrarpolitik.

  · Außerdem finanziert diese Abteilung Maßnahmen für den ländlichen Raum außerhalb der Ziel-1-Regionen. In der derzeit geltenden Finanziellen Vorausschau bilden diese Ausgaben die Rubrik Ib.

  · Die Abteilung Ausrichtung finanziert die sonstigen Ausgaben für die ländliche Entwicklung, die nicht vom EAGFL, Abteilung Garantie, übernommen werden, also Maßnahmen in Ziel-1-Gebieten und die Leader+-Initiative. In der Finanziellen Vorausschau bilden diese Ausgaben einen Teil der Rubrik Ib beziehungsweise II.

  Der Vorschlag der Kommission

  Der Vorschlag der Kommission zielt auf eine deutlich vereinfachte Strukturierung der bisherigen Rechtsgrundlagen der Finanzierung, insbesondere im Hinblick auf die Politik der ländlichen Entwicklung in dem Zeitraum 2007-2013. Er enthält darüber hinaus Regeln zur Haushaltsdisziplin und berücksichtigt die Reform der GAP von 2003. Die Kommission schlägt vor, einen gemeinsamen Rechtsrahmen für die Finanzierung der beiden Komponenten der Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP) zu schaffen und dazu zwei Fonds einzurichten:

  · einen Europäischen Garantiefonds für die Landwirtschaft (EGFL) und

  · einen Europäischen Fonds für Landwirtschaft und Landentwicklung (EFLL).

  Der Vorschlag ist in Zusammenhang mit dem Verordnungsentwurf über die Förderung der Entwicklung des ländlichen Raums (KOM(2004) 490) zu sehen. Aus dem neuen EFLL sollen künftig sämtliche Maßnahmen zur ländlichen Entwicklung finanziert werden. So soll die Finanzierung der zweiten Säule vereinfacht werden. Zusammen mit den Modulationsmitteln aus der 1. Säule, die sich aus den Kürzungssätzen nach der Verordnung (EG) 1782/2003 ergeben, soll für den Zeitraum 2007-2013 ein Betrag von 88,753 Mrd. € (in Preisen von 2004) für die EU-27 zur Verfügung stehen.

  Der EGFL soll demgegenüber nur noch die "klassische Agrarpolitik", u.a. Maßnahmen der Intervention, Exporterstattung, Direktzahlungen, Informations- und Absatzförderung finanzieren, nicht mehr die ländliche Entwicklung.

  Die Kommission will darüber hinaus ein verschärftes Überwachungs-, Evaluierungs- und Berichterstattungssystem einführen, um sicherzustellen, dass die vereinbarten Obergrenzen eingehalten werden.

  Die neuen Fonds sollen in ihrer Struktur dem EAGFL ähneln, d.h.:

  · Verwaltung der Fonds durch einen Ausschuss, der sich aus Vertretern der Mitgliedstaaten und der Kommission zusammensetzt (Artikel 41, Fondsausschuss)

  · Anwendung des Rechnungsabschlussverfahrens für alle aus den neuen Fonds finanzierten Maßnahmen (bisher war dies nur bei den Maßnahmen der Abteilung Garantie der Fall, während Maßnahmen, die durch die Abteilung Ausrichtung finanziert wurden, im Rahmen der mehrjährigen Förderprogramme überprüft wurden).

  Andererseits sollen die beiden Fonds auch bisherige Besonderheiten behalten:

  · Der EGFL verfügt über nicht getrennte Mittel, während der EFLL mit getrennten Mitteln arbeitet, für die die Regel n + 2, gefolgt von einer automatischen Aufhebung der Mittelbindungen, bestätigt wird.

  · Der Zahlungsrhythmus ist bei den beiden Fonds unterschiedlich (monatlich bzw. viertel­jährlich), ebenso wie das Verfahren zur Wiedereinziehung von Zahlungen im Fall von Unregelmäßigkeiten. So ist beim EFLL die Wiederverwendung dieser Summen durch die Mitgliedstaaten im Rahmen desselben Landentwicklungsprogramms möglich.

  Stellungnahme

  Allgemeines

  Es handelt sich bei dem Kommissionsvorschlag, abgesehen von der grundsätzlichen Entscheidung über die Neustrukturierung der Agrarausgaben eher um ein "technisch-administratives" als um ein "politisches" Dossier. Der politische Hauptzweck liegt in der sehr begrüßenswerten Absicht, die bisherige komplizierte Finanzierungsstruktur zu vereinfachen und dadurch die Effizienz der Mittelausgabe und die Transparenz zu erhöhen. Dies soll Hand in Hand gehen mit einer wirksamen Kontrolle, dass die Mittel bestimmungsmäßig verwendet werden.

  Ob sich das Finanzmanagement künftig tatsächlich vereinfachen wird, muss sich erst noch zeigen. Die Zahlstellen müssen nämlich durch die unterschiedliche Zahlungsweise und Mittelbindung zwei Finanzmanagementsysteme parallel führen. Auch müssen die Mitgliedstaaten zusätzliche Unterlagen bereitstellen, was einen höheren Verwaltungsaufwand bedeutet.

  Einzelaspekte:

  Art 5: Ausdehnung der Finanzierung der technischen Hilfe

  Die Finanzierung der technischen Hilfe soll auf die Analyse, Verwaltung, Begleitung und Durchführung der Gemeinsamen Agrarpolitik sowie den Aufbau von Kontrollsystemen und technische und administrative Hilfe ausgedehnt werden können. Dies soll im Rahmen der zentralen Mittelverwaltung abgewickelt werden. Die teilweise Finanzierung der Verwaltung der Mitgliedstaaten durch die Gemeinschaft bei der Implementierung der Agrarpolitik ist ein äußerst fragwürdiges Vorhaben, das auch vom WSA durchaus kritisch gesehen wird. Durch dies Ausdehnung der technischen Hilfe werden Gemeinschaftsmittel für den eigentlichen Zweck der Fonds, die Förderung von Landwirtschaft und Landentwicklung, abgezogen. Dies verträgt sich kaum mit der Regelung in Artikel 13, der festlegt, dass der EGFL nicht die Kosten der Mitgliedstaaten für Verwaltung trägt.

  Artikel 8:

  Das Bescheinigungsverfahren soll auf die Begleitsysteme ausgeweitet werden. Bisher überprüfte die bescheinigende Stelle Vollständigkeit, Genauigkeit und sachliche Richtigkeit der an die Kommission übermittelten Jahresrechnungen. Jetzt soll die bescheinigende Stelle die "Verwaltungs-, Begleitungs- und Kontrollsysteme der zugelassenen Zahlstellen sowie deren Jahresrechnungen" bescheinigen.

  Artikel 16 Absatz 2:

  Diese Vorschrift legt fest, dass Direktzahlungen unter keinen Umständen nach dem 15. Oktober des betreffenden Haushaltsjahres erfolgen dürfen. Diese Regelung verursacht erhebliche Probleme bei der Implementierung der Direktzahlungen. Sie erscheint zu starr und sollte überprüft werden

  Artikel 31:

  Die Kommission kann die Finanzierung bei fehlender Übereinstimmung mit den Gemeinschaftsvorschriften ablehnen. Dies gilt nicht für Ausgaben, die über 36 Monate (bisher: 24 Monate) vor dem Zeitpunkt getätigt wurden, zu dem die Kommission dem betroffenen Mitgliedstaat die Ergebnisse der Überprüfung schriftlich mitgeteilt hat. Diese Fristverlängerung scheint übertrieben. Es sollte bei der bisher geltenden Regelung bleiben.

  Artikel 32 und 33:

  Art. 32 und 33 des Entwurfs sehen besondere Bestimmungen für den EGFL bei Unregelmäßigkeiten oder Versäumnissen bei der Wiedereinziehung von Beträgen vor. Die Kommission sieht Fristen von vier beziehungsweise sechs Jahren für die Wiedereinziehung der Zahlungen vor. Diese Fristen sind zu kurz bemessen.

  VÉLEMÉNY a Költségvetési Ellenőrző Bizottság részéről (21.4.2005)

  a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság részére

  a közös agrárpolitika finanszírozásáról szóló tanácsi rendeletre vonatkozó javaslatról
  (COM(2004)0489– C6‑0166/2004 – 2004/0164(CNS))

  Fogalmazó: Jan Mulder

  RÖVID INDOKOLÁS

  On 2 February 2005 the draftsman submitted his draft opinion for the Temporary Committee on Policy Challenges and Budgetary means 2007-2013 (FINP) to CONT. There he outlined horizontal items of concern for budgetary control, which apply for the Financial Perspectives 2007-2013 as a whole.

  The draft opinion at issue is concerning the concrete legislative Commission proposal on the financing of the common agricultural policy for the period 2007-2013.

  The proposal's overall aim is to simplify the financial instruments in agriculture. In addition, it seeks to strengthen control structures at Member State level. Finally, modifications to the recovery mechanism are addressed.

  Main features of the suggested amendments

  The draftsman supports the idea of an annual disclosure statement by Member States' highest level political and managing authorities. This instrument for strengthening Member States' responsibility for EU funds was introduced in CONT's agenda via the 2003 draft Commission discharge report. It is being further developed through CONT's draft opinion for FINP. The draftsman holds the view that this concept will only take effect when transposed into the concrete legislative proposals for the period 2007-2013. He welcomes first signs from the Commission in this direction.

  The proposal contains the introduction of a declaration of assurance signed by the head of the paying agencies. In addition, the draftsman suggests to further improve the Commission's monitoring of the paying agencies: The example of the Commission's monitoring of paying agencies in the "new" Member States should also be applied in the "old" Member States.

  As regards the new recovery mechanism, the draftsman considers the proposal to be a step forward for two reasons. The proposal introduces a general rule of equal burden-sharing in case of non-recovery: 50 % for the EC budget and 50 % for the budget of the Member State concerned. The proposal also tightens the deadlines for recovery by Member States (4 years or 6 years in case of court action respectively). However, the proposal still enables Member States to profit from delaying recovery for the following reasons: It foresees that, if recovery is successful after the 4/6 years' deadlines have expired, the Member State can keep 50% of the amounts recovered. If the Member State concerned can prove the absence of irregularity by a definitive administrative or court decision it may even keep 100% of the amounts recovered successfully, but late.

  MÓDOSÍTÁSOK

  A Költségvetési Ellenőrző Bizottság felhívja a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy jelentésébe foglalja bele a következő módosításokat:

  A Bizottság által javasolt szövegA Parlament módosításai

  Módosítás: 1

  6.cikk, (4a) bekezdés (új)

   

  (4a) Amennyiben egy akkreditált kifizető ügynökség az (1) bekezdésben meghatározott egy vagy több feltételt nem teljesít, úgy a Bizottság visszavonhatja az akkreditálást, kivéve, ha az illető tagállam teljesíti a (4) bekezdésben megállapított kötelezettségeit.

  Módosítás: 2

  9.cikk, (1) bekezdés, (1a) albekezdés (új)

   

  A fent említett kötelezettségek sérelme nélkül minden tagállam, mielőtt N évben közösségi finanszírozásban részesülne, éves előzetes közzétételi nyilatkozatot ad ki, melyben kijelenti, hogy a közösségi jog által előírt pénzügyi ellenőrzési rendszer életbe lépett, és működik. A közzétételi nyilatkozatot a tagállam legfelsőbb szintű politikai és irányító hatósága (pénzügyminisztere) írja alá.

  Módosítás: 3

  32.cikk, (5) bekezdés, (3) albekezdés

  A behajtás elmaradása következtében felmerülő pénzügyi teher megosztása, összhangban az első albekezdéssel, az érintett tagállam azon kötelezettségének sérelme nélkül történik, amely szerint a behajtási eljárást le kell folytatnia, alkalmazva ezen rendelet 9. cikke (1) bekezdését. Az így behajtott összegek 50%-át az EMGA számára jóvá kell írni.

  A behajtás elmaradása következtében felmerülő pénzügyi teher megosztása, összhangban az első albekezdéssel, az érintett tagállam azon kötelezettségének sérelme nélkül történik, amely szerint a behajtási eljárást le kell folytatnia, alkalmazva ezen rendelet 9. cikke (1) bekezdését. Az így behajtott összeget az EMGA számára jóvá kell írni.

  Módosítás: 4

  43.cikk

  Minden költségvetési évet követő év szeptember 1. előtt a Bizottság pénzügyi beszámolót készít az EMGA és az EMVA alapok előző költségvetési év folyamán történt kezeléséről.

  Minden költségvetési évet követő év szeptember 1. előtt a Bizottság pénzügyi beszámolót nyújt be az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz az EMGA és az EMVA alapok előző költségvetési év folyamán történt kezeléséről.

  Indokolás

  As regulation No 1258/1999 on the financing of the Common Agricultural Policy expressly foresees that the financial report be submitted to Parliament and Council, the Commission proposal would represent a step backwards.

  ELJÁRÁS

  Cím

  A közös agrárpolitika finanszírozásáról szóló tanácsi rendeletre vonatkozó javaslat

  Hivatkozások

  COM(2004)0489 - C6-0166/2004 - 2004/0164(CNS)

  Illetékes bizottság

  AGRI

  Véleménynyilvánításra felkért bizottság

  A plenáris ülésen való bejelentés dátuma
    

  CONT
  16.11.2004

  Megerősített együttműködés

  Nincs

  A vélemény előadója

  A kijelölés dátuma
    

  Jan Mulder
  22.9.2004

  Vizsgálat a bizottságban

  16.3.2005

   

   

   

   

  A módosítások elfogadásának dátuma

  19.4.2005

  A zárószavazás eredménye

  mellette:

  ellene:

  tartózkodás:

  19

  2

  0

  A zárószavazáson jelen lévő képviselők

  Inés Ayala Sender, Herbert Bösch, Mogens N.J. Camre, Paulo Casaca, Petr Duchoň, Szabolcs Fazakas, Christofer Fjellner, Ingeborg Gräßle, Ona Juknevičiene, Nils Lundgren, Hans-Peter Martin, Edith Mastenbroek, Véronique Mathieu, Jan Mulder, István Pálfi, Margarita Starkevičiute, Kyösti Tapio Virrankoski, Terence Wynn

  A zárószavazáson jelen lévő póttagok

  Jens-Peter Bonde, Daniel Caspary, Ashley Mote

  ELJÁRÁS

  Cím

  A közös agrárpolitika finanszírozásáról szóló tanácsi rendeletre vonatkozó javaslat

  HivatkozásokEljárási szám

  COM(2004)0489 – C6‑0166/2004 – 2004/0164(CNS)

  Jogalap

  EK-Szerződés 37. cikk (2) bekezdés

  Eljárási Szabályzatra való hivatkozás

  51. cikk

  Az Európai Parlamentben történő előterjesztés dátuma

  29.10.2004

  Illetékes bizottság
  A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

  AGRI
  16.11.2004

  A véleménynyilvánításra felkért bizottság(ok)
    A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

  REGI
  16.11.2004

  CONT
  16.11.2004

  BUDG
  16.11.2004

   

   

  Nem nyilvánított véleményt
    A határozat dátuma

  REGI
  14.3.2005

  BUDG
  31.1.2005

   

   

   

  Megerősített együttműködés
    A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

  -

   

   

   

   

  A vélemény előadója
    A kijelölés dátuma

  Agnes Schierhuber
  2.9.2004

   

  Az előadó(k) helyett

  -

   

  Egyszerűsített eljárás
    A határozat dátuma

  -

  A jogalap vizsgálata
    A JURI véleményének dátuma

  -

  /

  -

  A pénzügyi támogatás módosítása
    A BUDG véleményének dátuma

   

  /

   

  Konzultáció az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal
    A plenáris ülésen hozott határozat dátuma  -

  Konzultáció a Régiók Bizottságával
    A plenáris ülésen hozott határozat dátuma


  -

  Vizsgálat a bizottságban

  22.11.2004

  15.3.2005

  18.4.2005

  26.4.2005

   

  Az elfogadás dátuma

  26.4.2005

  A zárószavazás eredménye

  mellette:

  ellene:

  tartózkodás:

  35

  0

  2

  A zárószavazáson jelen lévő képviselők

  Filip Adwent, Peter Baco, Katerina Batzeli, Thijs Berman, Niels Busk, Luis Manuel Capoulas Santos, Albert Deß, Joseph Daul, Gintaras Didžiokas, Duarte Freitas, Jean-Claude Fruteau, Ioannis Gklavakis, Lutz Goepel, Bogdan Golik, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, María Esther Herranz García, Albert Jan Maat, Mairead McGuinness, Neil Parish, María Isabel Salinas García, Agnes Schierhuber, Willem Schuth, Czesław Adam Siekierski, Csaba Sándor Tabajdi, Witold Tomczak, Kyösti Tapio Virrankoski, Janusz Wojciechowski

  A zárószavazáson jelen lévő póttagok

  Milan Horáček, Wiesław Stefan Kuc, Véronique Mathieu, Hans-Peter Mayer, James Nicholson, Bogdan Pęk, Markus Pieper, Zdzisław Zbigniew Podkański,

  A zárószavazáson jelen lévő póttagok (178. cikk (2) bekezdés)

  Luis Yañez-Barnuevo García, Antonio Masip Hidalgo

  Benyújtás dátuma -A[6]

  2.5.2005

  A6-0127/2005

  Megjegyzések

  -