RAPPORT 

  2.5.2005 - (COM(2004)0489 – C6‑0166/2004 – 2004/0164(CNS)) - *

  dwar il-proposta għal regolament tal-Kunsill dwar l-iffinanzjar tal-politika agrikola komuni
  Kumitat għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali
  Rapporteur: Agnes Schierhuber

  Proċedura : 2004/0164(CNS)
  Ċiklu ta' ħajja waqt sessjoni
  Ċiklu relatat mad-dokument :  
  A6-0127/2005
  Testi mressqa :
  A6-0127/2005
  Votazzjonijiet :
  Testi adottati :

  ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA TAL-PARLAMENT EWROPEW

  dwar il-proposta għal regolament tal-Kunsill dwar l-iffinanzjar tal-politika agrikola komuni

  (COM(2004)0489 – C6‑0166/2004 – 2004/0164(CNS))

  (Proċedura ta' konsultazzjoni)

  Il-Parlament Ewropew,

  –   wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni lill-Kunsill (COM(2004)0489)1,

  –   wara li kkunsidra l-Artikolu 37(2), it-tielet subparagrafu, tat-Trattat KE li bis-saħħa tiegħu il-Parlament ġie kkonsultat mill-Kunsill (C6-0166/2004),

  –   wara li kkunsidra r-Regola 51 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

  –   wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali u l-opinjoni tal-Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit (A6-0127/2005),

  1.  Japprova l-proposta tal-Kummissjoni kif emendata;

  2.  Jitlob lill-Kummissjoni biex tbiddel il-proposta tagħha kif meħtieġ, skond l-Artikolu 250(2) tat-Trattat KE;

  3.  Jistieden lill-Kunsill sabiex jinfurmah jekk ikollu l-intenzjoni li jitbiegħed mit-test approvat mill-Parlament;

  4.  Jitlob lill-Kunsill sabiex jerġa' jikkonsultah jekk ikollu l-intenzjoni li jemenda b'mod sostanzjali l-proposta tal-Kummissjoni;

  5.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-Kunsill u lill-Kummissjoni.

  Test propost mill-KummissjoniEmendi tal-Parlament

  Emenda 1

  Artikolu 5, punt (a)

  (a) miżuri mitluba għall-analiżi, għall-immaniġġjar, għall-immonitorar, għall-skambju ta' informazzjoni u għall-implimentazzjoni tal-politika agrikola komuni, kif ukoll miżuri relatati ma' l-implimentazzjoni ta' sistemi ta' kontroll u ma' assistenza teknika u amministrattiva;

  (a) miżuri mitluba għall-analiżi, għall-immaniġġjar, għall-immonitorar, għall-skambju ta' informazzjoni u għall-implimentazzjoni tal-politika agrikola komuni, kif ukoll miżuri relatati ma' l-implimentazzjoni ta' sistemi ta' kontroll u ma' assistenza teknika u amministrattiva, bl-eċċezzjoni ta' l-ispiża li, skond l-Artikolu 13, m'għandix titħallas mill-EAGF;

  Ġustifikazzjoni

  Extending technical assistance will reduce the amount of Community money available for fulfilling the actual purpose of the Funds, namely to promote agriculture and rural development. This is inconsistent with the provisions laid down in Article 13 stating that administrative costs incurred by the Member States are not to be borne by the EAGF. Financing should therefore only be provided in so far as Article 13, which lays down that expenditure relating to administrative and personnel costs incurred by Member States and beneficiaries of aid from the EAGF shall not be borne by the Fund, except where provided for under the procedure referred to in Article 41(2), is complied with.

  Emenda 2

  Artikolu 16, paragrafu 2

  Iżda, pagamenti diretti taħt l-ebda ċirkustanza m'għandhom jitwettqu wara l-15 ta' Ottubru tas-sena tal-baġit ikkonċernata.

  Imħassar

  Ġustifikazzjoni

  A certain amount of scope must be allowed for exceptional cases, which could arise in particular as a result of the switch to the new farm payments system.

  Emenda mressqa minn Katerina Batzeli

  Emenda 3

  Artikolu 31, paragrafu 4, punt (a)

  (a) l-ispiża kif stipulata fl-Artikolu 3(1) li nġarrbet aktar minn sitta u tletin xahar qabel ma' l-Kummissjoni tinnotifika l-Istat Membru bil-miktub dwar is-sejbiet ta' l-ispezzjoni tagħha;

  (a) l-ispiża kif stipulata fl-Artikolu 3(1) li nġarrbet aktar minn erba' u għoxrin xahar qabel ma' l-Kummissjoni tinnotifika l-Istat Membru bil-miktub dwar is-sejbiet ta' l-ispezzjoni tagħha;

  Ġustifikazzjoni

  Regulation (EC) 1258/1999 which is in force today provides for 24 months, which should be retained. Extending this period would lead to increased bureaucracy. However, some time pressure should be exerted in controlling the legality of expenditure, as occurs under the existing arrangements.

  Emenda minn Katerina Batzeli

  Emenda 4

  Artikolu 31, paragrafu 4, punt (b)

  (b) l-ispiża fuq miżuri plurijennali bi qbil ma' l-Artikolu 3(1) fejn l-obbligu finali fuq dak li qed jirċievi jseħħ aktar minn sitta u tletin xahar qabel ma' l-Kummissjoni tinnotifika lill-Istat Membru bil-miktub dwar is-sejbiet ta' l-ispezzjoni tagħha;

  (b) l-ispiża fuq miżuri plurijennali bi qbil ma' l-Artikolu 3(1) fejn l-obbligu finali fuq dak li qed jirċievi jseħħ aktar minn erba' u għoxrin xahar qabel ma' l-Kummissjoni tinnotifika lill-Istat Membru bil-miktub dwar is-sejbiet ta' l-ispezzjoni tagħha;

  Ġustifikazzjoni

  Regulation (EC) 1258/1999 which is in force today provides for 24 months, which should be retained. Extending this period would lead to increased bureaucracy. However, some time pressure should be exerted in controlling the legality of expenditure, as occurs under the existing arrangements.

  Emenda mressqa minn Katerina Batzeli

  Emenda 5

  Artikolu 31, paragrafu 4, punt (c)

  (c) l-ispiża fuq programmi, kif stipulata fl-Artikolu 4, li l-pagament tal-bilanċ tagħha jitħallas aktar minn sitta u tletin xahar qabel ma' l-Kummissjoni tinnotifika l-Istat Membru bil-miktub dwar is-sejbiet ta' l-ispezzjoni tagħha.

  (c) l-ispiża fuq programmi, kif stipulata fl-Artikolu 4, li l-pagament tal-bilanċ tagħha jitħallas aktar minn erba' u għoxrin xahar qabel ma' l-Kummissjoni tinnotifika l-Istat Membru bil-miktub dwar is-sejbiet ta' l-ispezzjoni tagħha.

  Justification

  Regulation (EC) 1258/1999 which is in force today provides for 24 months, which should be retained. Extending this period would lead to increased bureaucracy. However, some time pressure should be exerted in controlling the legality of expenditure, as occurs under the existing arrangements.

  Emenda minn Katerina Batzeli

  Emenda 6

  Artikolu 32, paragrafu 5

  5. F'każ li l-irkupru ma jseħħx fi żmien erba' snin mis-sejba primarja amministrattiva jew ġudizjarja, jew fi żmien sitt snin fejn l-azzjoni ta' rkupru sseħħ fil-qrati nazzjonali, 50% tal-konsegwenzi finanzjarji tan-nuqqas ta' rkupru għandhom jitħallsu mill-Istat Membru kkonċernat u 50% mill-baġit tal-Komunità, wara l-applikazzjoni tat-tnaqqis ipprovdut mill-paragrafu 2.

  5. F'każ li l-irkupru ma jseħħx fi żmien erba' snin mis-sejba primarja amministrattiva, jew fi żmien sitt xhur wara l-kwistjoni tad-deċiżjoni ġudizjarja finali, 50% tal-konsegwenzi finanzjarji tan-nuqqas ta' rkupru għandhom jitħallsu mill-Istat Membru kkonċernat u 50% mill-baġit tal-Komunità, wara l-applikazzjoni tat-tnaqqis ipprovdut mill-paragrafu 2.

  Ġustifikazzjoni

  In complicated cases the appeals procedure may easily overshoot six (6) years. Under these circumstances, the Commission is not therefore entitled automatically to retain 50% of the costs to be recovered in so far as the Member State has taken all the measures for the proper management of Community funds.

  Emenda 7

  Artikolu 43

  Sa l-1 ta' Settembru ta' kull sena li ssegwi s-sena tal-baġit, il-Kummissjoni għandha tfassal rapport finanzjarju dwar l-amministrazzjoni ta' l-EAGF u ta' l-EARDF matul is-sena finanzjarja preċedenti.

  Sa l-1 ta' Settembru ta' kull sena li ssegwi s-sena tal-baġit, il-Kummissjoni għandha tippreżenta lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill, rapport finanzjarju dwar l-amministrazzjoni ta' l-EAGF u ta' l-EARDF matul is-sena finanzjarja preċedenti.

  Ġustifikazzjoni

  As Regulation No 1258/1999 on the financing of the common agricultural policy expressly foresees that the financial report be submitted to Parliament and Council, the Commission proposal would represent a step backwards.

  EXPLANATORY STATEMENT

  The common agricultural policy (CAP) has hitherto been financed by the European Agricultural Guidance and Guarantee Fund (EAGGF), which is divided into Guarantee and Guidance Sections:

  · The Guarantee Section finances (compulsory) expenditure on the agricultural market common organisations (i.e. direct payments, export refunds, intervention), certain expenditure in the veterinary and plant protection area and information and assessment measures relating to the common agricultural policy.

  · This Section also finances rural measures in areas outside Objective 1 regions. In the current financial perspective this expenditure is covered by heading Ib.

  · The Guidance Section finances other rural development expenditure (not financed by the EAGF Guarantee Section), namely measures in Objective 1 regions and the Leader+ initiative. In the financial perspective this expenditure comes under heading Ib or heading II.

  The Commission proposal

  The objective of the Commission proposal is to clearly simplify the structure of the current legal bases for financing, in particular in the light of rural development policy in the period 2007-2013. It also contains rules on budgetary discipline and takes account of the 2003 reform of the CAP. The Commission is proposing to establish a single legal framework for financing the common agricultural policy and, to that end, to set up two Funds:

  · a European Agricultural Guarantee Fund (EAGF), and

  · a European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD).

  The proposal should be seen in conjunction with the proposal for a regulation on support for rural development (COM(2004)490). In future all rural development measures are to be financed under the new EAFRD. The aim is to simplify the financing of the second pillar. Along with amounts resulting from modulation, by virtue of payment reductions pursuant to Regulation (EC) 1782/2003, this will mean that a sum of EUR 88 753 000 000 (at 2004 prices) will be available for the period 2007-2013 for the EU-27.

  In contrast, the EAGF will in future only finance 'conventional' agricultural policy measures, including intervention measures, export refunds, direct payments, information and promotion measures, and no longer rural development.

  In addition, the Commission is proposing to introduce a stricter monitoring, evaluation and reporting system, in order to ensure that agreed ceilings are complied with.

  The new Funds will be similar in terms of their structure to the EAGF, namely involving:

  · Management of the Funds by a committee made up of representatives of the Member States and the Commission (Article 41, Committee on the funds)

  · Use of the clearance of accounts procedure for all measures financed by the new Funds (hitherto this has only applied to measures under the Guarantee Section, whilst measures financed by the Guidance Section have been scrutinised within the framework of multiannual support programmes).

  On the other hand, the two Funds will also maintain some specific features:

  · The EAGF has non-differentiated appropriations, while the EAFRD has differentiated appropriations, regarding which the N+2 rule followed by automatic decommitment is maintained.

  · The pattern of payment is also different for the two Funds (monthly and quarterly respectively), as is the treatment of amounts recovered following irregularities. Under the EAFRD, these amounts may in fact be reused by the Member States in the context of the same rural development programme.

  Comments

  General

  Aside from the basic decision on restructuring agricultural expenditure, the Commission proposal is rather of a 'technical administrative' than a 'political' nature. The main political objective is the very welcome one of simplifying the hitherto complex financing structure and thereby making funding more efficient and transparent. This is to go hand-in-hand with effective controls to ensure that the resources are used for the intended purpose.

  It remains to be seen whether financial management will in fact be simplified in future. Paying agencies will have to operate two financial management systems simultaneously because of differences in the mode of payment and commitment of funds. The Member States will also have to provide additional documentation, which means higher administrative costs.

  Specific aspects:

  Article 5: Extending the financing of technical assistance

  The financing of technical assistance will be able to be extended to the analysis, management, monitoring and implementation of the common agricultural policy, as well as the implementation of control systems and technical and administrative assistance. This is to be carried out on a centralised basis. The partial financing by the Community of administrative measures by the Member States in connection with implementing agricultural policy is an extremely questionable approach, which is also being viewed very critically by the Economic and Social Committee. Extending technical assistance will reduce the amount of Community money available for fulfilling the actual purpose of the Funds, namely to promote agriculture and rural development. This is inconsistent with the provisions laid down in Article 13 stating that administrative costs incurred by the Member States are not to be borne by the EAGF.

  Article 8:

  The certification procedure is to be extended to monitoring systems. Hitherto the certification body has verified that the annual accounts submitted to the Commission are complete, accurate and true. The certification body is now to be responsible for 'certification of the management, monitoring and control systems set up by the accredited paying agencies, as well as of those agencies' annual accounts'.

  Article 16(2):

  This provides that direct payments may under no circumstances be made after 15 October of the budget year concerned. This rule entails considerable problems in implementing direct payments. It is too rigid and should be reviewed.

  Article 31:

  The Commission may refuse financing where Community rules have been infringed. This does not apply to expenditure incurred more than 36 months (formerly 24 months) before the Commission notifies the Member State in writing of its inspection findings. This extension of the relevant period is excessive. The rule currently in force should be maintained.

  Articles 32 and 33:

  Articles 32 and 33 of the proposal for a regulation lay down provisions specific to the EAGF in connection with recovering sums in the event of irregularities or negligence. The Commission lays down deadlines of four and six years respectively for recovering payments. These periods are too short.

  21.4.2005

  OPINION OF THE COMMITTEE ON BUDGETARY CONTROL

  for the Committee on Agriculture and Rural Development

  on the proposal for a Council regulation on the financing of the common agricultural policy

  (COM(2004)0489 – C6‑0166/2004 – 2004/0164(CNS))

  Draftsman: Jan Mulder

  SHORT JUSTIFICATION

  On 2 February 2005 the draftsman submitted his draft opinion for the Temporary Committee on Policy Challenges and Budgetary means 2007-2013 (FINP) to CONT. There he outlined horizontal items of concern for budgetary control, which apply for the Financial Perspectives 2007-2013 as a whole.

  The draft opinion at issue is concerning the concrete legislative Commission proposal on the financing of the common agricultural policy for the period 2007-2013.

  The proposal's overall aim is to simplify the financial instruments in agriculture. In addition, it seeks to strengthen control structures at Member State level. Finally, modifications to the recovery mechanism are addressed.

  Main features of the suggested amendments

  The draftsman supports the idea of an annual disclosure statement by Member States' highest level political and managing authorities. This instrument for strengthening Member States' responsibility for EU funds was introduced in CONT's agenda via the 2003 draft Commission discharge report. It is being further developed through CONT's draft opinion for FINP. The draftsman holds the view that this concept will only take effect when transposed into the concrete legislative proposals for the period 2007-2013. He welcomes first signs from the Commission in this direction.

  The proposal contains the introduction of a declaration of assurance signed by the head of the paying agencies. In addition, the draftsman suggests to further improve the Commission's monitoring of the paying agencies: The example of the Commission's monitoring of paying agencies in the "new" Member States should also be applied in the "old" Member States.

  As regards the new recovery mechanism, the draftsman considers the proposal to be a step forward for two reasons. The proposal introduces a general rule of equal burden-sharing in case of non-recovery: 50 % for the EC budget and 50 % for the budget of the Member State concerned. The proposal also tightens the deadlines for recovery by Member States (4 years or 6 years in case of court action respectively). However, the proposal still enables Member States to profit from delaying recovery for the following reasons: It foresees that, if recovery is successful after the 4/6 years' deadlines have expired, the Member State can keep 50% of the amounts recovered. If the Member State concerned can prove the absence of irregularity by a definitive administrative or court decision it may even keep 100% of the amounts recovered successfully, but late.

  EMENDI

  Il-Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit jistieden lill-Kumitat għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali, bħala l-kumitat responsabbli, sabiex jinkorpora l-emendi li ġejjin fir-rapport tiegħu.

  Test propost mill-Kummissjoni

   

  Emendi tal-Parlament

  Emenda 1

  Artikolu 6, paragrafu 4 a (ġdid)

   

  4a. Fil-każ ta' aġenzija għal ħlas akkreditata li ma tiksibx jew m'għadhiex tikseb il-kundizzjoni jew il-kundizzjonijiet stipulati fil-paragrafu 1, il-Kummissjoni tista' tirtira l-akkreditament sakemm l-Istat Membru kkonċernat ikun konformi ma' l-obbligi tagħha stipulati fil-paragrafu 4.

   

  Emenda 2

  Artikolu 9, paragrafu 1, subparagrafu 1 a (ġdid)

   

  Mingħajr preġudizzju għall-obbligi msemmija hawn fuq, kull Stat Membru għandu jippubblika, qabel ma jirċievi l-iffinanzjar mill-Komunità fis-sena N u fuq bażi annwali, nota pubblika 'ex ante' fejn jiddikjara li l-istrutturi għall-kontroll finanzjarju mitluba mill-liġi tal-Komunità jinsabu f'posthom u qed joperaw. In-nota pubblika għandha tkun iffirmata minn awtorità ta' l-immaniġġjar u ta' l-ogħla livell politiku ta' l-Istat Membru (il-ministru tal-finanzi).

   

  Emenda 3

  Artikolu 32, paragrafu 5, subparagrafu 3

  Id-distribuzzjoni tal-piż finanzjarju tan-nuqqas ta' irkupru konformi ma' l-ewwel subparagrafu għandu jkun mingħajr preġudizzju għat-talba li l-Istat Membru kkonċernat irid isegwi proċeduri ta' irkupru bi qbil ma' l-Artikolu 9(1) ta' dan ir-Regolament. 50% ta' l-ammonti rkuprati b'dan il-mod għandhom jiġu mħallsa lill-EAGF.

  Id-distribuzzjoni tal-piż finanzjarju tan-nuqqas ta' irkupru konformi ma' l-ewwel subparagrafu għandu jkun mingħajr preġudizzju għat-talba li l-Istat Membru kkonċernat irid isegwi proċeduri ta' irkupru bi qbil ma' l-Artikolu 9(1) ta' dan ir-Regolament. L-ammonti rkuprati b'dan il-mod għandhom jiġu mħallsa lill-EAGF.

  Emenda 4

  Artikolu 43

  Sa l-1 ta' Settembru ta' kull sena li ssegwi s-sena tal-baġit, il-Kummissjoni għandha tfassal rapport finanzjarju dwar l-amministrazzjoni ta' l-EAGF u ta' l-EARDF matul is-sena finanzjarja preċedenti.

   

  Sa l-1 ta' Settembru ta' kull sena li ssegwi s-sena tal-baġit, il-Kummissjoni għandha tippreżenta lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill, rapport finanzjarju dwar l-amministrazzjoni ta' l-EAGF u ta' l-EARDF matul is-sena finanzjarja preċedenti.

  Ġustifikazzjoni

  As regulation No 1258/1999 on the financing of the Common Agricultural Policy expressly foresees that the financial report be submitted to Parliament and Council, the Commission proposal would represent a step backwards.

  PROĊEDURA

  Titolu

  Proposta għal regolament tal-Kunsill dwar l-iffinanzjar tal-politika agrikola komuni

  Referenzi

  KUMM(2004)0489 - C6-0166/2004 - 2004/0164(CNS)

  Kumitat responsabbli

  AGRI

  Kumitat mitlub jagħti opinjoni
    Data tat-tħabbir fis-seduta plenarja

  CONT
  16.11.2004

  Koperazzjoni aktar mill-qrib

  Le

  'Rapporteur' ta' opinjoni:
    Data tal-ħatra

  Jan Mulder
  22.9.2004

  Diskussjoni fil-kumitat

  16.3.2005

   

   

   

   

  Data ta' l-emendi adottati

  19.4.2005

  Riżultat tal-votazzjoni finali

  favur:

  kontra:

  astensjonijiet:

  19

  2

  0

  Membri preżenti għall-votazzjoni finali

  Inés Ayala Sender, Herbert Bösch, Mogens N.J. Camre, Paulo Casaca, Petr Duchoň, Szabolcs Fazakas, Christofer Fjellner, Ingeborg Gräßle, Ona Juknevičienė, Nils Lundgren, Hans-Peter Martin, Edith Mastenbroek, Véronique Mathieu, Jan Mulder, István Pálfi, Margarita Starkevičiūtė, Kyösti Tapio Virrankoski, Terence Wynn

  Sostituti preżenti għall-votazzjoni finali

  Jens-Peter Bonde, Daniel Caspary, Ashley Mote

  PROĊEDURA

  Titolu

  Proposta għal regolament tal-Kunsill dwar l-iffinanzjar tal-politika agrikola komuni

  Referenzi

  (KUMM(2004)0489 – C6-0166/2004 – 2004/0164(CNS))

  Bażi legali

  Artikolu 37(2) KE

  Bażi fir-Regoli ta' Proċedura

  Artikolu 51

  Data meta ġie kkonsultat il-PE

  29.10.2004

  Kumitat responsabbli
    Data tat-tħabbir fis-seduta plenarja

  AGRI
  16.11.2004

  Kumitati mitluba jagħtu opinjonijiet
    Data tat-tħabbir fis-seduta plenarja

  REGI
  16.11.2004

  CONT
  16.11.2004

  BUDG
  16.11.2004

   

   

  Opinjonijiet mhux mogħtija
    Data tad-deċiżjoni

  REGI
  14.3.2005

  BUDG
  31.1.2005

   

   

   

  Koperazzjoni aktar mill-qrib
    Data tat-tħabbir fis-seduta plenarja

  -

   

   

   

   

  'Rapporteur'
    Data tal-ħatra

  Agnes Schierhuber
  2.9.2004

   

  Rapporteur(s) preċedenti

  -

   

  Proċedura simplifikata
    Data tad-deċiżjoni

  -

  Bażi legali kkontestata
    Data ta' l-opinjoni tal-JURI

  -

  /

  -

  Dotazzjoni finanzjarja emendata
    Data ta' l-opinjoni tal- BUDG

   

  /

   

  Konsultazzjoni mal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew
    Data tad-deċiżjoni fis-seduta plenarja  -

  Konsultazzjoni mal-Kumitat tar-Reġjuni
    Data tad-deċiżjoni fis-seduta plenarja


  -

  Diskussjoni fil-kumitat

  22.11.2004

  15.3.2005

  18.4.2005

  26.4.2005

   

  Data ta' l-adozzjoni

  26.4.2005

  Riżultat tal-votazzjoni finali

  favur:

  kontra:

  astensjonijiet:

  35

  0

  2

  Membri preżenti għall-votazzjoni finali

  Filip Adwent, Peter Baco, Katerina Batzeli, Thijs Berman, Niels Busk, Luis Manuel Capoulas Santos, Albert Deß, Joseph Daul, Gintaras Didžiokas, Duarte Freitas, Jean-Claude Fruteau, Ioannis Gklavakis, Lutz Goepel, Bogdan Golik, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, María Esther Herranz García, Albert Jan Maat, Mairead McGuinness, Neil Parish, María Isabel Salinas García, Agnes Schierhuber, Willem Schuth, Czesław Adam Siekierski, Csaba Sándor Tabajdi, Witold Tomczak, Kyösti Tapio Virrankoski, Janusz Wojciechowski

  Sostituti preżenti għall-votazzjoni finali

  Milan Horáček, Wiesław Stefan Kuc, Véronique Mathieu, Hans-Peter Mayer, James Nicholson, Bogdan Pęk, Markus Pieper, Zdzisław Zbigniew Podkański,

  Sostituti (skond ir-Regola 178(2)) preżenti għall-votazzjoni finali

  Luis Yañez-Barnuevo García, Antonio Masip Hidalgo

  Data tat-tressiq - A6

  2.5.2005

  A6-0127/2005

  Kummenti

  -