RAKKOMANDAZZJONI GĦAT-TIENI QARI 

30.5.2005 - (14843/1/2004 – C6‑0038/2005 – 2002/0132(COD)) </DocRef> - ***II

dwar il-pożizzjoni komuni tal-Kunsill biex jiġi adottat regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar kontrolli fuq flus kontanti li jidħlu jew li joħorġu mill-Komunità
Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Affarijiet Interni
Rapporteur: Vincent Peillon

Proċedura : 2002/0132(COD)
Ċiklu ta' ħajja waqt sessjoni
Ċiklu relatat mad-dokument :  
A6-0167/2005
Testi mressqa :
A6-0167/2005
Votazzjonijiet :
Testi adottati :

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar il-pożizzjoni komuni tal-Kunsill biex jiġi adottat regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar kontrolli fuq flus kontanti li jidħlu jew li joħorġu mill-Komunità

(14843/1/2004 – C6‑0038/2005 – 2002/0132(COD))

(Proċedura ta' kodeċiżjoni: it-tieni qari)

Il-Parlament Ewropew,

–   wara li kkunsidra l-pożizzjoni komuni tal-Kunsill (14843/1/2004 – C6-0038/2005),

–   wara li kkunsidra l-pożizzjoni tiegħu fl-ewwel qari [1]dwar il-proposta tal-Kummissjoni lill-Parlament u lill-Kunsill (COM(2003)0328) [2]

–   wara li kkunsidra l-emendi tal-proposta tal-Kummissjoni (COM(2003)0371)1,

–   wara li kkunsidra l-Artikolu 251(2) tat-Trattat KE,

–   wara li kkunsidra r-Regola 62 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–   wara li kkunsidra r-rakkomandazzjoni għat-tieni qari tal-Kumitat għall-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Affarijiet Interni (A6-0167/2005),

1.  Japprova l-pożizzjoni komuni kif emendata;

2.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-Kunsill u lill-Kummissjoni.

Pożizzjoni komuni tal-KunsillEmendi tal-Parlament

Emenda 1

Premessa 9a (ġdida)

 

(9a) Direttiva 95/46/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill ta' l-24 ta' Ottubru 1995 dwar il-protezzjoni ta' l-individwi rigward l-ipproċessar ta' ' data' personali u dwar iċ-ċaqliq ħieles ta' 'data' bħal din1 u r-Regolament (KE) Nru 45/2001 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-18 ta' Diċembru 2000 dwar il-protezzjoni ta' individwi rigward l-ipproċessar ta' 'data' personali mill-istituzzjonijiet u mill-entitajiet tal-Komunità u dwar iċ-ċaqliq ħieles ta' 'data' bħal din2 japplika għall-ipproċessar ta' 'data' personali mill-awtoritajiet kompetenti ta' l-Istati Membri skond dan ir-Regolament.

_________________________

1 ĠU L 281, 23.11.1995, p. 31.

2 ĠU L 8, 12.1.2001, p. 1.

 

Emenda 2

Premessa 14

(14) Dan ir-regolament jirrispetta d-drittijiet fundamentali u jikkonforma mal-prinċipji mħaddna b'mod partikulari fiċ-'Charter' tad-Drittijiet Fundamentali ta' l-Unjoni Ewropea,

(14) Dan ir-regolament jirrispetta d-drittijiet fundamentali u jikkonforma mal-prinċipji mħaddna fl-Artikolu 6(2) tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea u rifless fiċ-'Charter' tad-Drittijiet Fundamentali ta' l-Unjoni Ewropea, b'mod partikulari fl-Artikolu 8 tiegħu,

Emenda 3

Artikolu 7a (ġdid)

 

Artikolu 7a

Kwalunkwe informazzjoni li l-forma tagħha hija kunfidenzjali jew li tkun provduta fuq bażi kunfidenzjali għandha tkun suġġetta għal segretezza professjonali u m'għandhiex tkun żvelata mill-awtoritajiet kompetenti mingħajr il-permess espliċitu tal-persuna jew ta' l-awtorità li tipprovdiha. Iżda, il-komunikazzjoni ta' l-informazzjoni għandha tkun permessa meta l-awtoritajiet kompetenti jkunu obbligati li jagħmlu dan skond id-dispożizzjonijiet fis-seħħ, partikularment dawk b'konnessjoni mal-proċeduri legali. L-iżvelar jew il-komunikazzjoni ta' l-informazzjoni għandhom jikkonformaw b'mod sħiħ mad-dispożizzjonijiet fis-seħħ dwar il-protezzjoni tad-'data', b'mod partikulari id-Direttiva 95/46/KE u r-Regolament (KE) Nru 45/2001.

  • [1]  ĠU C 67 E, 17.3.2004, p. 259.
  • [2]  ĠU C 227 E, 24.9.2002, p. 574.

NOTA SPJEGATTIVA

Background

On 25 June 2002, the Commission brought forward a proposal for a regulation on controls of cash entering or leaving the Community as a complement to Council Directive 91/308/EEC on prevention of the use of the financial system for the purpose of money laundering.

The two key elements of the proposal are the introduction of an obligation to declare cash movements of EUR 15 000 or more and a provision that the competent authorities be informed of transactions that present a risk of money laundering.

Parliament gave its opinion at first reading on 15 May 2003, adopting 23 amendments. Most of these advocated a change to the proposed legal instrument: Parliament wanted a directive, not a regulation.

Parliament also proposed adding a legal basis: Article 95 (EC) on the approximation of the provisions laid down by law, regulation or administrative action in Member States which have as their object the functioning of the internal market.

Parliament also wanted to let Member States choose between two procedures: an obligation to disclose and an obligation to declare.

In addition, the definition of 'cash' was expanded to include a wider range of cheques.

On 1 July 2003, the Commission brought forward an amended proposal, accepting two amendments (13 and 15) in full and three amendments (2, 11 and 21) in part.

Council common position

The Council adopted its common position by qualified majority on 17 February 2005.

It rejected Parliament's proposal to change the legal instrument to a directive, but agreed to add Article 95 (EC) as a legal basis.

The Council supports the Commission's proposal on the obligation to declare, but does not agree with the system suggested by Parliament whereby Member States would be allowed to choose between declaration and disclosure. The Council has, however, increased flexibility by allowing for declarations to be made orally, in writing, or electronically.

The Council has decreased the limit from EUR 15 000 to EUR 10 000.

In an effort to make Community and international rules more coherent, the definition of 'cash' was expanded in line with both Parliament's suggestion and Special Recommendation IX of the Financial Action Task Force on Money Laundering.

The information obtained via declarations or controls must be made available to the Financial Intelligence Unit (FIU). Information may be recorded even when the sum involved amounts to less than EUR 10 000, if there are indications of illegal activities.

The Council also simplified the provision on penalties. Member States will have to introduce effective, dissuasive and proportionate penalties for infringements of the obligation to declare cash movements when crossing external EU borders.

Rapporteur's position

The rapporteur welcomes the Council's common position. In the face of increasing concern about money laundering and its role in organised crime and terrorism, it is important to legislate in this field and to monitor effectively cash movements at our borders.

'Moneypenny' was a joint operation carried out by the Member States' customs services between September 1999 and February 2000. A report on the operation showed that existing controls to prevent money laundering were undermined by the disparate nature of the Member States' methods for monitoring cash movements at borders. The Member States' approaches were found to be highly divergent, resulting in the emergence of major loopholes in the monitoring and protection systems in place, and the lack of protection for the Community as a whole. It is therefore essential and urgent – especially with the introduction of the euro – that the Union establish a unified, effective strategy in this field.

The rapporteur believes the proposed legal instrument to be the right one, in particular in terms of easing the flow of information between Member States. Compared with the original proposal, this regulation seems clearer and more practical.

The amendments tabled by the rapporteur aim to improve the protection of personal data, a topic on which Parliament has voiced its opinion several times (Amendments 2, 3, 4, 5).

In view of the urgent need to take effective action and the long delays that have, regrettably, occurred so far, the rapporteur looks forward to fruitful cooperation with the Council leading to a second reading agreement.

PROĊEDURA

Titolu

Il-pożizzjoni komuni tal-Kunsill biex jiġi adottat regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar kontrolli fuq flus kontanti li jidħlu jew li joħorġu mill-Komunità

Referenzi

14843/1/2004 – C6‑0038/2005 – 2002/0132(COD)

Bażi legali

Art. 251(2) u Art. 95 u 135 KE

Bażi fir-Regoli ta' Proċedura

Regola 62

Data ta' l-ewwel qari fil-PE - P5

15.5.2003

T5-0214/2003

Proposta tal-Kummissjoni

COM(2002)0328 – C5‑0291/2002

Proposta modifikata tal-Kummissjoni

COM(2003)0371

Data tat-tħabbir fis-seduta plenarja tal-wasla tal-pożizzjoni komuni

24.2.2005

Kumitat responsabbli
  Data tat-tħabbir fis-seduta plenarja

LIBE
24.2.2005

Rapporteur(s)
  Data tal-ħatra

Vincent Peillon

21.2.2005

 

Rapporteur(s) preċedenti

 

Diskussjoni fil-kumitat

26.4.2005

26.5.2005

 

 

Data ta' l-adozzjoni

26.5.2005

Riżultat tal-votazzjoni finali

favur:

kontra:

astensjonijiet:

29

0

0

Membri preżenti għall-votazzjoni finali

Alexander Nuno Alvaro, Edit Bauer, Johannes Blokland, Mihael Brejc, Michael Cashman, Giusto Catania, Charlotte Cederschiöld, Carlos Coelho, Antoine Duquesne, Patrick Gaubert, Lilli Gruber, Magda Kósáné Kovács, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Barbara Kudrycka, Stavros Lambrinidis, Romano Maria La Russa, Henrik Lax, Edith Mastenbroek, Claude Moraes, Martine Roure, Ioannis Varvitsiotis, Stefano Zappalà

Sostituti preżenti għall-votazzjoni finali

Ignasi Guardans Cambó, Luis Francisco Herrero-Tejedor, Sophia In't Veld, Jean Lambert, Siiri Oviir, Vincent Peillon, Kyriacos Triantaphyllides

Sostituti (skond ir-Regola 178(2)) preżenti għall-votazzjoni finali

Data tat-tressiq - A6

30.5.2005

A6‑0167/2005

Rimarki

...