POROČILO o zahtevi za zaščito imunitete in privilegijev g. Umberta Bossija

22.6.2005 - (2004/2101(IMM))

Odbor za pravne zadeve
Poročevalka: Diana Wallis

Postopek : 2004/2101(IMM)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
A6-0210/2005
Predložena besedila :
A6-0210/2005
Sprejeta besedila :

1. PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA

o zahtevi za zaščito imunitete in privilegijev g. Umberta Bossija

2004/2101(IMM)

Evropski parlament,

–    ob upoštevanju zahteve advokata, ki zastopa g. Umberta Bossija za zaščito imunitete v zvezi s kazenskim postopkom pred okrožnim sodiščem v Brescii z dne 7. maja 2004, ki je bila na plenarnem zasedanju objavljena 22. julija 2004,

-    ob upoštevanju členov 9 in 10 Protokola o privilegijih in imunitetah Evropskih skupnosti z dne 8. aprila 1965 ter člena 6(2) Akta o volitvah poslancev Evropskega parlamenta s splošnimi neposrednimi volitvami z dne 20. septembra 1976,

-   ob upoštevanju razsodb Sodišča Evropskih skupnosti z dne 12. maja 1964 in 10. julija 1986[1],

–   ob upoštevanju člena 6(3) in člena 7 svojega Poslovnika,

–   ob upoštevanju poročila Odbora za pravne zadeve (A6‑0210/2005),

A.  ker je bil Umberto Bossi poslanec Evropskega parlamenta v četrtem parlamentarnem obdobju (nastop mandata 19. julija 1994, preverjanje veljavnosti mandata 15. novembra 1994, prenehanje mandata 19. julija 1999) in v petem parlamentarnem obdobju (nastop mandata 20. julija 1999, preverjanje veljavnosti mandata 15. decembra 1999, prenehanje mandata 10. junija 2001 zaradi nezdružljivosti);

B.   ker se zoper poslanca Evropskega parlamenta ne sme začeti preiskava, ne sme biti priprt niti se zoper njega ne sme začeti sodni postopek zaradi mnenja ali glasu, ki ga je izrekel pri opravljanju svojih dolžnosti[2];

1.  se odloči zaščititi imuniteto in privilegije Umberta Bossija;

2.  predlaga, da v skladu s členom 9 omenjenega protokola in ob upoštevanju postopkov zadevne države članice razglasi, da se zadevni postopki ne smejo nadaljevati; zato poziva Sodišče, da sprejme ustrezne zaključke;

3.  naroča svojemu predsedniku, da posreduje sklep in poročilo pristojnega odbora okrožnemu sodišču v Brescii.

  • [1]  Glej primer 101/63: Wagner proti Fohrmannu in Krierju [1964] ECR 195 in primer 149/85: Wybot proti Faureju in drugim [1986] ECR 2391.
  • [2]  Člen 9 Protokola o privilegijih in imunitetah Evropskih skupnosti (PPI)

2. PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA

o zahtevi za zaščito poslanske imunitete in privilegijev g. Umberta Bossija 2004/2101(IMM)

Evropski parlament,

-    ob upoštevanju zahteve advokata, ki zastopa g. Umberta Bossija za zaščito imunitete v zvezi s sodnim postopkom pred okrožnim sodiščem v Bergamu z dne 7. maja 2004, ki je bila na plenarnem zasedanju objavljena 22. julija 2004,

-    ob upoštevanju členov 9 in 10 Protokola o privilegijih in imunitetah Evropskih skupnosti z dne 8. aprila 1965 ter člena 6(2) Akta o volitvah poslancev Evropskega parlamenta s splošnimi neposrednimi volitvami z dne 20. septembra 1976,

-    ob upoštevanju razsodb Sodišča Evropskih skupnosti z dne 12. maja 1964 in 10. julija 1986[1],

-    ob upoštevanju člena 6(3) in člena 7 svojega Poslovnika,

-    ob upoštevanju poročila Odbora za pravne zadeve (A6‑0000/2005),

A. ker je bil Umberto Bossi poslanec Evropskega parlamenta v četrtem parlamentarnem obdobju (nastop mandata 19. julija 1994, preverjanje veljavnosti mandata 15. novembra 1994, prenehanje mandata 19. julija 1999) in v petem parlamentarnem obdobju (nastop mandata 20. julija 1999, preverjanje veljavnosti mandata 15. decembra 1999, prenehanje mandata 10. junija 2001 zaradi nezdružljivosti);

B.   ker se zoper poslanca Evropskega parlamenta ne sme začeti preiskava, ne sme biti priprt niti se zoper njega ne sme začeti sodni postopek zaradi mnenja ali glasu, ki ga je izrekel pri opravljanju svojih dolžnosti[2];

1.   se odloči zaščititi imuniteto in privilegije Umberta Bossija;

2.   predlaga, da se v skladu s členom 9 omenjenega protokola in ob upoštevanju postopkov zadevne države članice razglasi, da se zadevni postopki ne smejo nadaljevati; zato poziva Sodišče, da sprejme ustrezne zaključke;

3.   naroča svojemu predsedniku, da takoj posreduje sklep in poročilo pristojnega odbora okrožnemu sodišču v Bergamu.

  • [1] Glej primer 101/63: Wagner proti Fohrmannu in Krierju [1964] ECR 195 in primer 149/85: Wybot proti Faureju in drugim [1986] ECR 2391.
  • [2]  Člen 9 Protokola o privilegijih in imunitetah Evropskih skupnosti.

3. PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA

o zahtevi za zaščito poslanske imunitete in privilegijev g. Umberta Bossija 2004/2101(IMM)

Evropski parlament,

-    ob upoštevanju zahteve advokata, ki zastopa g. Umberta Bossija za zaščito imunitete v zvezi s kazenskim postopkom pred sodiščem v Milanu z dne 7. julija 2004, ki je bila na plenarnem zasedanju objavljena 22. julija 2004,

-    ob upoštevanju členov 9 in 10 Protokola o privilegijih in imunitetah Evropskih skupnosti z dne 8. aprila 1965 ter člena 6(2) Akta o volitvah poslancev Evropskega parlamenta s splošnimi neposrednimi volitvami z dne 20. septembra 1976,

-    ob upoštevanju razsodb Sodišča Evropskih skupnosti z dne 12. maja 1964 in 10. julija 1986[1],

-    ob upoštevanju člena 6(3) in člena 7 svojega Poslovnika,

-    ob upoštevanju poročila Odbora za pravne zadeve (A6-0000/2005),

A.  ker je bil Umberto Bossi poslanec Evropskega parlamenta v četrtem parlamentarnem obdobju (nastop mandata 19. julija 1994, preverjanje veljavnosti mandata 15. novembra 1994, prenehanje mandata 19. julija 1999) in v petem parlamentarnem obdobju (nastop mandata 20. julija 1999, preverjanje veljavnosti mandata 15. decembra 1999, prenehanje mandata 10. junija 2001 zaradi nezdružljivosti);

B.   ker poslanci Evropskega parlamenta v svoji državi uživajo enako imuniteto pred sodnim postopkom kot poslanci parlamenta te države[2];

C.  ker je v primeru, ki ga ureja sodba sodišča v Milanu, Umberto Bossi proti italijanskim policistom, ki so opravljali preiskavo na milanskem sedežu stranke Lega Nord, ki jo je odredil javni tožilec iz Verone, uporabil nasilje ter jim grozil;

D.  ker je bil ob tem času Umberto Bossi poslanec italijanskega parlamenta in je italijansko ustavno sodišče 17. maja 2001 odločilo, da ne uživa parlamentarne imunitete, saj razžalitve, upiranje in nasilje nikakor niso dejanja, za katera se lahko uporablja parlamentarni privilegij;

E.   ker se v takem primeru lahko uporabi le člen 10(a) omenjenega protokola in ker se zdi, da poslanci italijanskega parlamenta ne uživajo parlamentarne imunitete v zvezi s sodnimi postopki v takšnih okoliščinah;

1.   se odloči, da ne zaščiti imunitete in privilegijev Umberta Bossija v zvezi s kazenskim postopkom pred sodiščem v Milanu.

  • [1]  Glej primer 101/63: Wagner proti Fohrmannu in Krierju [1964] ECR 195 in primer 149/85: Wybot proti Faureju in drugim[1986] ECR 2391.
  • [2]  Člen 10(a) Protokola o privilegijih in imunitetah Evropskih skupnosti.

OBRAZLOŽITEV

I. Admissibility of requests

Umberto Bossi's first term of office as Member of the European Parliament lasted from 19 July 1994 to 19 July 1999. His second term lasted from 20 July 1999 to 10 June 2001, the day on which he was appointed minister (incompatibility, pursuant to Article 6(1), first indent, of the Act concerning the Election of the Representatives of the Assembly by direct universal suffrage[1]). His third term started on 20 July 2004. The facts in connection with the legal proceedings pending before the Brescia District Court took place on 26 February 1996; the facts in connection with the legal proceedings pending before the Bergamo District Court took place on 4 August 1995; the facts in connection with the legal proceedings pending before the Magistrates' Court in Milan took place on 18 September 1996.

The requests are therefore admissible pursuant to Rule 6(3) of the European Parliament's Rules of Procedure, since Umberto Bossi was a Member of the European Parliament at the time in question.

II. Substance and merits of the requests

In accordance with Rule 6 of the European Parliament's Rules of Procedure, the President announced at the sitting of 22 July 2004 that he had received three requests from a barrister acting for Mr Umberto Bossi MEP for his parliamentary immunity to be defended in connection with the legal proceedings pending before the Brescia and Bergamo District Courts and the Magistrates' Court in Milan.

In implementation of Rule 6(3), the President referred all the requests to the Legal Affairs Committee, as the committee responsible.

II.1. DISTRICT COURT OF BRESCIA

II. 1. 1. Facts of the case

On the evening of 26 February 1996 Umberto BOSSI, leader of the Lega Lombarda [Lombard League] political organisation and Member of the Italian Chamber of Deputies, held a meeting in Tradate, during which he made a number of remarks about the judiciary or, more precisely, about a representative thereof, expressing himself as follows: 'There are magistrates who just love to put people in jail. In the province of Varese, too, there's one of them, who's a big bastard. I won't give his name, because everyone knows who he is.'

Mr Bossi's remarks were reported in the press and, in particular, in the newspapers 'Il Giorno' and 'La Prealpina' on 6 March 1996.

On 28 March 1996 Mr Agostino Abate, Deputy Public Prosecutor at the Varese District Court, brought an action for defamation on the basis of the news reported in the newspapers referred to above.

On the basis of the above facts Mr Bossi was charged with the offence of defamation, aggravated by having been committed in the press and also against a public servant (Article 595 (I) and (III) and Article 61(10) of the Criminal Code).

The District Court of Brescia found Umberto Bossi guilty of the offence of defamation ascribed to him, and sentenced him to a period of imprisonment of one month and ten days and ordered him to pay the costs of the proceedings and the damages to the aggrieved party.

II. 1. 2. Applicable provisions

Article 9 of the PPI reads as follows:

'Members of the European Parliament shall not be subject to any form of inquiry, detention or legal proceedings in respect of opinions expressed or votes cast by them in the performance of their duties'.

The key point is therefore to determine whether the statements, which are the subject of the legal proceedings, were made by Mr Bossi in the performance of his duties as Member of the European Parliament.

Parliament has consistently taken it as a fundamental principle that immunity may on no account be waived in cases in which the acts or statements of which a Member stands accused were carried out in the performance of his or her political duties or were directly related to such duties. The right to make such statements is of key importance for the role of a Member of Parliament elected by the people.

In accordance with those principles, Committee on Legal Affairs notes that the statements at issue by Mr Umberto Bossi constitute an expression of opinions during a political exchange of views.

II. 1. 3. Conclusions

On the basis of the above considerations and pursuant to Article 7(2) of the Rules of Procedure, after consideration the reasons for and against defending the Member's immunity, the Committee on Legal Affairs recommends that the European Parliament should not defend the Parliamentary immunity of Mr Umberto Bossi.

II. 2. DISTRICT COURT OF BERGAMO

II. 2. 1. Facts of the case

On the evening of 4 August 1995 Mr Bossi gave two speeches at public meetings, in the presence of several hundred onlookers, first in Brembate Sopra and then in Albano Sant'Alessandro, as part of the Lega Festivals in those two locations.

During the meeting in Brembate Mr Bossi, after expressing his own views about Italian political affairs in recent years and about the role played by the political force that he represented, directed criticism towards the 'fascists', saying, 'Anyone who enters Parliament knows that this has always been a political force for sale, that it was and is a political force close to and fit for use by the wealthy, gluttonous Andreotti faction, which means the most mafia-like section of the Christian Democrats; that it's the same party as always, which gave its votes there, always in proximity, with close relations - I'm saying that because I'm a nice guy - but I really mean continuous relations with the mafia; fascist means mafioso, right? (Applause.) We should ... we must ... take care to identify whoever's voted fascist, it doesn't interest theA.N., etcetera, we're dealing with fascists. Every one of them is an enemy of the North, remember that well and identify them one by one. I said so, I said so, so we'll do it if they grab the votes, house by house, because we booted out the fascists after the war. (Applause.) Enemies of the North, identify them one by one, house by house, they won't let that riff-raff escape'. A little later in the speech, he said, 'And so we need to pay attention, remember them one by one, remember and tell each other, "I've heard that he votes fascist", let's go and get them, filthy trash. The times are right for that riff-raff. They say that they want to come to Mantua for the Youth Festival. Oh, poor lads, poor fascists; Lombardy's a place for respectable people, but don't tread on our toes, because we'll eat you alive, you fascists, rotten, stinking fascists. So, just to make it clear, this is what we saw: the regime fell and three days later ... they'd better be really quiet, those fascists, if they don't want serious problems ... if there are ... here ... the fascists should know that Naples and beyond is where they belong. They'd better not get it wrong, we're wild beasts when there are fascists around, we're wild beasts (applause) even if they're camouflaged, even if they're Fini's followers, or whatever you want to call them, we become beasts, right, because we know them well, those mafia forces, right?'

Article 414 of the Italian Criminal Code provides for a prison sentence of between one and five years for anyone who publicly incites others to commit one or more crimes and for anyone who publicly justifies one or more crimes.

The criminal acts referred to above are included among crimes against public order, such as various forms of association to commit crimes, and the destruction and plundering of, and attacks on, installations of public utility.

On 1995 Mr Bossi was member of the Italian Parliament as well.

So, for the same facts, the Chamber of Deputies, at the sitting of 20 January 1998, approved the report by the Commission for the Authorisation of Judicial Proceedings, since it considered that the acts with which Mr Bossi is charged are not covered by parliamentary privilege, pursuant to Article 68 of the Constitution.

II. 2. 2. Applicable provisions

Article 9 of the PPI reads as follows:

'Members of the European Parliament shall not be subject to any form of inquiry, detention or legal proceedings in respect of opinions expressed or votes cast by them in the performance of their duties'.

The key point is therefore to determine whether the statements, which are the subject of the legal proceedings, were made by Mr Bossi in the performance of his duties as Member of the European Parliament.

Parliament has consistently taken it as a fundamental principle that immunity may on no account be waived in cases in which the acts or statements of which a Member stands accused were carried out in the performance of his or her political duties or were directly related to such duties. The right to make such statements is of key importance for the role of a Member of Parliament elected by the people.

In accordance with those principles, Committee on Legal Affairs notes that the statements at issue by Mr Umberto Bossi constitute an expression of opinions during a political exchange of views.

II. 2. 3. Conclusion

On the basis of the above considerations and pursuant to Article 7(2) of the Rules of Procedure, after consideration the reasons for and against defending the Member's immunity, the Committee on Legal Affairs recommends that the European Parliament should not defend the Parliamentary immunity of Mr Umberto Bossi.

II. 3. MILAN MAGISTRATES' COURT

II. 3. 1. Facts of the case

Mr Bossi is charged with the offences set out in Articles 110, 337 and 339 of the Criminal Code, in that each of them, acting in complicity and with each other’s moral support and material assistance and that of other, unidentified persons, thereby reinforcing each others' criminal intentions and engendering the material conditions for the offence to be committed, used violence against, and threatened, officers of the state police, namely the Verona and Milan general investigations and special operations division (DIGOS ) and the Milan general crime prevention office, who were conducting a search of the premises of the Milan headquarters of the Lega Nord, ordered by the Verona Public Prosecutor, in Milan on 18 September 1996.

In the course of that police operation, inter alia, the officers were pushed, pulled, kicked and punched. Some of them were also injured.

In particular Mr Bossi violently tugged an Inspector's uniform, tearing off his jacket and tunic.

He also insulted, with other people, the officers of the state police in the course of the search referred to above under (A), railing against them as ‘fascists’, ‘mafiosi’, ‘Pinochet’.

At that time Mr Bossi was member of the Italian Parliament.

After a first decision, taken by the Chamber of Deputies (on 16 March 1999), that the facts at issue in the criminal proceedings pending before the Magistrate's Court in Milan, were covered by Italian parliamentary privilege, the Constitutional Court, as the outcome of a conflict of powers, between the Parliament and the Court of Appeal of Milan, pursuant to Article 68(1) of the Constitution, annulled that decision finding that insults and acts of resistance and violence are in no way acts to which parliamentary privilege may apply[2].

II. 3. 2. Applicable provisions

Under the PPI, Members of Parliament are protected from any legal proceedings in respect of opinions expressed or cast in the performance of their duties (Article 9) and they enjoy immunity during the sessions of the European Parliament under the conditions laid down in Article 10.

In the present case only Article 10 a) can be applied:

‘During the sessions of the European Parliament, its members shall enjoy:

(a) in the territory of their own Member State, the immunities accorded to members of their parliament.

Article 10 remits to national law and therefore to national immunity arrangements in Italy. Article 68, first paragraph, of the Italian Constitution provides for uncensurabiliy of Members of Parliament, who may not be called to answer opinions expressed and votes cast in the performance of their duties. Inviolability is established in the second and third paragraphs of Article 68 of the Constitution.

In the case in point the second paragraph of article 68 shall be applied: "Without authorization from the House to which they belong, no member of Parliament may be subjected to a personal search or have their domicile searched, neither may they be arrested or otherwise deprived of personal freedom, or kept in detention, except to enforce a final conviction, or if caught in the act of committing a crime for which arrest is mandatory ".

The Committee on Legal Affairs considers that it appears that Members of the Italian Parliament do not enjoy Parliamentary immunity in respect of legal proceedings in such circumstances.

II. 3. 3. Conclusion

On the basis of the above considerations and pursuant to Article 7(2) of the Rules of Procedure, after consideration the reasons for and against defending the Member's immunity, the Committee on Legal Affairs recommends that the European Parliament should not defend the Parliamentary immunity of Mr Umberto Bossi.

  • [1]  OJ L 278, 8.10.1976, pp. 5-11.
  • [2]  See Constitutional Court, 9-17 May 2001, n. 137.

1. POSTOPEK

Naslov

Zahteva za zaščito imunitete in privilegijev g. Umberta Bossija

Številka postopka

2004/2101(IMM)

Zahteva za zaščito imunitete
  vložil(-a)
  Datum zahteve
  Datum razglasitve na zasedanju


Advokat, ki zastopa g. Umberta Bossija
7.5.2004
22.7.2004

Pristojni odbor
  Datum razglasitve na zasedanju

JURI
22.7.2004

Podlaga v Poslovniku

člena 6(3) in 7

Poročevalec(-ka)
  Datum imenovanja

Diana Wallis
14.9.2004

Nadomeščeni(-a) poročevalec(-ka)

 

Obravnava v odboru

21.9.2004

30.11.2004

20.1.2005

30.3.2005

21.6.2005

Datum sprejetja

21.6.2005

Izid končnega glasovanja

 

za:

proti:
vzdržani:

8
3

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Maria Berger, Bert Doorn, Monica Frassoni, Giuseppe Gargani, Kurt Lechner, Klaus-Heiner Lehne, Katalin Lévai, Antonio López-Istúriz White, Antonio Masip Hidalgo, Viktória Mohácsi, Francesco Enrico Speroni, Diana Wallis, Nicola Zingaretti, Jaroslav Zvěřina

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Manuel Medina Ortega

Namestniki (člen 178(2)), navzoči pri končnem glasovanju

 

Datum predložitve– A6

0.0.0000

A6-0000/2005

2. POSTOPEK

Naslov

Zahteva za zaščito imunitete in privilegijev g. Umberta Bossija

Številka postopka

2004/2101(IMM)

Zahteva za zaščito imunitete
  vložil(-a)
  Datum zahteve
  Datum razglasitve na zasedanju


Advokat, ki zastopa g. Umberta Bossija
7.5.2004
22.7.2004

Pristojni odbor
  Datum razglasitve na zasedanju

JURI
22.7.2004

Podlaga v Poslovniku

člena 6(3) in 7

Poročevalec(-ka)
  Datum imenovanja

Diana Wallis
14.9.2004

Nadomeščeni(-a) poročevalec(-ka)

 

Obravnava v odboru

21.9.2004

30.11.2004

20.1.2005

30.3.2005

21.6.2005

Datum sprejetja

21.6.2005

Izid končnega glasovanja

 

za:

proti:
vzdržani:

8
5

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Maria Berger, Bert Doorn, Monica Frassoni, Giuseppe Gargani, Kurt Lechner, Klaus-Heiner Lehne, Katalin Lévai, Antonio López-Istúriz White, Antonio Masip Hidalgo, Viktória Mohácsi, Francesco Enrico Speroni, Diana Wallis, Nicola Zingaretti, Jaroslav Zvěřina

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Manuel Medina Ortega

Namestniki (člen 178(2)), navzoči pri končnem glasovanju

 

Datum predložitve - A6

0.0.0000

A6-0000/2005

3. POSTOPEK

Naslov

Zahteva za zaščito imunitete in privilegijev g. Umberta Bossija

Številka postopka

2004/2101(IMM)

Zahteva za zaščito imunitete
  vložil(-a)
  Datum zahteve
  Datum razglasitve na zasedanju


Advokat, ki zastopa g. Umberta Bossija
7.5.2004
22.7.2004

Pristojni odbor
  Datum razglasitve na zasedanju

JURI
22.7.2004

Podlaga v Poslovniku

člena 6(3) in 7

Poročevalec(-ka)
  Datum imenovanja

Diana Wallis
14.9.2004

Nadomeščeni(-a) poročevalec(-ka)

 

Obravnava v odboru

21.9.2004

30.11.2004

20.1.2005

30.3.2005

21.6.2005

Datum sprejetja

21.6.2005

Izid končnega glasovanja

 

za:

proti:
vzdržani:

12
1

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Maria Berger, Bert Doorn, Monica Frassoni, Giuseppe Gargani, Kurt Lechner, Klaus-Heiner Lehne, Katalin Lévai, Antonio López-Istúriz White, Antonio Masip Hidalgo, Viktória Mohácsi, Francesco Enrico Speroni, Diana Wallis, Nicola Zingaretti, Jaroslav Zvěřina

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Manuel Medina Ortega

Namestniki (člen 178(2)), navzoči pri končnem glasovanju

 

Datum predložitve – A6

22.6.2005

A6-0210/2005