Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o statutárním auditu ročních účetních závěrek a konsolidovaných účetních závěrek a o změně směrnice Rady 78/660/EHS a 83/349/EHS

  1.7.2005


  Postup : 2004/0065(COD)
  Průběh na zasedání
  Stadia projednávání dokumentu :  
  A6-0224/2005
  Předložené texty :
  A6-0224/2005
  Hlasování :
  Přijaté texty :

  Tento dokument neexistuje ve formátu HTML, je však k dispozici v těchto formátech: