JELENTÉS a mongóliai folyamatok finanszírozásának elősegítését célzó Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank létrehozására vonatkozó megállapodás módosításáról szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról

12.10.2005 - (COM(2005)0342 – C6‑0280/2005 – 2005/0139(CNS)) - *

Gazdasági és Monetáris Bizottság
Előadó: Pervenche Berès

Eljárás : 2005/0139(CNS)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
A6-0298/2005
Előterjesztett szövegek :
A6-0298/2005
Viták :
Elfogadott szövegek :

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a mongóliai folyamatok finanszírozásának elősegítését célzó Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank létrehozásáról szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról

(COM(2005)0342 – C6‑0280/2005 – 2005/0139(CNS))

(Konzultációs eljárás)

Az Európai Parlament,

–   tekintettel a Tanács határozati javaslatára (COM(2005)0342)[1],

–   tekintettel az EK-Szerződés 181A. cikkére,

–   tekintettel az EK-Szerződés 300. cikke (3) bekezdésének első albekezdésére, amelynek megfelelően a Tanács konzultált a Parlamenttel (C6­0280/2005),

–   tekintettel az eljárási szabályzat 51. cikkére, 83. cikkének (7) bekezdésére és 43. cikk (1) bekezdésére,

–   tekintettel a Gazdasági és Monetáris Bizottság jelentésére (A6‑0298/2005),

1.  jóváhagyja a megállapodás módosítását;

2.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa álláspontját a Tanácsnak, a Bizottságnak, valamint a tagállamok és Mongólia kormányainak és parlamentjeinek.

  • [1]  A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.

ELJÁRÁS

Cím

A mongóliai folyamatok finanszírozásának elősegítését célzó Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank (EÚFB) létrehozására vonatkozó tanácsi határozatra irányuló javaslat

Hivatkozások

COM(2005)0342 – C6‑0280/2005 – 2005/0139(CNS)

Jogalap

EK- Szerződés 300. cikk (3) bekezdés első albekezdés

Jogalap (Eljárási Szabályzat)

51. cikk és 83. cikk (7) bekezdés

Az Európai Parlamenttel folytatott konzultáció dátuma

15.9.2005

Illetékes bizottság              A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

ECON
27.9.2005

Véleménynyilvánításra felkért bizottság(ok)
  A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

BUDG

27.9.2005

INTA

27.9.2005

Nem nyilvánított véleményt
  A határozat dátuma

BUDG

28.9.2005

INTA

29.8.2005

Előadó(k)
  A kijelölés dátuma

Pervenche Berès5.9.2005

 

Egyszerűsített eljárás       A határozat dátuma

43. cikk (1) bekezdés
5.9.2005

Vizsgálat a bizottságban

11.10.2005

 

 

 

 

Az elfogadás dátuma

11.10.2005

Benyújtás dátuma – A6

12.10.2005

A6‑0298/2005