JELENTÉS az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, és másrészről a Koreai Köztársaság közötti kereskedelemről és együttműködésről szóló keretmegállapodáshoz csatolt, a Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Ciprusi Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Szlovén Köztársaság és a Szlovák Köztársaság Európai Unióhoz történő csatlakozásának figyelembevétele céljából készült jegyzőkönyv elfogadásáról szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról

6.12.2005 - (COM(2005)0281 – C6‑0303/2005 – 2005/0121(CNS)) - *

Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság
Előadó: Enrique Barón CrespoCrespo
(Egyszerűsített eljárás – az Eljárási Szabályzat 43. cikkének (1) bekezdése)

Eljárás : 2005/0121(NLE)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
A6-0398/2005
Előterjesztett szövegek :
A6-0398/2005
Viták :
Elfogadott szövegek :

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, és másrészről a Koreai Köztársaság közötti kereskedelemről és együttműködésről szóló keretmegállapodáshoz csatolt, a Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Ciprusi Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Szlovén Köztársaság és a Szlovák Köztársaság Európai Unióhoz történő csatlakozásának figyelembevétele céljából készült jegyzőkönyv elfogadásáról szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról

(COM(2005)0281 – C6‑0303/2005 – 2005/0121(CNS))

(Konzultációs eljárás)

Az Európai Parlament,

–   tekintettel a tanácsi határozatra irányuló javaslatra (COM(2005)0281[1],

–   tekintettel az EK-Szerződésre és különösen annak 57. cikke (2) bekezdésére, 71. cikkére, 80. cikke (2) bekezdésére, 133. és 181a. cikkére, valamint 300. cikke (2) bekezdésének első albekezdésére,

–   tekintettel az EK-Szerződés 300. cikke (3) bekezdésének első albekezdésére, amelynek megfelelően a Tanács konzultált a Parlamenttel (C6‑0303/2005),

–   tekintettel eljárási szabályzata 51. cikkére, 83. cikkének (7) bekezdésére és 43. cikkének (1) bekezdésére,

–   tekintettel a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság jelentésére (A6‑0398/2005),

1.  jóváhagyja a megállapodás megkötését;

2.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak, a Bizottságnak, valamint a tagállamok, illetve Koreai Köztársaság kormányainak és parlamentjeinek.

  • [1]  A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.

ELJÁRÁS

Cím

Az Európai Unió és a Kínai Népköztársaság közötti tudományos és technológiai együttműködés megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló javaslat]az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, és másrészről a Koreai Köztársaság közötti kereskedelemről és együttműködésről szóló keretmegállapodáshoz csatolt, a Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Ciprusi Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Szlovén Köztársaság és a Szlovák Köztársaság Európai Unióhoz történő csatlakozásának figyelembevétele céljából készült jegyzőkönyv elfogadásáról szóló tanácsi határozatra irányuló javaslat

Hivatkozások

COM(2005)0281 – C6-0303/2005 – 2005/0121](CNS)

Jogalap

EK 57. cikk (2) bekezdés, 71. cikk, 80. cikk (2) bekezdés, 133. cikk, 181a. cikk és 300. cikk (2) bekezdés első albekezdés

Jogalap (Eljárási Szabályzat)

51. cikk, 83. cikk (7) bekezdés és 43. cikk (1) bekezdés

Az Európai Parlamenthez történő továbbítás dátuma

3.10.2005

Illetékes bizottság
  A plenáris ülésen való bejelentés
  dátuma

INTA
12.10.2005

A véleménynyilvánításra felkért bizottság(ok)
  A plenáris ülésen való bejelentés
  dátuma

AFET

12.10.2005

 

 

 

 

Nem nyilvánított véleményt
  A határozat dátuma

AFET
29.8.2005

 

 

 

 

Megerősített együttműködés
  A plenáris ülésen való bejelentés
  dátuma

 

 

 

 

 

Előadó(k)
  A kijelölés dátuma

Enrique Barón Crespo
12.7.2005

 

Korábbi előadó(k)

 

 

Egyszerűsített eljárás - a határozat dátuma

43. cikk (1) bekezdés

12.7.2005

A jogalap vizsgálata
  A JURI véleményének dátuma

 

 

 

 

 

A pénzügyi támogatás módosítása
  A BUDG véleményének dátuma

 

 

 

 

 

Vizsgálat a bizottságban

23.11.2005

 

 

 

 

Az elfogadás dátuma

23.11.2005

A zárószavazás eredménye

mellette:

ellene:

tartózkodás:

21

0

0

A zárószavazáson jelen lévő képviselők

Jean-Pierre Audy, Enrique Barón Crespo, Daniel Caspary, Giulietto Chiesa, Christofer Fjellner, Béla Glattfelder, Jacky Henin, Caroline Lucas, Erika Mann, Helmuth Markov, David Martin, Javier Moreno Sánchez, Georgios Papastamkos, Bogusław Rogalski, Tokia Saïfi, Peter Šťastný, Zbigniew Zaleski

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Danutė Budreikaitė, Jorgo Chatzimarkakis, Albert Deß, István Szent-Iványi

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok) (178. cikk (2) bekezdés)

 

Benyújtás dátuma

6.12.2005

A6-0398/2005

PE 364.716v02-00                                             7/7                                            RR\593433HU.doc

HU