POROČILO
o predlogu sklepa Sveta o podpisu Protokola k Okvirnemu sporazumu o trgovini in sodelovanju med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na eni strani in Republiko Korejo na drugi strani o upoštevanju pristopa Češke republike, Republike Estonije, Republike Ciper, Republike Madžarske, Republike Latvije, Republike Litve, Republike Malte, Republike Poljske, Republike Slovenije in Slovaške republike k Evropski uniji
(KOM(2005)0281 – C6-0303/2005 – 2005/0121(CNS))
Odbor za mednarodno trgovino
Poročevalec: Enrique Barón Crespo

6.12.2005

Postopek : 2005/0121(NLE)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
A6-0398/2005
Predložena besedila :
A6-0398/2005
Razprave :
Sprejeta besedila :

Ta dokument ni na voljo v formatu HTML, vendar je na voljo v teh formatih: