Proċedura : 2005/2097(INI)
Ċiklu ta' ħajja waqt sessjoni
Ċiklu relatat mad-dokument : A6-0028/2006

Testi mressqa :

A6-0028/2006

Dibattiti :

PV 14/03/2006 - 19
CRE 14/03/2006 - 19

Votazzjonijiet :

PV 15/03/2006 - 4.9
Spjegazzjoni tal-votazzjoni

Testi adottati :

P6_TA(2006)0089

RAPPORT     
PDF 204kWORD 182k
8.2.2006
PE 362.869v02-00 A6-0028/2006

dwar il-ħarsien soċjali u l-inklużjoni soċjali

(2005/2097(INI))

Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali

Rapporteur: Edit Bauer

EMENDI
MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW
 NOTA SPJEGATTIVA
 OPINJONI tal-Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u l-Ugwaljanza bejn is-Sessi
 PROĊEDURA

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar il-ħarsien soċjali u l-inklużjoni soċjali

(2005/2097(INI))

Il-Parlament Ewropew,

–    wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni, bit-titolu "Abbozz ta' Rapport Konġunt dwar il-Ħarsien Soċjali u l-Inklużjoni Soċjali" (COM(2005)0014),

–    wara li kkunsidra d-dokument ta' ħidma ta' l-istaff tal-Kummissjoni, bit-titolu "Abbozz ta' Rapport Konġunt dwar il-Ħarsien Soċjali u l-Inklużjoni Soċjali" (SEC(2005)0069),

–    wara li kkunsidra d-dokument ta' ħidma ta' l-istaff tal-Kummissjoni dwar l-inklużjoni soċjali fl-Istati Membri ġodda: sinteżi ta' noti ta' informazzjoni konġunti dwar l-inklużjoni soċjali (SEC(2004)0848),

–    wara li kkunsidra l-Konklużjonijiet tal-Presidenza tal-Kunsill Ewropew ta' Brussell tat-22 u tat-23 ta' Marzu 2005,

–    wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tad-9 ta' Marzu 2005 dwar ir-reviżjoni intermedja ta' l-Istrateġija ta' Liżbona(1)

–    wara li kkunsidra l-Konklużjonijiet tal-Presidenza tal-Kunsill Ewropew ta' Santa Maria da Feira tad-19 u ta' l-20 ta' Ġunju 2000 u speċjalment il-ftehim li għandhom jiġu definiti indikaturi bħala referenzi komuni fil-ġlieda kontra l-esklużjoni soċjali u l-eradikazzjoni tal-faqar,

–    wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni dwar l-Aġenda Soċjali (COM(2005)0033),

–    wara li kkunsidra d-Deċiżjoni tal-Kunsill 2005/600/KE tat-12 ta' Lulju 2005 dwar il-Linji Gwida għall-politiki ta' l-impjieg ta' l-Istati Membri(2),

–    wara li kkunsidra d-Deċiżjoni Nru 50/2002/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-7 ta' Diċembru 2001 li tistabbilixxi programm ta' azzjoni Komunitarja sabiex jinkoraġġixxi l-kooperazzjoni bejn l-Istati membri biex jikkumbattu l-esklużjoni(3),

–    wara li kkunsidra l-Artikolu 27(1) tal-Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti dwar id-Drittijiet tat-Tfal permezz ta' liema l-Pajjiżi Firmatarji jirrikonoxxu d-dritt ta' kull tifel u tifla għal livell ta' għixien adegwat għall-iżvilupp fiżiku, mentali, spiritwali, morali u soċjali tagħhom,

–    wara li kkunsidra l-Artikolu 27(2) u (3) tal-Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti dwar id-Drittijiet tat-Tfal li tirrikonoxxi r-responsabiltà ewlenija tal-ġenituri f'din il-kwistjoni, u l-irwol tal-gvernijiet li jieħdu miżuri xierqa sabiex jgħinuhom biex jimplimentaw dan id-dritt u, f'każ li jkun hemm bżonn, jipprovvdu assistenza materjali u programmi ta' appoġġ, partikularment fejn għandhom x'jaqsmu n-nutrizzjoni, l-ilbies u l-akkomodazzjoni,

–    wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni dwar it-Tisħiħ tad-dimensjoni soċjali ta' l-istrateġija ta' Liżbona: Simplifikar tal-koordinazzjoni miftuħa fil-qasam tal-ħarsien soċjali (COM(2003)0261),

–    wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni dwar l-immodernizzar tal-ħarsien soċjali għall-iżvilupp ta' kura tas-saħħa u ta' kura fit-tul li jkunu ta' kwalità għolja, aċċessibbli u sostenibbli: appoġġ ta' l-istrateġiji nazzjonali bl-użu tal-"metodu miftuħ ta' koordinazzjoni" (COM(2004)0304),

–    wara li kkunsidra l-Green Paper tal-Kommissjoni, bit-titolu "Quddiem it-tibdiliet demografiċi: solidarjetà ġdida bejn il-ġenerazzjonijiet" (COM(2005)0094),

–    wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tal-11 ta' Ġunju 2002 dwar il-komunikazzjoni mill-Kummissjoni lill-Kunsill, lill-Parlament Ewropew, lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali u lill-Kumitat tar-Reġjuni: Abbozz ta' Rapport Konġunt dwar l-inklużjoni soċjali(4),

–    wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-5 ta' Ġunju 2003 dwar l-applikazzjoni tal-metodu miftuħ ta' koordinazzjoni(5),

–    wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu ta' l-24 ta' Settembru 2003 dwar ir-Rapport Konġunt mill-Kummissjoni u l- Kunsill dwar pensjonijiet adegwati u sostenibbli(6),

–    wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tat-28 t'April 2005 dwar l-immodernizzar tal-ħarsien soċjali u ta' l-iżvilupp ta' kura tas-saħħa ta' kwalità għolja(7),

–    wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tas-26 ta' Mejju 2005 dwar l-Aġenda Soċjali għall-perjodu 2006-2010(8),

–    wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tad-9 ta' Ġunju 2005 dwar l-inklużjoni soċjali fl-Istati Membri l-ġodda(9),

–    wara li kkunsidra l-Artikolu 45 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–    wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Impjieġi u l-Affarijiet Soċjali u l-opinjoni tal-Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u l-Ugwaljanza bejn is-Sessi (A6-0028/2006),

A.  billi, fil-Kunsill Ewropew ta' Liżbona ta' Marzu 2000, l-Unjoni Ewropea ddefinixxiet strateġija komprensiva bbażata fuq konoxxenza u innovazzjoni, mmirata lejn tkabbir ekonomiku fit-tul, impjieg sħiħ, koeżjoni soċjali u żvilupp sostenibbli f'soċjetà bbażata fuq l-għarfien u l-innovazzjoni; billi ħames snin wara l-għanijiet ta' l-istrateġija għadhom 'il bogħod milli jintlaħqu,

B.   billi, fil-Kunsill Ewropew ta' Nizza fis-sena 2000, l-Istati Membri qablu li juru tnaqqis sinifikanti u miżurabbli tal-faqar u ta' l-esklużjoni soċjali mas-sena 2010,

C.  billi l-inklużjoni soċjali hi kwistjoni ta' dinjità tal-bniedem, bħala dritt fundamentali,

D.  billi, minħabba ċertu kundizzjonijiet, l-inklużjoni soċjali tista' tagħti kontribuzzjoni diretta u sinifikanti lill-iżvilupp ekonomiku,

E.   billi l-inklużjoni soċjali hi kwistjoni ta' koeżjoni soċjali, bħala valur bażiku ta' l-Unjoni Ewropea u mezz fil-ġlieda kontra l-esklużjoni soċjali u d-diskriminazzjoni, li tfisser ġlieda kontra l-ħela tar-riżorsi umani u l-konsegwenzi gravi ta' bidliet demografiċi,

F.   billi, skond l-istatistiċi minn sorsi ta' l-OECD, il-popolazzjoni tal-pajjiżi li jagħmlu parti minnha qed tixjieħ u, filwaqt li bħalissa hemm 38 pensjonant għall kull mitt ħaddiem, jekk il-politika ta' l-impjieg ser tibqa' ma tinbidilx, din il-figura tista' tikber sa 70 pensjonant għal kull mitt ħaddiem,

G.  billi l-modernizzazzjoni tal-ħarsien soċjali m'għandhiex tkun biss dwar l-iżġurar tas-sostenibiltà finanzjarja, imma wkoll dwar it-taqsim ta' riskji li individwu ma jistax jiffaċċja waħdu u l-promozzjoni tat-tkabbir ekonomiku u l-impjieg sabiex isiru sostenibbli,

H.  għalhekk, jikkonferma mill-ġdid li l-ħarsien soċjali bbażata fuq l-universalità, l-ekwità u s-solidarjetà hi komponent essenzjali tal-mudell soċjali Ewropew,

Punti ġenerali

1.   Jilqa' r-rapport konġunt hawn fuq imsemmi li għall-ewwel darba fuq il-livell ta' l-UE-25 jkopri l-ħarsien soċjali u l-inklużjoni soċjali u li jħares lejn il-progress ta' l-Istati Membri fil-kisba ta' l-għanijiet stipulati mill-Kunsill Ewropew ta' Liżbona; jinnota li r-rapport għandu l-għan li jagħmel avanzi importanti fil-ġlieda kontra l-esklużjoni soċjali u fl-eradikazzjoni tal-faqar sas-sena 2010 u li jgħin ukoll lill-Istati Membri sabiex jirriformaw is-sistemi ta' ħarsien soċjali bl-iskop li tiġi żgurata l-ħila tagħhom li jipprovdu servizzi ta' kwalità għolja u li jkunu adeġwati u sostenibbli fil-futur;

2.   Jinnota li r-rapport konġunt jistqarr li l-ġlieda kontra l-faqar u l-esklużjoni soċjali tibqa' sfida importanti għall-Unjoni u l-Istati Membri tagħha, peress li l-fiġuri bbażati fuq id-dħul li għandhom x'jaqsmu ma' faqar u esklużjoni soċjali fl-Unjoni huma sinifikanti ħafna, b'aktar minn 68 miljun jew 15 fil-mija tal-popolazzjoni ta' l-UE li kienu qed jgħixu fir-riskju tal-faqar fl-2002;

3.   Jinnota li minkejja titjib strutturali importanti fis-swieq tax-xogħol ta' l-UE f'dawn l-aħħar għaxar snin, l-impjiegi fl-UE u l-livelli ta' parteċipazzjoni baqgħu insuffiċjenti u l-qgħad baqa' għoli f'bosta Stati Membri, speċjalment fost ċertu kategoriji ta' nies, bħaż-żgħażagħ, ħaddiema ixjeħ, nisa, u nies bi żvantaġġi speċifiċi; jinnota wkoll li l-esklużjoni mis-suq tax-xogħol għandha diminesjoni mhux biss nazzjonali imma wkoll lokali u reġjunali;

4.   Jiġbed l-attenzjoni għall-fatt li peress li dan l-aħħar l-ekonomija bagħtiet, biż-żieda ta' qgħad u n-nuqqas ta' opportunitajiet ta' xogħol, aktar nies huma fir-riskju ta' faqar u ta' esklużjoni u l-pożizzjoni ta' dawk li huma diġà affetwati sejra għall-agħar; dan hu partikolarment il-każ ta' wħud mill-Istati Membri li jsoffru minn qgħad jew nuqqas ta' attività fuq tul ta' żmien;

5.   Jenfasiżża li wieħed għandu jħares lejn l-impjieg bħala l-aktar ħarsien effettiv kontra l-faqar, u konsegwentement, li l-attrazzjoni finanzjarja tax-xogħol għandha tinżamm permezz ta' inċentivi għal impjieg ta' nisa u ta' l-iffissar ta' għanijiet kwalitattivi għax-xogħolijiet offruti;

Inklużjoni soċjali

6.   Jikkonsidra, f'dan ir-rigward, li l-isforżi kontra l-faqar u l-esklużjoni soċjali għandhom ikunu sostnuti u estiżi sabiex itejbu s-sitwazzjoni ta' dawk in-nies li huma l-aktar fir-riskju ta' faqar u ta' esklużjoni, bħalma huma l-impjegati każwali, in-nies bla xogħol, familji b'ġenitur wieħed (ħafna drabi tkun mara), nies mdaħħla fiż-żmien li jgħixu weħidhom, nisa, familji b'bosta dipendenti, tfal żvantaġġati, kif ukoll minoranzi etniċi, nies morda jew diżabbli, nies bla dar, vittmi tat-traffikar u nies b'dipendenza fuq id-droga u/jew alkoħol;

7.   Jikkonsidra li huwa kruċjali li jkunu rikonoxxuti d-diffikultajiet li jiffaċċjaw nies żvantaġġati, inklużi nies b'diżabiltà, minoranzi etniċi u immigranti, sabiex dawn ikollhom l-aċċess għas-suq tax-xogħol jew sabiex jirnexxielhom jibgħu fl-istess suq; jitlob lill-Istati Membri sabiex jappoġġjaw l-integrazzjoni ta' nies żvantaġġati, sabiex jipprevjenu u jiġġieldu l-esklużjoni soċjali, kif ukoll jippromwovu l-edukazzjoni, iħeġġu l-ħolqien ta' xogħol, it-taħriġ professjonali u l-iżvilupp tal-karrieri, ir-rikonċiljazzjoni tal-ħajja professjonali u l-ħajja familjari u d-dritt għall-aċċess indaqs għall-kura tas-saħħa u akkomodazzjoni deċenti, u sabiex jiżguraw is-sostenibiltà tas-sistemi ta' ħarsien soċjali; Jindika f'dan ir-rigward il-bżonn ta' titjib ta' dejta li tista' titqabbel;

8.   Jenfasizza il-fatt li l-isfida għall-iżvantaġ fl-edukazzjoni u fit-taħriġ u t-titjib tal-kwalifiki tal-ħaddiema minkejja l-età, għall-irġiel, għan-nisa u għall-minoranzi etniċi u nazzjonali, huma għodod importanti sabiex jiġi miġġieled il-qgħad; jinnota wkoll li l-indirizzar ta' dawn l-inugwaljanzi huwa ta' importanza partikulari sabiex jintlaħqu l-għanijiet ta' Liżbona rigward impjieg, kwalità ta' xogħol u inkluzjoni soċjali;

9.   Jenfasizza f'dan ir-rigward, fejn għandha x'taqsam il-minoranza tar-Roma, li hu mixtieq li l-membri ta' din il-minoranza jingħataw kull motivazzjoni sabiex ikollhom interess f'iktar edukazzjoni għat-tfal tagħhom, l-iżvilupp tal-kwalitajiet pożittivi u l-ħiliet tat-tfal tagħhom, u l-preżentazzjoni ta' dawn il-kwalitajiet u l-ħiliet lil pubbliku usa'; jikkonsidra li l-eżempji ta' Roma li għamlu suċċess juru li meta tkun tagħmel parti minn group partikulari etniku m'huwiex żvantaġġ f'soċjetà demokratika;

10. Jitlob lill-Istati Membri sabiex jagħmlu skambju ta' l-aħjar prattiki sabiex ma jkunx hemm tluq kmieni mill-edukazzjoni, sabiex jogħla l-livell ta' l-edukazzjoni speċjalment fil-lingwi u fit-teknoloġiji ġodda, sabiex jiffaċilitaw it-tranżizzjoni mill-iskola għax-xogħol, sabiex jiżdied l-aċċess għall-edukazzjoni u t-taħriġ għall-gruppi żvantaġġati inklużi ħaddiema b'inqas kapaċitajiet u mdaħħla fiż-żmien, u sabiex ifasslu bażi għal aċċess għall-tagħlim kontinwu tul il-ħajja għal kulħadd; jenfasizza li dawn l-istrateġiji għandhom jinvolvu lil kull min hu kkonċernat, inkluż l-imsieħba soċjali, imma wkoll is-soċjetà ċivili u dawk li jipprovdu t-tagħlim;

11. Jirrakkomanda, sabiex tkun limitata l-esklużjoni ta' persuni ta' aktar minn 50 sena u sabiex jgħinuhom jibqgħu fis-suq tax-xogħol, li l-Istati Membri jħarsu kontra r-riskji ta' esklużjoni mid-dinja tax-xogħol billi jiżviluppaw aċċess għall-tagħlim kontinwu tul il-ħajja;

12. Jikkonsidra f'dan ir-riġward li minħabba l-benefiċċji li ħaddiema kwalifikati jagħtu lil min jimpjega, hija evidenti li min jimpjeġa għandu jkun aktar involut fil-proċess tat-tagħlim kontinwu tul il-ħajja;

13. Madankollu jinnota li, f'diversi każijiet la livell suffiċjenti ta' edukazzjoni u lanqas kwalifikazzjoni mill-ġdid ripetuta ma jiggarantixxu impjieg; għalhekk jenfasizza l-bżonn ta' użu akbar ta' xogħol ta' servizz pubbliku mhux bi skop ta' profitt;

14. Jenfasizza li f'erbatax mill-isbatax-il Stat Membru li għalihom teżisti dejta, il-faqar fost it-tfal żdied fis-snin disgħin; jiġbed l-attenzjoni għall-fatt li l-faqar persistenti fost it-tfal ħafna drabi jinsab f'familji b'ġenitur wieħed, f'familji kbar bi tlitt it-tfal dipendenti jew aktar, immiġranti u nies minn minoranzi etniċi, ġenituri bla impjieg jew li ma jkunux impjegati biżżejjed; jenfasizza li l-attenzjoni prijoritarja fil-livell ta' l-UE u ta' l-Istati Membri għandha tingħata għall-prevenzjoni u għall-eliminazzjoni tat-trasmissjoni tal-faqar minn ġenerazzjoni għall-oħra u li din għandha tkun ibbażata fuq riżorsi finanzjarji xierqa (bħal żieda fl-użu tal-Fondi Strutturali, speċjalment il-Fond Soċjali Ewropew); jenfasizza li l-indikaturi jridu jiġu ttrattati mill-perspettiva tat-tfal u minn dik tan-nies li jgħixu weħidhom, anke jekk kulħadd jaf li l-faqar fost it-tfal ma jistax jitnaqqas mingħajr ma jitnaqqas l-faqar fil-familja u mingħajr ma jkunu żġurati servizzi ta' kwalità għolja lil kulħadd;

15. Jinnota li, skond sorsi ta' l-Eurostat, terz tat-twelid fl-UE issa qed iseħħ barra ż-żwieġ istituzzjonali, u li din il-figura qed tiżdied kull sena; jikkonsidra li din it-tendenza tixhed il-bżonn li jinstabu mekkaniżmi effettivi sabiex jippromwovu l-funzjonament xieraq ta' tipi differenti ta' familja peress li hi istituzzjoni;

16. Jikkonsidra li s-servizzi soċjali li għandhom x'jaqsmu mat-tfal u mal-kura tat-tfal huma kundizzjoni preliminarja importanti għall-prevenzjoni u t-tnaqqis tal-faqar fost it-tfal, l-esklużjoni soċjali u d-diskriminazzjoni, u għat-tħaffif tar-rikonċiljazzjoni tal-ħajja tax-xogħol mal-ħajja tal-familja; jenfasizza il-bżonn li jiġi żgurat aċċess faċli u indaqs għall-edukazzjoni għat-tfal kollha; jirrikonoxxi l-irwol vitali ta' l-operaturi privati li jfornu servizzi f'dan ir-rigward;

17. Jitlob lill-Kummissjoni sabiex tippreżenta 'Green Paper' dwar il-faqar fost it-tfal, li tistipula għanijiet ċari u miżuri xierqa sabiex jiġi eliminat il-faqar fost it-tfal, bħala passi lejn l-inklużjoni soċjali ta' tfal foqra;

18. Jitlob lill-Kummissjoni sabiex iżżid l-isforzi biex tintroduċi 'Karta għat-Tfal' intenzjonata biex isir progress fiż-żamma tad-drittijiet tat-tfal bħala parti mill-politika interna u esterna ta' l-UE;

19. Jiġbed l-attenzjoni għall-bżonnijiet taż-żgħażagħ, li jiffaċċjaw diffikultajiet partikulari fir-rigward ta' l-integrazzjoni ekonomika u soċjali meta dawn iħallu l-edukazzjoni u jidħlu fid-dinja tax-xoghol, u li jkunu aktar suxxettibbli li jsiru vittmi ta' l-esklużjoni soċjali; jitlob lill-Istati Membri sabiex jiżġuraw li l-qgħad fost iż-żgħażagħ jiġi indirizzat speċifikament, bħala prijorità fiha nfisa, permezz ta' miżuri ta' politika speċifika u ta' taħriġ, fost l-oħrajn sabiex titħeġġeġ l-inizzjattiva u l-iżvilupp ta' l-ispirtu intraprenditorjali;

20. Jitlob lill-Istati Membri sabiex jiżviluppaw strateġiji integrati li jfittxi li jippromwovu, minn aspetti ekonomiċi, soċjali, kulturali u ambjentali, l-isvilupp ta' inħawi ġeografikament remoti, inħawi urbani sottożviluppati, gżejjer u inħawi rurali, bl-iskop li jkunu konfrontati l-problemi ta' l-esklużjoni u l-faqar, u ma jitħallewx jinfirxu minn ġenerazzjoni għal ta' warajha;

21. Jenfasizza l-bżonn li tiżdied il-parteċipazzjoni tan-nisa fl-impjieg billi jiġu eliminati l-ostakli li jtelfu lin-nisa milli jsibu impjieg, u partikularment billi nisa aktar mdaħħla fiż-żmien jitħeġġu sabiex jibqgħu aktar fis-suq tax-xogħol;

22. Jirrakkomanda li l-Istati Membri jappoġġaw politika ta' tkabbir u impjieg tan-nisa billi jiffaċilitaw l-aċċess għan-nisa għal xogħol ta' kwalità u jippromwovu kondizzjonijiet bl-istess pagi;

23. Jenfasizza li żieda fir-rati ta' attività tan-nisa ma tridx tidher biss bħala salvagwardja neċessarja kontra r-riskju ta' faqar, li ħafna drabi jaffettwa lin-nisa, imma wkoll bħala mezz sabiex jinżamm bilanċ bejn il-persuni ekonomikament attivi u dawk mhux attivi, liema bilanċ jinsab mhedded minħabba l-fatt li l-popolazzjoni qed tixjieħ;

24. Jitlob, f'dan ir-rigward, lill-Istati Membri sabiex jiffukaw fuq l-eliminazzjoni ta' inugwaljanzi fis-suq tax-xogħol, bħal differenzi bejn is-sessi fl-impjieg, fil-qgħad u fl-impjieg mhux tipiku, segregazzjoni ta' sess fis-setturi u l-okkupazzjonijiet, differenzi fil-pagi bejn is-sessi, status mhux ugwali u parteċipazzjoni limitata ta' nisa f'pożizzjonijiet ta' teħid ta' deċiżjoni; jikkonsidra li, jekk isir hekk, l-Istati Membri għandhom jiffaċilitaw l-għazliet personali fir-rigward tar-rikonċiljazzjoni tal-ħajja tax-xogħol mal-ħajja tal-familja u fl-aċċess ta' servizzi ta' kura ta' kwalità u li wieħed jaffordjahom għat-tfal u dipendenti oħra; jemmen ukoll li hu essenzjali li jkun żgurat li l-perspettiva ta' sess tiġi inkorporata fil-politiki u l-programmi kollha;

25. Barra minn hekk, jitlob lill-Istati Membri sabiex jieħdu azzjoni biex jiżguraw li n-nisa ma jkunux ippenalizzati meta tiġi kkalkulata l-pensjoni li huma intitolati għaliha, minħabba xi żminijiet ta' waqfa fir-rekord ta' impjieg tagħhom għal raġunijiet ta' liv ta' maternità jew tal-ġenituri;

26. Jitlob lill-Istati Membri biex, fil-ġlieda tagħhom kontra l-livelli għolja ta' esklużjoni li jiffaċċjaw il-minoranzi etniċi u l-immigranti, jiżviluppaw u jimplimentaw miżuri, inklużi miżuri biex iqajmu kuxjenza, favur l-integrazzjoni ta' dawn il-gruppi speċifiċi fis-suq tax-xogħol formali, sabiex tiġi nforzata leġiżlazzjoni kontra t-traffikar u kontra d-diskriminazzjoni, u sabiex titħaffef l-integrazzjoni soċjali tagħhom permezz ta' dispożizzjonijiet speċifiċi (u programmi kumplessi li jikkonċernaw programmi edukattivi speċjali, u kundizzjonijiet ta' għixien u akkomodazzjoni diċenti, bħala kundizzjoni preliminarja għall-inklużjoni soċjali;

27. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni sabiex tressaq proposti bil-għan li jitwaqqaf qafas legali xieraq biex jeradika d-diskriminazzjoni kontra persuni b'diżabilità, li jiġu promossi opportunitajiet indaqs u l-parteċipazzjoni sħiħa ta' dawn il-persuni fix-xogħol, fis-soċjetà u fil-politika, speċifikament permezz ta' proposta għal direttiva ibbażata fuq l-Artikolu 13 tat-Trattat sabiex tkopri dawk l-oqsma li għadhom ma ġewx ittrattati;

28. Jenfasizza l-bżonn li jitjiebu l-kundizzjonijiet ta' akkomodazzjoni, speċjalment f'dik li hija aċċessibilità, għal dawk il-gruppi li jinsabu f'sitwazzjoni anqas komda li huma partikularment milquta mill-faqar, bħalma huma persuni żvantaġġati u persuni anzjani li ma jistgħux jieħdu ħsieb tagħhom infushom; jitlob li tingħata aktar attenzjoni li min hu bla dar, speċjalment billi jiġi pprovdut lilhom servizz ta' kura, billi jiġu mgħallma kapaċitajiet bażiċi, u billi tiġi promossa l-integrazzjoni soċjali, li teħtieġ politiki pubbliċi l-aktar fl-oqsma tad-djar, saħħa u edukazzjoni, sabiex jiġi żgurat li dawn il-persuni jkollhom aċċess għal dawn il-faċilitajiet;

29. Barra minn hekk, jikkunsidra f'dan ir-rigward, li dawn il-kapaċitajiet bażiċi, li t-tagħlim tagħhom m'għandux ikun biss immirat biex jitjiebu l-kapaċitajiet li dawn il-persuni għandhom bżonn biex jieħdu ħsieb tagħhom infushom iżda biex ukoll titqajjem solidarjetà ma min għandu abilità mnaqqsa, għandhom ikunu mgħallma kontinwament fis-soċjetà Ewropea kollha, b'bidu fl-edukazzjoni primarja;

30. Jappoġġa bis-sħiħ l-intenzjoni tal-Kummissjoni li torganizza Sena Ewropea għal Opportunitajiet Indaqs għal Kulħadd fl-2007; jikkunsidra li din għandha tgħin biex tenfasizza s-sinifikat tal-kwistjoni, tivvaluta l-progress milħuq fl-UE u tipprovdi qafas għal aktar miżuri ta' politika u inizzjattivi bil-għan li tittejjeb il-leġiżlazzjoni ta' l-UE kontra d-diskriminazzjoni, u tindirizza d-diskriminazzjoni diretta u indiretta u tkopri l-oqsma kollha ta' l-ugwaljanza ta' bejn is-sessi;

31. Jilqa' r-rikonoxximent li l-aktar persuni li huma soċjalment mċaħħda b'mod ġenerali jġarrbu l-ifqar kundizzjonijiet soċjo-ambjentali u li dan għandu jingħata attenzjoni xierqa meta tkun ittrattata l-esklużjoni soċjali;

32. Jitlob lill-Kummissjoni sabiex tieħu azzjoni legali kontra l-Istati Membri li ma japplikawx jew li naqsu milli jittrasponu sa l-iskadenza rekwiżita id-Direttivi kontra d-diskriminazzjoni bbażati fuq Artikolu 13 tat-Trattat KE;

33. Jerġa' jsostni l-ħtieġa ta' titjib fil-ġbir armonizzat ta' informazzjoni u fl-iżvilupp ta' indikaturi komuni li jqisu differenzi fl-età u fis-sess, peress li indikaturi ta' dan it-tip għandhom irwol importanti fil-monitoraġġ u l-evalwazzjoni ta' politiki dwar il-faqar u l-esklużjoni soċjali;

34. Jikkunsidra li d-dħul effettiv ta' l-inklużjoni soċjali fit-tfassil tal-politika għandu jkun implementat permezz tat-twaqqif ta' evalwazzjonijiet sistematiċi tal-politika ex-ante u ex-post, kemm fuq livell nazzjonali u fuq dak ta' l-UE;

35. Juri li l-proċess ta' inklużjoni soċjali għandu verament jinvolvi parteċipanti ewlenin fuq livell lokali jew reġjonali, bħalma huma awtoritajiet lokali inkarigati minn politiki ta' inklużjoni soċjali, msieħba soċjali, NGOs u persuni li jġarrbu faqar u esklużjoni soċjali;

36. Jappoġġa l-intenzjoni tal-Kummissjoni biex tiddedika attenzjoni speċjali lill-ħidma fil-ġlieda kontra l-faqar billi torganizza Sena Ewropea tal-Ġlieda kontra l-Esklużjoni u l-Faqar;

Ħarsien soċjali

37. Jikkunsidra li l-bidla mgħaġġla li seħħet b'riżultat tal-globalizzazzjoni u l-użu mifrux tat-teknoloġiji ta' l-informazzjoni u l-kommunikazzjoni iżżid il-vulnerabilità għal riskju soċjali u toħloq ħtieġa għal miżuri aktar effettivi ta' ħarsien soċjali bil-għan li jiżguraw id-dritt ta' kull persuna għall-ħarsien soċjali;

38. Jindika li s-sigurtà soċjali u s-sistemi ta' benefiċċju ta' spiss jirrispondu bil-mod għal forom aktar flessibbli ta' impjieg u ta' impjieg ta' persuni għal rashom, u jonqsu li joffru appoġġ adegwat, u dan jista' jservi ta' ostaklu għal persuni li se jibdew impjieg; għaldaqstant jikkunsidra li dan għandu jiġi kkunsidrat meta s-sistemi jiġu mmodernizzati;

39. Jikkunsidra li x-xejriet demografiċi tal-mument - l-età dejjem tikber ta' l-għadd ta' ħaddiema u t-tnaqqis fil-popolazzjoni li għandha l-età li taħdem - huma sfidi fuq terminu ta' żmien medju u fit-tul għas-sostenibilità finanzjarja tas-sistemi ta' ħarsien soċjali

40. Jindika, f'dan ir-rigward, il-ħtieġa li jiġu promossi l-iżvilupp u l-implimentazzjoni ta' strateġiji komprensivi ta' tixjiħ bil-għan li jagħtu l-kapaċità lill-ħaddiema biex jibqgħu attivi aktar fit-til u jħeġġu 'l min iħaddem sabiex jimpjegaw u jżommu ħaddiema aktar avvanzati fl-età;

41. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni sabiex tressaq proposti bil-għan li jitwaqqaf qafas legali adegwat sabiex jeradika d-diskriminazzjoni kontra persuni minħabba l-età;

42. Jikkunsidra, f'dan ir-rigward, li l-Fond Soċjali Ewropew jista' jkollu rwol importanti fl-integrazzjoni u l-integrazzjoni mill-ġdid ta' ħaddiema aktar avvanzati fl-età fis-suq tax-xogħol, u, f'mod aktar ġenerali, fl-inklużjoni soċjali ta' gruppi vulnerabbli u/jew soċjalment esklużi;

43. Jikkunsidra li, sabiex skemi ta' pensjonijiet jkunu finanzjarjament sostenibbli, hemm ħtieġa ta' tkabbir ekonomiku u produttività suffiċjenti, kif ukoll livelli għoljin ta' impjieg u l-promozzjoni attiva ta' tagħlim ta' tul il-ħajja, ta' kwalità tax-xogħol u ta' ambjent tax-xogħol bla perikli u tajjeb għas-saħħa;

44. Jirrakkomanda li s-sistemi ta' pensjonijiet għandhom mhux biss jikkonsistu f'firxa wiesa' ta' forom ta' assikurazzjoni soċjali u supplimentari (statutorja jew privata) iżda għandhom ukoll jiggarantixxu, kemm jista' jkun possibbli, l-ġustizzja soċjali fis-sistemi ta' pensjonijiet;

45. Huwa tal-fehma li, sabiex jiġu skansati effetti ħżiena fuq l-impjiegi, ir-riformi tas-sistemi tal-pensjonijiet pubbliċi għandhom jevitaw li jżidu l-piż tat-taxxa fuq ix-xogħol, iżda jilħqu bilanċ adegwat bejn taxxi fuq ix-xogħol u taxxi fuq riżorsi oħrajn;

46. Jitlob lill-Istati Membri sabiex isaħħu l-kapaċità amministrattiva u istituzzjonali, inkluż it-titjib fl-aċċess ugwali għal servizzi ta' kwalità għolja, partikularment fl-oqsma tal-kura tas-saħħa u l-kura fit-tul, tas-sigurtà soċjali, tas-servizzi soċjali, inkluż l-għoti ta' pariri dwar id-drittijiet soċjali, tas-servizzi li jirrigwardaw lit-tfal, tas-servizzi ta' trasport u mobilità, servizzi ta' integrazzjoni mill-ġdid iffukati fuq l-integrazzjoni fis-suq tax-xogħol, u tas-servizzi ta' taħriġ vokazzjonali;

47. Jistenna d-dokument tal-Kummissjoni dwar id-dħul minimu bħala kontribuzzjoni potenzjalment siewja għad-dibattitu dwar l-inklużjoni soċjali u l-ħarsien soċjali;

48. Jilqa' d-deċiżjoni tal-Kunsill li tirrigwarda l-applikazzjoni tal-metodu miftuħ ta' koordinazzjoni fil-qasam tal-kura tas-saħħa u l-kura fit-tul; juri li l-organizzazzjoni u l-għoti tas-servizzi u tal-kura medika huma u għandhom jibqgħu oqsma fil-kompetenza ta' l-Istat Membru; itenni l-appoġġ tiegħu għat-tliet għanijiet fundamentali tal-kura tas-saħħa u tal-kura fit-tul: aċċess universali, mingħajr ma jingħata kas ta' dħul jew ġid, livell għoli ta' kwalità, u sostenibilità finanzjarja;

49. Jenfasizza li għandha tingħata attenzjoni partikulari lill-persuni li jeħtieġu kura fit-tul jew li tiswa' ħafna flus, u lil dawk li jħabbtu wiċċhom ma' diffikultajiet partikulari fl-aċċess għall-kura; jenfasizza li, jekk il-kura tas-saħħa għandha tiġi promossa u mħarsa, is-sistemi tal-kura tas-saħħa għandhom mhux biss ikunu bbażati fuq il-prinċipju ta' assikurazzjoni iżda wkoll fuq il-prinċipju ta' solidarjetà;

50. Barra minn hekk, jargumenta favur iż-żieda f'dawk is-servizzi soċjali kollha li huma meħtieġa fir-rigward tal-kura ta' persuni dipendenti, jiġifieri dawk li ma jistgħux jagħmlu attivitajiet ta' kuljum waħedhom;

51. Jinnota li, għalkemm l-iskemi tal-pensjonijiet pubbliċi għandhom jibqgħu sors importanti ta' dħul għall-pensjonanti, proviżjoni privata permezz ta' skemi ta' fuq il-post tax-xogħol jew personali jista' jkollhom rwol kumplimentari sabiex wieħed jakkwista drittijiet ta' pensjoni addizzjonali;

52. Juri li, f'dan il-kuntest, hemm ħtieġa ta' koordinazzjoni tas-sistemi komprensivi ta' informazzjoni u monitoraġġ li jenfasizzaw il-konsegwenzi għall-istandards ta' dħul u ta' għixien ta' individwi;

53. Jenfasizza l-importanza ta' evalwazzjoni kontinwa tal-effettività tas-sistemi tal-pensjonijiet fejn tidħol is-sostenibiltà finanzjarja tagħhom, kif ukoll l-ilħuq ta' l-għanijiet soċjali;

54. Jitlob lill-Kunsill Ewropew, fl-interess tat-tħaffif u tas-simplifikar tal-metodu miftuħ ta' koordinazzjoni, biex jadotta qafas integrat fl-oqsma tal-ħarsien soċjali u ta' l-integrazzjoni fis-'summit' tiegħu tar-Rebbiegħa 2006, u jaqbel dwar lista uniformi ta' għanijiet komuni fil-qasam ta' l-integrazzjoni soċjali, pensjonijiet, kura tas-saħħa u kura fit-tul;

55. Iqis li l-ħolqien ta' qafas integrat u s-simplifikar tal-koordinazzjoni fl-oqsma tal-ħarsien soċjali u ta' l-integrazzjoni bħala opportunità, fil-kuntest tal-proċess ta' Lisbona, sabiex titkabbar id-dimensjoni soċjali tal-ħarsien soċjali bħala dimensjoni bis-sinifikat soċjo-ekonomiku indipendenti tagħha nnifisha minflok il-koordinazzjoni tal-politika soċjali u dik ta' l-impjieg;

56. Jitlob lill-Istati Membri u lill-Kummissjoni biex, meta japplikaw il-metodu miftuħ ta' koordinazzjoni għall-ħarsien u integrazzjoni soċjali, fil-futur jagħtu aktar attenzjoni lil kwistjonijiet ta' rikonċiljazzjoni tal-ħajja tax-xogħol u dik tal-familja, b'enfasi partikulari fuq l-aċċess għall-kura tat-tfal, sitwazzjonijiet ta' dħul finanzjarju tal-familja u r-rata ta' l-impjieg ta' l-ommijiet;

57. Jitlob lill-Istati Membri sabiex jagħmlu l-aħjar użu mill-potenzjal offrut mill-proċess tal-metodu miftuħ ta' koordinazzjoni, bħala strument ta' tfassil tal-politika fl-oqsma ta' l-impjieg, ħarsien soċjali, inklużjoni soċjali, pensjonijiet u kura tas-saħħa;

58. Jitlob lill-Istati Membri - l-aktar lill-Istati Membri l-ġodda - sabiex jirrivedu s-sistemi tal-pensjonijiet tagħhom, filwaqt li jqisu l-medja ta' għomor sostanzjalment aktar baxxa fl-irġiel u d-differenzi kbar fil-pagi bejn l-irġiel u n-nisa, li jiġu riflessi fid-daqs tal-pensjonijiet lill-pensjonanti romol, li spiss iwaqqgħuhom taħt il-livell tal-faqar;

59. Juri li l-iżvilupp u ż-żamma tas-sistemi tas-sigurtà soċjali għandhom rabta fil-qrib ma' l-għanijiet ta' Lisbona u jistgħu jkunu ta' kontribuzzjoni importanti għal żieda fl-impjieg u fit-tkabbir, solidarjetà akbar u integrazzjoni soċjali aħjar;

60. Itenni l-konvinzjoni tiegħu li l-irwol tiegħu li japplika l-metodu miftuħ ta' koordinazzjoni - fil-kapaċità tiegħu bħala l-entità li direttament tirrappreżenta liċ-ċittadini Ewropej - għandu jkun iċċarat sabiex il-proċess jingħata leġittimità demokratika;

61. Jitlob lill-Kunsill u lill-Kummissjoni biex jiftħu negozjati mal-Parlament Ewropew dwar ftehim inter-istituzzjonali li jfassal ir-regoli li jiddeterminaw liema oqsma tal-politika għandhom jintgħażlu li għalihom għandu jiġi applikat l-metodu miftuħ ta' koordinazzjoni, u li jipprovdu għall-applikazzjoni koerenti tal-metodu bil-parteċipazzjoni ugwali u bla restrizzjonijiet tal-Parlament Ewropew;

62. Jenfasizza li dan il-ftehim interistituzzjonali għandu jkollu regoli għall-parteċipazzjoni tal-Parlament Ewropew fit-tfassil ta' għanijiet u indikaturi u l-aċċess għad-dokumenti, parteċipazzjoni fil-laqgħat, osservazzjoni u superviżjoni tal-progress, informazzjoni dwar rapporti u l-aqwa prattiki, u proċedura li tagħti lok sabiex il-metodu miftuħ ta' koordinazzjoni jevolvi f'metodu Komunitarju;

63.    Jagħti struzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill, lill-Kummissjoni, lill-Kumitat dwar il-Ħarsien Soċjali, lill-Istati Membri u l-parlamenti ta' l-Istati Membri, tal-pajjiżi ta' l-adeżjoni u tal-pajjiżi kandidati.

(1)

ĠU C 320 E, 15.12.2005, p. 164.

(2)

ĠU L 205, 6.8.2005, p. 21.

(3)

ĠU L 10, 12.1.2002, p. 1.

(4)

ĠU C 261E, 30.10.2003, p. 136.

(5)

ĠU C 68E, 18.3.2004, p. 604-605.

(6)

ĠU C 77E, 26.3.2004, p. 251.

(7)

Testi adottati, P6_TA(2005)0152.

(8)

Testi adottati, P6_TA(2005)0210.

(9)

Testi adottati, P6_TA(2005)0244.


NOTA SPJEGATTIVA

I. Background and global overview

Tackling poverty and social exclusion is a strategic priority of the European Union since the European Council of Lisbon in March 2000 endorsed the Open Method of Coordination on social inclusion (OMC). The goal of the European Union is the eradication of poverty and social exclusion by 2010. The OMC is based on a set of common objectives to be translated into national policy by Member States through two-year National Action Plans (NAPs). From 2006 onwards the OMC/social inclusion will be developed in a new streamlined framework encompassing pensions and possibly healthcare.

The Community Action Programme to combat Social Exclusion 2002-2006, with an initial budget of 75 million euros, is meant to support cooperation which enables the Community and the Member States to enhance the effectiveness and efficiency of policies which combat social exclusion.

The joint report of the European Commission, issued on 27 January 2005(1), shows that Member States are stepping up efforts to fight poverty and to ensure that pension systems remain capable of delivering adequate incomes to pensioners. According to the Commission, Member States are more clearly focusing on key issues such as eliminating child poverty, improving housing conditions and raising school leavers’ qualifications.

But overall, the report confirms that more than 68 million people, or 15% of the EU population, were living at risk of poverty in 2002 (which is defined as those living below a threshold of 60 percent of median national income), the unemployed, the homeless and women (single parents and the elderly living alone) being usually the most vulnerable. The percentage of those at a poverty risk range from 10% or less in the Czech Republic, Sweden, Denmark, Hungary and Slovenia to 20% or more in Ireland, the Slovak Republic, Greece and Portugal.

The Member States and the European Commission have identified a series of severe risk factors that increase the likelihood of being trapped in poverty, these being:

· long-term unemployment,

· low quality employment,

· poor qualifications and leaving school early,

· growing up in a family vulnerable to social exclusion, disability,

· poor health, drug abuse and alcoholism,

· living in an area of multiple disadvantage, homelessness and precarious housing,

· immigration, ethnic background and risk of racial discrimination.

That means that being in the trap of poverty is not primarily an individual failure.

II. Key policy priorities

The report looks at the progress of the Member States in achieving objectives agreed by the European Council in 2000. It makes serious inroads into the eradication of poverty by 2010 and is intended to help Member States reform pensions to ensure that they are adequate and sustainable in the future.

The Commission stresses that modernisation of the economy should go hand in hand with efforts to reduce poverty and social exclusion. Member States are urged to give particular attention to seven key priorities over the next two years:

· promoting investment in and tailoring of active labour market measures to meet the needs of those who have the greatest difficulties in accessing employment;

· modernising social protection systems

· increasing the access of the most vulnerable and those most at risk of social exclusion to decent housing, quality health and lifelong learning opportunities; implementing a concerted effort to prevent early school leaving and to promote smooth transition from school to work;

· improving access to quality services;

· developing a focus on ending child poverty as a key step to stop the intergenerational inheritance of poverty;

· tackling educational disadvantage;

· initiating a drive to reduce poverty and social exclusion of immigrants and ethnic minorities.

As a consequence, Member States have to commit to the following:

· extending working lives and raising employment levels as key drivers of the modernisation of social protection

· stronger focus on implementation and synergies ahead of next year's planned extension to health care of social protection and social inclusion processes

· multi-faceted approaches and strategies continue to be a priority; key priority areas include preventing child poverty, supporting the caring capacities of families, addressing gender inequalities, tackling homelessness and opening new routes to integration of ethnic minorities and migrants

· considering how to make the national strategies more effective

· bringing people back to the labour market, maintaining workers in employment

· in the area of pensions, maintaining older workers in employment

III. Focus on Member States commitment

Member States are tackling social exclusion and poverty in different ways(2). For example, Ireland, Denmark and the UK are doing a lot to tackle child poverty. The Commission stresses the importance of eliminating child poverty in order to prevent it from being passed down the generations. The UK has one of the highest rates of child poverty. This is mainly because of the high number of single-parent households.

Some countries, for example Belgium, the UK and the Czech Republic, have a high number of households with no one in work and therefore dependent on benefits.

In the Netherlands, for example, the focus is on combating poverty by getting more people into jobs. The Commission endorses this but points that people with jobs can also suffer poverty.

Measures to improve housing conditions are gaining importance, e.g. in France, the Baltic States and Central and Eastern European countries. In some new Member States the housing stock is obsolete and inadequate. The Commission is keen to see policies across the EU to tackle homelessness.

Tackling educational disadvantage is a concern across the EU. Poland, Malta and Spain are three countries with high levels of early school-leavers. The new Member States generally have good performance in terms of basic educational attainment but gaps in tertiary education and life-long learning (e.g. skills training and re-skilling).

Moreover, a particular attention should be given to the new Member States. Even if some progress has been noted, a greater commitment must be reached. Indeed better and more specific priorities and targets need to be set, social protection systems need to be further modernised and the links with the broader national economic and budgetary policies need to be strengthened.

The average risk of poverty rate for the EU-10 (15%) is practically the same as that for the EU-25. At the same time, the figure varies widely among the EU-10, from 8% in the Czech Republic to 21% in Slovakia.

Some characteristics must be underlined: 

· material deprivation and a subsistence lifestyle are common in the EU-10, due to substantially lower average income

· long-term unemployment is a major problem, in particular in Poland, Slovakia and the Baltic states

· negative natural population growth is also a major problem

· bad housing and health care conditions are common 

With the exception of Slovenia, the new Member States' levels of expenditure on social protection as a proportion of GDP are significantly below the EU average. Furthermore, in its Report on social inclusion in the 10 new Member States(3), the Commission identifies six challenges the EU-10 States to face over the next two years:

· expand active labour market policies and develop coherent and comprehensive lifelong learning strategies in order to increase labour market integration

· ensure that social protection systems have sufficient coverage and levels of payment to guarantee an adequate minimum income for all to live with dignity

· strengthen policies to tackle child and family poverty and to protect the rights of children

· improve access to decent housing and tackle homelessness

· invest more, and more efficiently, in order to improve the quality of and access to key public services (particularly health and social services, education, training and transport)

· step up efforts to overcome particularly high levels of exclusion and discrimination experienced by some ethnic groups, especially the Roma, and by people with disability.

IV. Critical policy issues

Finally, we consider that the three most critical social issues for the EU are life-long learning, technological gap and regional disparities.

Life-long learning

Investing in knowledge must be one of the top priorities of the Member States. Indeed life-long learning can be a very strong tool to fight poverty and social exclusion, as well as a major factor in promoting active citizenship and democracy. However, attention has to be paid to the fact that lifelong learning and access to training is available in a non-discriminatory way in order to assure an opportunity of a new beginning for everyone. The divide between high skill jobs and low skill/ low pay jobs is widening, with women and migrant workers mainly to be found on the low pay side. Measures to assure equal access to life-long learning have to be taken, as well as positive measures to explicitly promote disadvantaged people.

Technological gap

Societal changes could lead to new risks of poverty and social exclusion for particularly vulnerable groups unless appropriate policy responses are developed. These changes include changes in the labour market due to globalisation and the very rapid growth of the knowledge-based society and information and communication technologies.

Regional disparities

The opportunities for inclusion, particularly among children and youth, are highly unequal across space. Advantages and disadvantages have a compounding effect. In particular, areas where children grow up in poor and disadvantaged households are also often the areas where schools are of worse quality and in long distance, transport is inefficient, resulting deterioration of human capital and potential of development of region. These compounding processes develop partially on their own, but can be seriously compounded by government policies.

(1)

Communication from the Commission to the Council, the European Parliament, the European Economic and Social Committee and the Committee of regions: Draft Joint Report on Social Protection and Social Inclusion (COM(2005)0014).

(2)

Draft Joint Report on Social Protection and Social Inclusion, Technical annex (SEC(2005)0069).

(3)

Report on social inclusion 2005 - An analysis of the National Action Plans on Social Inclusion (2004-2006) submitted by the 10 new Member States.


OPINJONI tal-Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u l-Ugwaljanza bejn is-Sessi (24.1.2006)

for the Committee on Employment and Social Affairs

on social protection and social inclusion

(2005/2097(INI))

Draftswoman: Věra Flasarová

SUGGESTIONS

The Committee on Women’s Rights and Gender Equality calls on the Committee on Employment and Social Affairs, as the committee responsible, to incorporate the following suggestions in its motion for a resolution:

-    having regard to the Presidency Conclusions of the Santa Maria da Feira European Council of 19 and 20 June 2000 and especially to the agreement that indicators should be defined as common references in the fight against social exclusion and the eradication of poverty,

A. whereas, according to statistics from OECD sources, the population of the countries belonging to that organisation is ageing and, while there are currently 38 people in retirement for every 100 workers, if employment policy remains unchanged this figure could rise to as many as 70 people in retirement for every 100 workers,

B.  whereas the 2005 Annual Report of the United Nations Population Fund states, among other things, that efforts to eradicate poverty throughout the world will not be successful unless measures are taken quickly to combat unequal conditions based on gender and increasingly commonplace sexual violence against women and the impunity enjoyed by its perpetrators,

C. whereas combating the differential treatment of men and women must remain a priority in the social policies pursued by the European Union,

D. whereas, in the countries of the EU, the percentage of people in danger of social exclusion is rising, as is the percentage of risk groups whose circumstances as regards integration into society are generally worse than those of other population groups,

E.  whereas women are under-represented in political decision-making bodies throughout the Union and, in some Member States and candidate countries, the percentage of women members of parliament is lower than the world average of 15,6%,

1.  Recommends that the principle of gender mainstreaming be applied consistently when promoting the priorities in the area of social protection and social integration;

2.  Emphasises that increasing female activity rates must be viewed not only as a necessary safeguard against the risk of poverty, which primarily affects women, but also as a means of maintaining the balance between the number of persons economically active and those inactive, which is endangered by the ageing of the population;

3.  Reaffirms the need not only to gather but also to analyse comparable and reliable information and statistics, broken down if possible by age and gender, on poverty and social exclusion, especially that affecting under‑privileged sectors of the population, and on the implementation of gender equality; recommends that heightened importance be attached to the assessments that the future Institute for Gender Equality could provide on the basis of such information and statistics;

4.  Recommends that Member States support a policy of growth and female employment by facilitating women's access to quality jobs and promoting equal wage conditions;

5.  Calls on Member States and the Commission to take action to eradicate child poverty in order to prevent it continuing from one generation to the next, and to promote children's rights, including the right to education and to adequate health care; emphasises that children from single-parent families, or whose parents are not economically active or are unemployed, as well as children with many siblings, are particularly vulnerable, and that Member States should consequently be invited to develop policies aimed at eradicating social exclusion when it impacts on children;

6.  Points out that, according to Eurostat sources, a third of births in the EU now occur outside the institution of marriage, and this figure is growing annually. This trend bears witness to the need to find effective mechanisms promoting the proper functioning of different types of family as an institution;

7.  Points out that the risk of poverty is significantly higher for the unemployed, single parent households (mainly headed by women), older people living alone (also especially women) and families with several dependants; stresses that children who grow up in poverty are more likely to suffer from poorer health, do less well educationally and are at a higher risk of future unemployment;

8.  Recommends that Member States pursue a sustained policy on employment aimed at supporting flexibility, maintaining the quality of employment and ensuring that criteria of equal treatment between the sexes are met in the context of recruitment, access to training and career advancement;

9.  Invites the Member States to take specific measures in their social and economic policies to encourage the social integration of disadvantaged persons, including single-parent families, large families, the disabled, ethnic minorities and immigrants; these measures should cover, inter alia, the combating of all types of discrimination, improved access to employment, professional training and career development, the reconciliation of professional and family life and the right to equal access to health care and decent accommodation;

10. Calls on the Commission to ensure a follow-up to the 1992 recommendation on minimum guaranteed income to be provided by Member States' social protection systems within the context of an overall policy to promote the economic and social integration of those receiving that benefit;

11. Emphasises that employment must be viewed as the most effective safeguard against poverty and consequently that the financial attractiveness of work should be maintained through incentives to female employment and setting qualitative objectives for the jobs that are offered;

12. Points out that in order to guarantee the continued financing of social protection systems, including pensions, increasing longevity should be accompanied by strategies to promote the active ageing of workers, on the one hand, and by an improvement in the quality of life for all on the other, as expressed, inter alia, in an adaptation of the rhythm and quality of work and in equal access to services, including health care and social security services, as well as to education and vocational training;

13. Recommends that, in order to limit the exclusion of persons over the age of 50 and to help them remain on the job market, Member States guard against the risks of exclusion from the world of work by developing access to lifelong learning;

14. Recommends that pension systems should not only consist of a wide range of forms of social and supplementary insurance (whether laid down by law or private) but should also guarantee, to the greatest possible extent, social justice in pension systems;

15. Points to the importance of involving in the social inclusion process all the players concerned at national, regional and local level, social partners, non-governmental organisations and civil society, and encourages the Member States to harness in full the possibilities offered by the open method of coordination procedure in this area;

16. Emphasises, moreover, that young people are particularly vulnerable to social exclusion owing to the difficulties which confront them on leaving education and entering the world of work; recommends, therefore, that Member States develop measures aimed specifically at young people and especially at those who face difficulties in the transition from education to employment, who are not in the education system or who have no training;

17. Points out that an active social policy and the preservation of the welfare state are among the fundamental objectives that the European Union must pursue in the context of globalisation and international economic competition;

18. Recommends that Member States work towards the development of social monitoring systems enabling any person in serious difficulty to be attended to and provided with information, guidance and housing solutions;

19. Suggests going more deeply into issues of social integration, particularly as regards immigrants from culturally different regions of the world whose cultural values and traditions in certain respects may not correspond to the attitudes accepted in the countries of the EU. These differences may give rise to friction and misunderstandings, making it harder to integrate these very groups of people which, as can be seen from current events in Europe, is particularly the case with the younger generation.

PROĊEDURA

Title

Social protection and social inclusion

Procedure number

2005/2097(INI)

Committee responsible

EMPL

Committee asked for its opinion
  Date announced in plenary

FEMM

9.6.2005

Enhanced cooperation

No

Drafts(wo)man
  Date appointed

Věra Flasarová

20.6.2005

Discussed in committee

28.11.2005

24.1.2006

 

 

 

Date suggestions adopted

24.1.2006

Result of final vote

for:

against:

abstentions:

19

0

0

Members present for the final vote

Edit Bauer, Věra Flasarová, Claire Gibault, Lissy Gröner, Zita Gurmai, Piia-Noora Kauppi, Urszula Krupa, Pia Elda Locatelli, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Teresa Riera Madurell, Raül Romeva i Rueda, Amalia Sartori, Anna Záborská

Substitutes present for the final vote

Mary Honeyball, Christa Klaß, Zita Pleštinská, Zuzana Roithová, Heide Rühle, Bernadette Vergnaud

Substitutes under Rule 178(2) present for the final vote

 


PROĊEDURA

Title

Social protection and social inclusion

Procedure number

2005/2097(INI)

Basis in Rules of Procedure

Rule 45

Committee responsible
  Date authorisation announced in plenary

EMPL
9.6.2005

Committee asked for opinion

        Date announced in plenary

FEMM
9.6.2005

 

 

 

 

Rapporteur
  Date appointed

Edit Bauer
31.3.2005

 

Discussed in committee

22.11.2005

25.1.2006

 

 

 

Date adopted

26.1.2006

Result of final vote

for:

against:

abstentions:

40

0

1

Members present for the final vote

Jan Andersson, Roselyne Bachelot-Narquin, Emine Bozkurt, Iles Braghetto, Philip Bushill-Matthews, Milan Cabrnoch, Derek Roland Clark, Luigi Cocilovo, Jean Louis Cottigny, Harlem Désir, Harald Ettl, Richard Falbr, Carlo Fatuzzo, Joel Hasse Ferreira, Roger Helmer, Stephen Hughes, Karin Jöns, Jan Jerzy Kułakowski, Sepp Kusstatscher, Jean Lambert, Bernard Lehideux, Elizabeth Lynne, Thomas Mann, Ana Mato Adrover, Maria Matsouka, Ria Oomen-Ruijten, Csaba Őry, Siiri Oviir, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Pier Antonio Panzeri, Jacek Protasiewicz, José Albino Silva Peneda, Kathy Sinnott, Gabriele Zimmer

Substitutes present for the final vote

Edit Bauer, Lasse Lehtinen, Jamila Madeira, Marianne Mikko, Leopold Józef Rutowicz, Elisabeth Schroedter, Patrizia Toia, Tadeusz Zwiefka

Date tabled – A6

8.2.2006

A6-0028/2006

Avviż legali - Politika tal-privatezza