RAKKOMANDAZZJONI dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-pożizzjoni tal-Komunità Ewropea fir-rigward ta' l-abbozz ta' Regolament tal-Kummissjoni Ekonomika għall-Ewropa tan-Nazzjonijiet Uniti dwar roti għal karozzi tal-passiġġieri u l-karrijiet tagħhom

27.2.2006 - (COM(2005)0453 – 14451/2005 – C6‑0444/2005 – 2005/0181(AVC)) - ***

Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali
Rapporteur: Enrique Barón Crespo
(Proċedura ssimplifikata - Artikolu 43(1) tar-Regoli ta' Proċedura)

Proċedura : 2005/0181(AVC)
Ċiklu ta' ħajja waqt sessjoni
Ċiklu relatat mad-dokument :  
A6-0046/2006
Testi mressqa :
A6-0046/2006
Dibattiti :
Votazzjonijiet :
Testi adottati :

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-pożizzjoni tal-Komunità Ewropea fir-rigward ta' l-abbozz ta' Regolament tal-Kummissjoni Ekonomika għall-Ewropa tan-Nazzjonijiet Uniti dwar roti għal karozzi tal-passiġġieri u l-karrijiet tagħhom

(COM(2005)0453 – 14451/2005 – C6‑0444/2005 – 2005/0181(AVC))

(Proċedura ta' kunsens)

Il-Parlament Ewropew,

–   wara li kkunsidra l-proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill (COM(2005)0453 – 14451/2005)[1],

–   wara li kkunsidra t-talba għal kunsens imressqa mill-Kunsill skond l-Artikolu 4(2), it-tieni inċiż tad-Deċiżjoni tal-Kunsill 97/836/KE[2] (C6‑0444/2005),

–   wara li kkunsidra l-Artikoli 75(1) u 43 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–   wara li kkunsidra r-rakkomandazzjoni tal-Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali (A6-0046/2006),

1.  Jagħti l-kunsens tiegħu għall-proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill;

2.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-Kunsill u lill-Kummissjoni.

  • [1]  Għadha mhux ippubblikata fil-ĠU.
  • [2]  Deċiżjoni tal-Kunsill tas-27 ta' Novembru 1997 fil-kuntest ta' perspettiva ta' l-adeżjoni mill-Komunità Ewropea għall-Ftehim tal-Kummissjoni Ekonomika għall-Ewropa tan-Nazzjonijiet Uniti li jikkonċerna l-adozzjoni ta' preskrizzjonijiet tekniċi uniformi għal vetturi bir-roti, tagħmir u 'spare parts' li jidħlu u/jew jintużaw f'vetturi bir-roti u l-kundizzjonijiet għar-rikonoxximent reċiproku ta' approvazzjonijiet mogħtija fuq il-bażi ta' dawn il-preskrizzjonijiet ('Ftehim Rivedut ta' l-1958') (ĠU C L 346, 17.12.1997, p. 78).

PROĊEDURA

Titolu

Proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-pożizzjoni tal-Komunità Ewropea fir-rigward ta' l-abbozz ta' Regolament tal-Kummissjoni Ekonomika għall-Ewropa tan-Nazzjonijiet Uniti dwar roti għal karozzi tal-passiġġieri u l-karrijiet tagħhom

Referenzi

COM(2005)0453 – 14451/2005 - C6-0444/2005 – 2005/0181(AVC)

Data tat-talba għall-kunsens tal-Parlament

22.12.2005

Kumitat responsabbli
  Data tat-tħabbir fis-seduta plenarja

INTA
17.1.2006

Kumitat(i) mitlub(a) jagħti/u opinjoni(jiet)
  Data tat-tħabbir fis-seduta plenarja

IMCO

17.1.2006

TRAN

17.1.2006

 

 

Mhux ser jagħtu opinjoni/jiet          
Data tad-deċiżjoni

IMCO

22.2.2006

TRAN

10.10.2005

 

 

Koperazzjoni aktar mill-qrib
  Data tat-tħabbir fis-seduta plenarja

Le

Rapporteur(s)
  Data tal-ħatra

Enrique Barón Crespo
10.10.2005

 

Rapporteur(s) preċedenti

 

 

Proċedura ssimplifikata - data tad-deċiżjoni

11.10.2005

Eżaminazzjonijiet fil-kumitat

22.2.2006

Data ta' l-adozzjoni

22.2.2006

Riżultati tal-votazzjoni finali

favur: 28

kontra: 0

astensjonijiet: 0 

Membri preżenti għall-votazzjoni finali

Francisco Assis, Jean-Pierre Audy, Enrique Barón Crespo, Daniel Caspary, Françoise Castex, Nigel Farage, Christofer Fjellner, Béla Glattfelder, Jacky Henin, Syed Kamall, Sajjad Karim, Erika Mann, Helmuth Markov, David Martin, Javier Moreno Sánchez, Georgios Papastamkos, Bogusław Rogalski, Tokia Saïfi, Robert Sturdy, Zbigniew Zaleski

 

Sostituti (skond l-Artikolu 178(2)) preżenti għall-votazzjoni finali

Panagiotis Beglitis, Jorgo Chatzimarkakis, Zuzana Roithová, Frithjof Schmidt

 

Data tat-tressiq - A6

27.2.2006

A6-0046/2006

 

Kummenti (disponibbli b'lingwa waħda biss)