Proċedura : 2005/2162(INI)
Ċiklu ta' ħajja waqt sessjoni
Ċiklu relatat mad-dokument : A6-0053/2006

Testi mressqa :

A6-0053/2006

Dibattiti :

PV 22/03/2006 - 16
CRE 22/03/2006 - 16

Votazzjonijiet :

PV 23/03/2006 - 11.12
CRE 23/03/2006 - 11.12

Testi adottati :

P6_TA(2006)0113

RAPPORT     
PDF 181kWORD 142k
1.3.2006
PE 367.627v02-00 A6-0053/2006

dwar l-impatt ta' l-iżvilupp ta' Ftehimiet ta' Sħubija Ekonomika (EPAs)

(2005/2162(INI))

Kumitat għall-Iżvilupp

Rapporteur: Luisa Morgantini

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW
 NOTA SPJEGATTIVA
 PROĊEDURA

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar l-impatt ta' l-iżvilupp ta' Ftehimiet ta' Sħubija Ekonomika (Economic Partnership Agreements)

(2005/2162(INI))

Il-Parlament Ewropew,

- wara li kkunsidra l-Ftehima ta' Sħubija bejn il-Grupp ta' l-Istati ta' l-Afrika, tal-Karibew u tal-Paċifiku (ACP) u l-Komunità Ewropea u l-Istati Membri tagħha ffirmata f'Cotonou fit-23 ta' Ġunju 2000(1)(il-Ftehima ta' Cotonou),

- wara li kkunsidra d-Dikjarazzjoni Ministerjali ta' l-Unjoni Afrikana dwar in-Negozjati ta' l-EPA mwettqa fit-tielet Sessjoni Ordinarja tal-Konferenza tal-Ministri tal-Kummerċ ta' l-UA, fil-Kajr 5-9 ta' Ġunju 2005 (AU/TI/MIN/DECL. (III)),

-    wara li kkunsidra d-Dikjarazzjoni ta' Cape Town adottata mill-Assemblea Parlamentari Konġunta ta' l-ACP-UE fil-21 ta' Marzu 2002 (ACP-EU/3382/02/fin)(2) ,

- wara li kkunsidra d-dikjarazzjoni tal-81 Sessjoni tal-Kunsill tal-Ministri ta' l-ACP, fi Brussell, 21-22 ta' Ġunju 2005,

- wara li kkunsidra l-istqarrija ta' l-għeluq ta' Sir John Kaputin fil-laqgħa Reġjonali ta' l-ACP tan-Negozjaturi ta' l-EPA, f'Londra, 4 ta' Ottubru 2005,

- wara li kkunsidra d-Dokument ta' Ħidma ta' l-Istaff tal-Kummissjoni Ewropea bit-titolu 'L-Aspetti tal-Kummerċ u ta' l-Iżvilupp tan-Negozjati ta' l-EPA', tad-9 ta' Novembru 2005 (SEC(2005)1459),

- wara li kkunsidra r-Rapport Konġunt dwar in-negozjati ta' l-EPA tal-fażi kollha ta' l-ACP-KE, fi Brussell, 2 ta' Ottubru 2003 (ACP/00/118/03 Rev.1, ACP-EC/NG/43),

- wara li kkunsidra d-Dikjarazzjoni tal-Millenju tal-Ġnus Magħquda tat-18 ta' Settembru 2000, li tistabbilixxi l-Miri ta' Żvilupp għal Millenju (MDGs) bħala kriterji stabbiliti b'mod konġunt mill-komunità internazzjonali għall-eliminazzjoni tal-faqar,

- wara li kkunsidra d-dikjarazzjoni tas-'Samit Dinji tal-Ġnus Magħquda 2005' (Millenju + 5) f'Settembru 2005(3),

- wara li kkunsidra r-rapport tat-Task Force tal-Proġett tal-Millenju tal-Ġnus Magħquda mmexxi mill-Professur Jeffrey Sachs bit-titolu "Investiment fl-Iżvilupp: pjan prattiku biex jintlaħqu l-Miri ta' l-Iżvilupp għal Millenju",

- wara li kkunsidra r-Rapport tal-Kummissjoni Ewropea tad-29 ta' Ottubru 2004 dwar il-Miri ta' l-Iżvilupp għal Millenju 2000-2004 (SEC(2004)1379),

- wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni għall-Kunsill, għall-Parlament Ewropew u għall-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew tat-12 ta' April 2005: "Aċċellerar tal-progress lejn il-Miri ta' l-Iżvilupp għal Millenju - Il-kontribuzzjoni ta' l-Unjoni Ewropea" (COM(2005)0132),

- wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni għall-Kunsill, għall-Parlament Ewropew, għall-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew, u għall-Kumitat tar-Reġjuni tat-13 ta' Lulju 2005 bit-titolu "Proposta għal Dikjarazzjoni Konġunta mill-Kunsill, mill-Parlament Ewropew u mill-Kummissjoni dwar il-Politika ta' Żvilupp ta' l-Unjoni Ewropea - "Il-Konsensus Ewropew" (COM(2005)0311),

- wara li kkunsidra r-Rapport Ekonomiku dwar l-Afrika ta' l-2004 bit-titolu " Il-Ħelsien tal-Potenzjal għall-Kummerċ ta' l-Afrika" mill-Kummissjoni Ekonomika għall-Afrika tal-Ġnus Magħquda,

- wara li kkunsidra r-Rapport tal-Progress imfassal mir-Rappreżentanti Personali ta' l-Afrika tal-G8 dwar l-implimentazzjoni tal-Pjan ta' Azzjoni għall-Afrika, maħruġ fl-1 ta' Lulju 2005 mill-G8 f'Londra,

- wara li kkunsidra l-Communiqué ta' Gleneagles, maħruġ fit-8 ta' Lulju 2005 mill-G8 fi Gleneagles,

-    wara li kkunsidra l-konklużjonijiet tal-Kunsill għall-Affarijiet Ġenerali tat-23 u l-24 ta' Mejju 2005,

- wara li kkunsidra r-Regola 45 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

-    wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Iżvilupp (A6-0053/2006),

A. billi bejn l-1975 u l-2000 ir-relazzjoni kummerċjali ta' l-UE mal-pajjiżi ta' l-ACP kienet irregolata bil-Konvenzjonijiet ta' Lomé li ppermettew lil pajjiżi ta' l-ACP aċċess preferenzjali u mhux reċiproku għas-suq ta' l-UE,

B. billi l-iffirmar tal-Ftehima ta' Cotonou fl-2000 beda era ġdida fir-relazzjonijiet bejn l-ACP u l-UE, inklużi d-dispożizzjonijiet għal relazzjoni ta' kummerċ ġdida,

C.  billi l-objettiv primarju tas-sħubija bejn l-ACP u l-UE u tal-Ftehima ta' Cotonou huwa t-titjib tal-prospetti ta' l-iżvilupp soċjali u ekonomiku tal-pajjiżi ta' l-ACP;

D. billi l-UE tibqa' impenjata fir-rigward ta' l-MDGs, dawn għandhom jibqgħu biss l-ewwel pass fl-eliminazzjoni tal-faqar;

E.  billi l-miri tal-Ftehima ta' Cotonou u ta' l-UE huma ċari, iżda meta jitqies l-impatt mistenni ta' l-EPAs kif inhuma llum fuq l-ekonomiji fraġli ta' l-ACP u l-livelli differenti ta' żvilupp bejn l-ekonomiji ta' l-UE u dawk ta' l-ACP, l-irwol ta' l-EPAs biex jintlaħqu dawn il-miri kien diskuss b'mod aktar frekwenti minn diversi partijiet, anke mill-Ministri Afrikani, minn xi Stati Membri ta' l-UE u mis-soċjetà ċivili u Ewropea fil-pajjiżi li għadhom qed jiżviluppaw,

F.  billi l-integrazzjoni tas-suq fi ħdan l-UE kienet akkumpanjata b'miżuri ta' koeżjoni b'appoġġ għal pajjiżi aktar dgħajfa f'sens ekonomiku,

G. billi l-Ftehima ta' Cotonou tenfasizza l-ħtieġa li jissaħħu l-inizjattivi ta' integrazzjoni reġjonali ta' l-istati ta' l-ACP, hekk kif il-ħolqien ta' swieq reġjonali akbar u ta' integrazzjoni reġjonali aktar imsaħħa li huma ta' inċentiv għan-negozjanti u għall-investituri,

H. billi l-Ftehima ta' Cotonou tistabbilixxi l-ftehima tal-Partijiet biex jikkonkludu arranġamenti kummerċjali ġodda konformi mad-WTO, li jeliminaw, b'mod progressiv, l-ostakli għal kummerċ bejniethom u jsaħħu l-koperazzjoni fl-oqsma kollha relevanti mal-kummerċ,

I.   billi l-arranġamenti kummerċjali attwali (l-Anness V tal-Ftehima ta' Cotonou "Reġim ta' Kummerċ li japplika matul il-Perjodu Preparatorju stipulat fl-Artikolu 37(1)") huma koperti b'rinunzja tad-WTO li se tiskadi fit-tmiem ta' l-2007,

J.   billi l-EPAs huma mistennija li jiddefinixxu relazzjonijiet ta' kummerċ ġodda bejn l-Istati Membri ta' l-UE u l-pajjiżi ta' l-ACP, iżda li l-liberalizzazzjoni tal-kummerċ bejn l-imsieħba li m'humiex ugwali, bħala strument għall-iżvilupp, fil-passat kien ippruvat li din ma kinitx effettiva u saħansitra kienet kontroproduttiva,

K. billi l-aspett reġjonali ta' l-EPAs huwa essenzjali fit-tisħiħ mhux biss għall-kummerċ bejn il-pajjiżi tat-Tramuntana u tan-Nofsinhar, iżda għall-kummerċ bejn il-pajjiżi tan-Nofsinhar ukoll,

L.  billi l-Pajjiżi l-Inqas Żviluppati (LDCs) ta' l-ACP ingħataw aċċess għas-suq ta' l-UE skond l-EBA ('Kollox Minbarra Armi'),

M. billi l-Artikolu 19 tal-Ftehima ta' Cotonou jippermetti l-qafas ta' koperazzjoni ACP-EU biex jitfassal skond iċ-ċirkustanzi individwali ta' kull pajjiż ta' l-ACP,

N. billi fil-Konklużjonijiet tal-Kunsill Ewropew ta' Novembru 2005, l-Istati Membri ta' l-UE qablu dwar il-ħtieġa li jistabbilixxu u li jimplimentaw mekkaniżmu ta' mmonitorjar imtejjeb biex ikejlu l-progress imwettaq fir-rigward ta' l-objettivi għall-iżvilupp fi ħdan il-proċess ta' l-EPA,

O. billi skond l-Artikolu 37(6) tal-Ftehima ta' Cotonou, il-pajjiżi ta' l-ACP għandhom id-dritt li jesploraw alternattivi għal EPAs,

P.  billi n-negozjati ta' l-EPA fil-preżent jinsabu fir-raba' sena tagħhom, iżda jidher li baqa' ħafna ostakoli f'każ li n-negozjati se jkunu konklużi sal-31 ta' Diċembru 2007 kif stipulat fil-Ftehima ta' Cotonou; billi l-Artikolu XXIV tal-GATT jinħtieġ pjan u skeda għat-tkomplija ta' zona ta' kummerċ ħieles "f'temp ta' żmien raġonevoli",

1.  Jifhem li n-negozjati ta' l-EPA ġejjin mill-fatt li hemm il-ħtieġa li r-relazzjonijiet kummerċjali bejn l-ACP u l-UE ikunu konformi mar-regoli tad-WTO iżda jitlob lill-Kummissjoni biex tħares li l-kwistjoni tal-konformità ma tiħux preċedenza fuq l-għan ġenerali ta' l-iżvilupp; jitlob lill-Kummissjoni, biex ma tiffukax biss fuq il-konformità mar-regoli tad-WTO iżda wkoll, f'konformità mal-pajjiżi li għadhom qed jiżviluppaw, timmira biex ittejjeb ir-regoli tad-WTO biex jikkonformaw aktar ma' l-iżvilupp;

2.   Jemmen li, f'każ li jkunu mfassla b'mod xieraq, l-EPAs jirrappreżentaw opportunità biex iġeddu r-relazzjonijiet kummerċjali bejn l-ACP u l-UE, biex jippromwovu d-diversifikazzjoni ekonomika u l-integrazzjoni reġjonali ta' l-ACP, u biex inaqqsu l-faqar fil-pajjiżi ta' l-ACP;

3.   Jilqa' l-protesti ripetuti tal-Kummissjoni li l-iżvilupp jibqa' l-objettiv u l-għan primarju ta' kwalunkwe EPA mfassla;

4.  Jesprimi t-tħassib tiegħu li n-negozjati EPA/FTA ngħataw bidu u qed jipproċedu f'fażijiet sostantivi fin-nuqqas ta' dibattitu demokratiku reali f'ħafna mill-pajjiżi ta' l-ACP; jitlob li jkun hemm dibattitu pubbliku reali flimkien mas-soċjetà ċivili, mal-leġiżlaturi u ma' l-istituzzjonijiet governattivi - mekkaniżmi ta' informazzjoni u konsultazzjoni xierqa biex ireġġgħu lura din is-sitwazzjoni u jippermettu l-parteċipazzjoni demokratika biex isseħħ;

5.  Jemmen li biex jintlaħqu dawn l-objettivi ta' l-iżvilupp, l-EPAs għandhom jiffukaw b'mod partikulari fuq it-trawwim ta' tmexxija ekonomika xierqa, fuq l-ippromowtjar ta' integrazzjoni reġjonali ta' l-ekonomiji ta' l-ACP, u fuq l-attrazzjoni u ż-żamma ta' livelli ogħla ta' investiment fi ħdan il-pajjiżi ta' l-ACP;

6.   Bħala konsegwenza, jitlob lill-Kummissjoni u lir-reġjuni ta' l-ACP biex ifasslu l-EPAs skond dawn il-prinċipji li ġejjin: nuqqas ta' simmetrija favur ir-reġjuni ta' l-ACP; appoġġ għall-integrazzjoni reġjonali ta' l-ACP; implimentazzjoni ta' qafas sod u prevedibbli għall-ippromowtjar tal-kummerċ u ta' l-investiment fir-reġjuni ta' l-ACP;

7.   Iżda, jinnota, li s'issa fir-rigward tan-negozjati hemm nuqqas ta' riżultat konkret favur l-iżvilupp, kif intwera bit-tħassib dejjem jiżdied u bin-nuqqas ta' sodisfazzjon fil-pajjiżi ta' l-ACP fir-rigward tal-falliment biex ikunu pprovduti l-miżuri ta' appoġġ meħtieġa għall-iżvilupp biex jintlaħqu l-benefiċċji konkreti mill-EPA, bħal impenji li jorbtu dwar koperazzjoni fl-iżvilupp, bħal miżuri konkreti ta' aġġustament biex jintgħelbu l-effetti tat-tnaqqis tal-preferenza, tat-trasferiment teknoloġiku u tal-kompetittività mtejjba;

8.  Jenfasizza li r-riżultat tan-negozjati ta' l-EPA għandu jipprovdi protezzjoni għas-swieq domestiċi u reġjonali tal-produtturi ta' l-ACP u jippermettu lill-pajjiżi ta' l-ACP li jkollhom l-ispazju politiku neċessarju biex jiksbu l-istrateġiji ta' żvilupp tagħhom;

9.  Iħeġġeġ lill-Kummissjoni biex tipproċedi bi qbil ma' l-objettiv ta' Cotonou ta' l-eliminazzjoni tal-faqar u biex tappoġġja l-iżvilupp soċjali u ekonomiku ta' kull grupp reġjonali, u b'mod partikulari l-pajjiżi l-aktar fraġli f'sens ekonomiku f'kull grupp reġjonali li inkella jistgħu jkunu mwarrba, u biex taċċetta l-ħtieġa ta' aktar flessibbiltà - fit-termini ta' l-iskeda tan-negozjati fir-rigward tal-ftuħ progressiv għal kummerċ, tat-tul tal-perjodu ta' tranżizzjoni u tal-grad ta' kopertura tal-prodott - f'każ li l-iżvilupp sostenibbli fuq medda taż-żmien fit-tul se jkun ir-riżultat ġenerali ta' l-EPAs; jenfasizza li l-EPAs għandhom jgħinu lill-pajjiżi ta' l-ACP biex jintegraw fl-ekonomija globali billi jitħeġġeġ l-iżvilupp permezz tal-kummerċ u billi jitqies in-nuqqas ta' simmetrija ta' l-ekonomiji tagħhom;

10. Jenfasizza li d-Dikjarazzjoni fuq il-Politika ta' l-Iżvilupp(DPS), b'mod partikulari l-paragrafu 36, jipprovdi gwida għan-negozjaturi ta' l-EPA; f'dan ir-rispett iħeġġeġ lid-Direttorat-Ġenerali tal-Kummerċ biex jimxi mal-prinċipju tan-nuqqas ta' simmetrija u l-flessibilità, sabiex jippermetti "lill-pajjiżi li għadhom qed jiżviluppaw biex jiddeċiedu dwar u jirriformaw il-politika tal-kummerċ skond il-pjanijiet aktar wiesa' ta' l-iżvilupp nazzjonali", u biex jadegwa l-istrateġija ta' negozjar tiegħu b'tali mod li jagħmilha kompatibbli mal-prinċipju tal-koerenza politika għall-iżvilupp DPS li jiġi fuq kollox;

11. Jenfasizza l-importanza tas-servizzi pubbliċi għall-iżvilupp u għad-demokrazija u b'hekk jitlob lill-Kummissjoni biex tipproċedi b'attenzjoni meta tqis il-liberalizzazzjoni tas-setturi ta' servizz, u b'mod partikulari biex tipproteġi l-ilma, is-saħħa, l-edukazzjoni, it-trasport u l-enerġija mil-liberalizzazzjoni;

12. Jirrikonoxxi l-livelli differenti b'mod sostanzjali ta' żvilupp ekonomiku fl-UE u fl-ACP u b'hekk jinsab imħasseb ħafna li liberalizzazzjoni ta' malajr tal-kummerċ bejn l-UE u l-ACP jista' jkollha impatt negattiv fuq l-ekonomiji u l-Istati fraġli ta' l-ACP, preċiżament fi ż-żmien meta l-komunità internazzjonali qed tagħmel mill-aħjar biex tappoġġja l-Istati fil-ħidma tagħhom biex jilħqu l-MDGs; u b'mod xieraq jitlob lill-Kummissjoni biex tiżgura li jingħata trattament speċjali u differenti lill-pajjiżi ta' l-ACP fl-EPAs, bi qbil ma' l-Artikolu 34(4) tal-Ftehima ta' Cotonou;

13. Jenfasizza li l-ħolqien ta' xogħol dinjituż b'rispett sħiħ għad-drittijiet tal-ħaddiema huwa element essenzjali fil-ġlieda kontra l-faqar u biex jintlaħqu l-MDGs, peress li dan jippromwovi l-iżvilupp ta' għajxien sostenibbli u tal-kundizzjonijiet soċjali għat-tisħiħ ta' l-ugwaljanza u tad-demokrazija;

14. Jenfasizza li l-Konvenzjonijiet ta' Lomé fallew milli jistimulaw l-iżvilupp xieraq fi ħdan l-ACP, u li l-aċċess fih innifsu għas-suq imtejjeb mhux biżżejjed biex jistimula l-iżvilupp u li t-tnaqqis tal-preferenza jitlob għal strumenti ġodda; iżda jenfasizza wkoll li l-EPAs ma jkunux aktar ta' suċċess jekk ma jkunux immirati b'mod sħiħ lejn l-iżvilupp sostenibbli u għalhekk jitlob biex in-negozjati ta' l-EPA joħolqu b'mod effettiv opportunitajiet ta' aċċess għas-suq ġdid u mtejjeb għal esportazzjoni ta' prodotti u ta' servizzi mill-pajjiżi ta' l-ACP;

15. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni biex tipproċedi b'inizjattivi ġodda u ambizjużi biex tistabbilizza l-prezz tal-merkanziji li huma essenzjali għal pajjiżi li għadhom qed jiżviluppaw, u jenfasizza l-importanza ta' l-inizjattivi tal-Kummissjoni biex jistimulaw id-diversifikazzjoni tal-prodott u l-produzzjoni bil-valur miżjud;

16. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni tappoġġja mekkaniżmi sabiex il-produtturi jkunu involuti u biex jipparteċipaw fid-determinazzjoni tal-prezzijiet fejn huwa fallibbli, kif stabbilit fil-Kompendju tal-Ftehima ta' Cotonou; jitlob lill-UE tippromovi l-kummerċ ġust bħala mekkaniżmu li jtejjeb il-kundizzjonijiet għall-produtturi żgħar u emarġinati u għal ħaddiema foqra;

17. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni biex tqis l-importanza baġitarja tad-dħul mit-tariffi f'ħafna mill-istati ta' l-ACP, li f'każ ta' kwalunkwe ftehima ta' reċiproċità ma' l-UE dawn se jitnaqqsu b'mod sostanzjali; tnaqqis bħal dan jista' jwassal għal tnaqqis fl-ispiża pubblika, f'oqsma bħas-saħħa u bħall-edukazzjoni, u dan jikkomprometti l-isforzi ta' l-ACPs biex jilħqu l-MDGs; u għalhekk jitlob lill-Kummissjoni biex tipproponi u tiffinanzja programmi komprensivi ta' riforma fiskali qabel it-twaqqif ta' ftuħ tas-suq reċiproku b'mod sħiħ; jitlob għall-introduzzjoni ta' mekkaniżmi li jipproteġu u li huma kompatibbli mad-WTO, li jippermettu restrizzjonijiet temporanji fl-importazzjoni jekk xi industrija domestika ssofri xi dannu jew tkun mhedda bi ħsara kkawżata minn żieda qawwija fl-importazzjonijiet;

18. Jirrikonoxxi l-potenzjal għal dan it-telf ta' dħul biex ikun sostitwit b'taxxi diretti oħrajn jew bil-VAT, iżda jenfasizza l-karatteristika rigressiva ta' wħud minn dawn ir-reġimi ta' taxxa li jkollhom impatt mhux proporzjonat fuq il-fqar, kif ukoll il-problemi tekniċi relatati ma' l-introduzzjoni u ma' l-implimentazzjoni prattika tagħhom;

19. Jitlob lill-Kummissjoni biex tintroduċi fl-EPAs mekkaniżmu li jipproteġi, sabiex jipprovdi lill-ACP spazju politiku suffiċjenti u, jekk ikun meħtieġ, jissospendi l-liberalizzazzjoni b'mod temporanju fil-każ li jkun hemm diffikultajiet biex jitħallsu xi bilanċi jew bidliet makroekonomiċi għal għarrieda;

20. Jenfasizza l-importanza tal-Kummissjoni fit-twettiq ta' l-impenn stipulat mis-Sur Barroso biex tipprovdi EUR 1 biljun f'għajnuna għal kummerċ lil pajjiżi li għadhom qed jiżviluppaw u jitlob għal aktar fondi, f'forma addizzjonali ma' l-impenji attwali ta' l-EDF, biex jekk ikun meħtieġ ikunu disponibbli; jiddispjaċih li saret provvista mhux adegwata kemm għal dan u kemm għall-proposta ta' 190 miljun EUR fis-sena mwiegħda għall-pajjiżi li għandhom il-Protokol taz-Zokkor fil-ftehima tal-Kunsill għall-Prospettivi Finanzjarji li jmiss;

21. Waqt li jinnota l-importanza ta' l-investiment għall-iżvilupp ekonomiku ta' l-ACP, iħeġġeġ lill-Kummissjoni biex tfittex tagħmel tibdil fit-tħaddim tal-faċilità għall-investiment ta' l-EIB, biex tippermetti l-faċilità li tippromwovi investiment addizzjonali u favur l-iżvilupp;

22. Iqis li t-titjib ta' l-edukazzjoni u ta' l-infrastruttura huwa prerekwiżit meħtieġ għal ftuħ tas-swieq ta' l-ACP u għalhekk jitlob lill-Kummissjoni biex tiggarantixxi aktar riżorsi kif ukoll mekkaniżmu li jippermetti żburżar minn kmieni lill-pajjiżi ta' l-ACP biex jindirizzaw l-ostakli minn naħa tal-provvista, l-effetti esterni tar-riforma tal-CAP u l-istandards regolatorji dejjem aktar stretti ta' l-UE;

23. Jitlob lill-Kummissjoni biex tindirizza attenzjoni partikulari għall-ħtiġijiet ta' l-LDCs u biex tipprovdi appoġġ xieraq għal bini tal-kapaċità u biex tindirizza l-ostakli min-naħa tal-provvista biex tippermetti pajjiżi bħal dawn biex jieħdu vantaġġ mill-aċċess għas-suq permess bi qbil ma' 'Kollox minbarra Armi';

24. Jitlob biex il-mexxejja tal-pajjiżi ta' l-ACP jutilizzaw ir-riżorsi b'mod aktar effettiv, f'qafas ta' responsabilità akbar, ta' tmexxija xierqa u ta' demokrazija;

25. Jitlob biex kwalunkwe ftuħ tas-suq li jitwettaq fi ħdan il-qafas ta' l-EPAs ikun kontinġenti fuq il-kisba ta' miri ta' żvilupp speċifiċi u li l-provvediment ta' riżorsi xierqa jindirizza l-ispejjeż addizzjonali involuti kollha;

26. Jenfasizza l-importanza tal-kisba ta' l-integrazzjoni inter-reġjonali b'mod sostanzjali qabel ma' jitnieda programm ta' integrazzjoni interreġjonali;

27. Jinsisti li provvista f'waqtha u effettiva ta' assistenza relatata mal-kummerċ għandha tkun garantita lill-pajjiżi u lir-reġjuni ta' l-ACP biex issaħħaħ il-kapaċità tagħhom fil-kummerċ bi tħejjija għan-negozjati ta' l-EPA;

28. Jinnota li n-negozjati ta' l-EPA f'xi każi rriżultaw fil-ħolqien ta' gruppi ekonomiċi reġjonali, li jinkludu pajjiżi b'livelli ta' żvilupp differenti b'mod sostanzjali, u dawn ikkawżaw diffikultajiet fil-pajjiżi ta' l-ACP u kkontribbwixxew fl-irduppjar tal-komunitajiet ekonomiċi reġjonali;

29. Jilqa' l-irwol tal-proċessi reġjonali ta' integrazzjoni, stimulati mill-EPAs u identifikati bħala prijorità fil-Ftehima ta' Cotonou, billi tgħin pajjiżi jiżviluppaw swieq interni, jattiraw investituri u jindirizzaw il-limiti tal-provvisti; madanakollu, jitlob lill-Kummissjoni tikkunsidra l-bżonn ta' perjodi ta' tranzizzjoni sabiex jipproteġu prodotti u industriji strateġiċi u biex tintroduċi mekkaniżmi li jipproteġu u li huma kompatibbli mad-WTO u ssib kumpens għat-tnaqqis mid-dħul mit-taxxa;

30. Ifakkar lill-Kummissjoni li jista' ma jkunx possibbli għal gruppi reġjonali kollha li jkunu f'pożizzjoni biex jattivaw b'mod gradwali l-implimentazzjoni ta' ftehima ta' kummerċ ħieles reċiproku mingħajr simmetrija ma' l-UE mill-2008 sakemm jittieħdu miżuri xierqa ta' appoġġ;

31. Jitlob lill-Kummissjoni biex tassigura koerenza u koeżjoni fil-kontenut relatat mal-kummerċ ta' l-EPAs, il-miżuri ta' aġġustament li jakkumpanjawhom u t-twassil ta' appoġġ effettiv u fil-ħin; u jitlob għal aktar kollaborazzjoni bejn id-Direttorati Ġenerali għall-Iżvilupp, għall-Kummerċ, għall-Għajnuna Ewropea - l-Uffiċju għal Koperazzjoni u r-Relazzjonijiet Esterni, kif ukoll ma' l-Istati Membri ta' l-UE, dwar kif titwettaq l-aħjar il-provvista ta' l-appoġġ għall-iżvilupp ta' l-EPA;

32. Jitlob lill-Kummissjoni biex tiffoka l-attenzjoni tagħha u tagħti prijorità lit-titjib tal-kapaċitajiet tal-produzzjoni u ta' l-ipproċessar, u fuq il-kummerċ nazzjonali u reġjonali fi ħdan l-ACP, milli timplimenta kwalunkwe EPA reċiproka ma' l-UE;

33. Jiddeplora l-ħeffa li biha twettqet il-fażi tal-bidu kollha ta' l-ACP tan-negozjati ta' l-EPA u jiddispjaċih bil-falliment biex tinkiseb kwalunkwe konklużjoni ġenwina f'dan l-istadju;

34. Jikkunsidra li l-irwol tas-Segretarjat ta' l-ACP għandu jkun imsaħħaħ biex jikkoordina dawn in-negozjati jekk dan jipprovdi informazzjoni rilevanti fuq l-istat tan-negozjati f'reġjuni differenti ta' l-ACP;

35.  Jitlob lill-Kummissjoni biex tirrispetta x-xewqat tal-mexxejja ta' l-ACP jekk dawn jixtiequ jerġgħu jibdew il-fażi ta' l-ACP kollha u jindirizzaw kwalunkwe diverġenza li fadal;

36. Jitlob lill-Kummissjoni biex taħseb biex pajjiżi li ma jixtiqux jiffirmaw EPAs ikollhom alternattivi disponibbli, u biex tikkunsidra b'mod speċjali implimentazzjoni aħjar tar-reġim GSP+,

37. Ifakkar li l-Ftehima ta' Cotonou tistabbilixxi li fil-każ li pajjiż jew reġjun li ma jkunx lest jiffirma EPA/FTA m' għandux isib ruħu f'pożizzjoni agħar f'termini ta' aċċess għas-suq; jitlob lill-Kummissjoni biex teżamina l-possibiltajiet alternattivi kollha inklużi l-arranġamenti mhux reċiproċi kollha bi qbil ma' l-Artikolu 37(6) tal-Ftehima ta' Cotonou, liema dispożizzjoni għandha tkun rispettata f'każ li l-pajjiżi ta' l-ACP jaċċettaw dan;

38. Jitlob lill-Kummissjoni biex tqis li l-UE u l-pajjiżi ta' l-ACP flimkien huma kostitwenza kbira biżżejjed biex jitolbu għal riformi eventwali tar-regoli tad-WTO, biex jagħmluhom aktar ġusti u mfassla skond il-ħtiġijiet kemm tal-pajjiżi li għadhom qed jiżviluppaw kif ukoll tal-produtturi Ewropej żgħar;

39. Jilqa' d-diskussjonijiet bejn l-ACP u l-UE dwar regoli dwar l-investiment, il-kompetizzjoni u t-trasparenza fl-akkwist tal-gvern skond il-mandat ta' l-EPAs biex jippromwovu l-kummerċ u l-iżvilupp; madanakollu, jenfasizza li m' għandhomx jiġu nfurzati regoli ġodda fuq ir-reġjuni ta' l-ACP fin-negozjati ta' l-EPA;

40. Jitlob għal aktar trasparenza fir-rigward tal-progress u tal-parti essenzjali tan-negozjati kif ukoll għall-provvista ta' l-għajnuna għall-iżvilupp ta' l-EPA, u għal aktar indħil fin-negozjati min-naħa tal-parteċipanti fis-soċjetà ċivili ta' l-ACP, tas-settur privat, tal-parlamenti fil-livell nazzjonali, tal-gvernijiet lokali, tal-Parlament Ewropew u ta' l-Assemblea Parlamentari Konġunta bejn l-ACP u l-UE;

41. Jilqa' r-reviżjoni tan-negozjati ta' l-EPA li se sseħħ fl-2006, kif stipulat fl-Artikolu 37(4) tal-Ftehima ta' Cotonou, u jittama li din tkun interpretata bħala opportunità biex tinbeda analiżi komprensiva u ġenwina dwar sa liema punt l-EPAs lesti li jippromwovu l-kundizzjonijiet xierqa għall-eliminazzjoni tal-faqar u biex jimxi 'l quddiem l-iżvilupp soċjali u ekonomiku fuq medda ta' żmien fit-tul;

42. Ifakkar u jappoġġja d-Dikjarazzjoni ta' Cape Town, adottata b'mod unanimu mill-Assemblea Parlamentari Konġunta bejn l-ACP u l-UE f'Marzu 2002, li sejħet għat-twaqqif ta' benchmarks ta' żvilupp li skond dawn għandhom ikunu analizzati l-kondotta u r-riżultat tan-negozjati dwar il-kummerċ bejn l-ACP u l-UE; u jitlob għall-użu ta' benchmarks bħal dawn fir-reviżjonijiet kollha dwar il-progress imwettaq; benchmarks bħal dawn għandhom jinkludu indikaturi soċjali u ambjentali, inklużi l-ħolqien ta' xogħol deċenti, is-saħħa, l-edukazzjoni u l-impatti fuq is-sessi;

43. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni biex tipproċedi skond dawn il-linji, biex timplimenta mekkaniżmu ta' mmonitorjar ġdid, bil-parteċipazzjoni sħiħa tal-membri parlamentari u tas-soċjetà ċivili, biex tiżgura analiżi bir-reqqa u responsabbiltà politika skond l-objettivi ta' l-iżvilupp jew benchmarks stabbiliti matul il-proċess tan-negozjati;

44. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex iressaq din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill, lill-Kummissjoni, lill-gvernijiet ta' l-Istati Membri ta' l-UE u tal-pajjiżi ta' l-ACP, lill-Kunsill ACP-EU, u lill-Assemblea Parlamentari Konġunta bejn l-ACP u l-UE.

(1)

ĠU L 317, 15.12.2000, p. 3.

(2)

ĠU C 231, 27.9.2002, p. 63.

(3)

http://www.un.org/ga/59/hl60_plenarymeeting.html.


NOTA SPJEGATTIVA

Background and Legal Base

Between 1975 and 2000 the EU's trade relationship with the ACP countries was governed by the Lomé Conventions which granted ACP countries unilateral preferential access to the European market. The preferences enjoyed by ACP countries under Lomé were non-reciprocal. In 2000, the Cotonou Partnership Agreement was signed, which was “centred on the objective of reducing and eventually eradicating poverty, consistent with sustainable development and the gradual integration of ACP countries into the world economy”(1).

As stipulated in the Cotonou Agreement, the EU and ACP countries began negotiating Economic Partnership Agreements (EPAs) - regional free trade agreements compatible with WTO rules – in September 2002. Under the EPAs ACP countries have been asked to liberalize their markets and enter new reciprocal regional trading systems with the EU. For the purposes of the negotiations and the new trading system, Africa has been divided into four regional groups – based on, but not totally respecting, the existing regional organisations of the Economic Community of West African States (ECOWAS), the Central African Economic and Monetary Community (CEMAC), the Southern African Development Community (SADC), and Eastern and Southern Africa (ESA) – whilst the Caribbean and Pacific represent one regional group each.

One of the reasons for negotiating EPAs is that the EU’s non-reciprocal trade relationship with ACP countries granted under the Lomé Conventions and, in the interim period, under the Cotonou Agreement, is inconsistent with the WTO’s “enabling clause”. Under this clause industrial countries are permitted to give unilateral non-reciprocal preferential treatment to just two categories of countries: either, all LDCs, or, all developing countries. As the ACP regions cover countries of both groups, the original preferences granted to the ACP countries are incompatible with current WTO rules.

At the founding of the WTO in 1995 the EU and ACP countries managed to secure a waiver to cover the Lomé Conventions which was then extended in Doha 2001 to cover the intervening period of the Cotonou Agreement. However, in order to make the EU-ACP trade relationship WTO-compliant in the long-term, a solution has been sought in the EPAs. Under the proposed EPAs the trade relationship between the EU and the different ACP regional groups will be reciprocal; EPAs will therefore be governed by GATT Article XXIV rather than its “enabling clause”. Under Article XXIV countries at different levels of development can enter into a reciprocal free trade agreement providing that the liberalisation of “substantially all trade” occurs within a “reasonable length of time” – in the context of the EPAs this has come to be understood as roughly 90% of trade within 10-12 years

Major Developments

Although the Cotonou Agreement was signed in June 2000, it took a further two years for the EU and the ACP to adopt formal negotiating mandates/guidelines for the EPAs. In June 2002 EU Foreign Ministers adopted a mandate for the European Commission to negotiate EPAs, whilst on the ACP side, guidelines for negotiations were agreed by ACP Trade and Finance Ministers.

The first phase of the negotiations (September 2002-September 2003) whereby ACP countries negotiated as a whole, did not lead to a formal agreement as was hoped for by the ACP countries. Instead the EU and ACP adopted a joint report in September 2003 that simply listed convergences and divergences. Although this all-ACP-EU phase was never closed, in 2003 the regional negotiations were initiated between the EU and the ACP countries beginning with Central Africa and West Africa, and in 2004 with Eastern and Southern Africa, the Caribbean and lastly the Southern Africa Development Community.

Since the start of the regional negotiations, most have followed a broadly similar trajectory by establishing a Joint Roadmap between the EU and individual ACP region. The Roadmaps present the objectives, principles, structures and sequencing of negotiations for each EPA. In addition to the Joint Roadmaps, regions have established (or are currently in the process of establishing) Regional Preparatory Taskforces. The outcome of the current negotiation process - started under the legal framework of the Cotonou Agreement which is centred on the objective of poverty reduction - will be WTO-compatible regional free trade agreements aimed predominantly at progressive trade liberalisation; this hardly seems to respect the development objectives of the Cotonou Agreement itself.

Main Controversies and Concerns

The main objective of the Cotonou Agreement – and by extension the EPAs – is the reduction and eradication of poverty and the achievement of sustainable development. After almost a year of regional negotiations, major concerns about the impact of EPAs on fragile ACP economies and indeed the effectiveness of trade liberalisation as a tool for development, have been raised by both NGOs and many ACP governments. In order to ensure that poverty reduction is the final outcome of the EPAs, a number of concerns need to be addressed within the following two years of negotiations.

Most controversial in terms of development is the requirement for a reciprocal trade relationship. It is clear that implementing a reciprocal free trade agreement will be extremely difficult for the ACP countries whose level of development is, firstly, very much behind the EU's and, secondly, varies a great deal within regions themselves. The scope and terms of the trade preferences granted under the Lomé conventions were decided mainly by the EU and did not halt the decline in ACP market share. However this does not mean that reciprocal free trade represents a better solution for strengthening ACP economies. Reciprocity represents a major shift in the EU's approach to development and trade policies with ACP partners; considering the negative impact that premature liberalisation may have on partner countries - as is now recognized by most development practitioners - it needs to be carefully sequenced. The European Commission and the ACP countries therefore need to work in partnership to press for a revision of GATT Article XXIV, to allow for special and differential treatment for developing countries. The EU needs to use its powerful position in the WTO to push for greater flexibility.

In addition the European Commission needs to address ACP concerns over the rigidity of the timescale currently in place. The Commission is trying to close EPA negotiations by 2008, in order to avoid the negotiation of further waivers with other WTO members that will impact on ACP market access to the EU. Nevertheless, in keeping with the Cotonou Agreement, development and poverty reduction must remain the priorities - sticking to an inflexible timescale will have a negative impact on poverty alleviation. Moreover, WTO rules are certainly open to interpretation when addressing the implementation period. Article XXIV: 5 stipulates only that an interim agreement for a Regional Trade Agreement (RTA) should include a plan and a schedule for the formation of the RTA within a reasonable length of time. The Understanding on Article XXIV defines a "reasonable time" as ten years and specifies that this should be exceeded "only in exceptional cases"; there is certainly scope to present the EU-ACP EPAs as exceptional cases as the level of development between the parties is so variable. An implementation of just ten years could cause major economic upset in some countries.

A concern that has been expressed repeatedly by ACP country ministers and regional level negotiators is the need for greater resources. The six ACP regions suffer greatly from supply-side constraints and institutional shortcomings that need to be addressed. Resources provided for EU enlargement have been immense in order to ensure that the new member states can cope with trade liberalisation with the EU. The EU should consider providing extra EDF resources to ACP countries, firstly, to help them cope with the major institutional reforms that have been demanded of them under EPAs, and secondly to assess their development impact before the negotiations are concluded.

Partnership is one of the main principles of the Cotonou Agreement and the EPAs, yet the Commission has been reluctant to engage in debate on many of the issues raised by

ACP partners, like those of the African trade ministers Meeting in Cairo last June. In particular, ACP countries have been keen to highlight the importance of addressing the supply-side constraints currently endured by many ACP countries which might prevent them from truly benefiting from a liberalised trade regime with the EU. At present, not enough funding is being earmarked to alleviate these constraints. Greater financing is also needed to help ACP economies meet the increasingly demanding EU technical, sanitary and other regulatory standards. In addition means need to be foreseen to alleviate the social impact of the economic reforms that the EPAs will bring about.

Free trade with the EU would also lead to significant revenue losses for ACP countries. The income from import duties and levies constitutes an important element of the national budgets in ACP countries. In case of extensive trade liberalisation this revenue has to be replaced by other forms of income such as direct taxes or VAT. Some of these forms might be regressive and inconsistent with the poverty reduction objective of the Cotonou Agreement. Furthermore, many ACP countries do not have the capacity in place to introduce or extend their tax systems sufficiently. The abolishment of import tariffs may lead to cheaper supply goods for domestic production (machines for industrial production etc.); however, the EPA negotiations cannot be concluded without a solution to compensate for the loss of ACP government revenue.

It is clear that all the costs mentioned above will require additional funding above and beyond what is currently being envisaged in the financial perspectives or the 10th EDF. In this respect it would be useful to build triggers into the EPA negotiations, to ensure that a phase can start only when resources are available or when a certain result has been attained.

Developing countries have consistently rejected at WTO ministerial meetings the idea of drawing the so-called Singapore Issues – in particular investment, government procurement and competition policy - into the WTO's mandate. The EU should respect the demands of ACP partners and maintain the commitments undertaken at the WTO meeting in Doha, avoiding discussion on the Singapore Issues in EPAs negotiations. The inclusion of the Singapore Issues in any EPA agreement would probably serve to strengthen EU companies' rights at the expense of ACP national-level development plans.

Regionalism is a core objective of both ACP countries and the EU and it is central to EPA negotiations. EPAs should support and be based on existing regional integration initiatives and objectives. However EPA negotiations have led in some cases to the creation of new Regional Economic Communities, encompassing countries of markedly different development levels. This has caused major difficulties in ACP countries, undermining the protection of strategic industries because of the urgency to align their tariffs before the end of negotiations in 2007. The regional integration efforts of the ACP countries should be given enough completion time so that they can be consolidated before being exposed to EU competition. In practice this means that such transition periods for intra-regional development would go well beyond 2008, the proposed start of the implementation of the EPAs.

Following the indication of UNCTAD, since 1971 the EU has implemented the GSP scheme in its trade relations with developing countries. The new EU GSP+ system, if properly implemented, could put environmental and social standards as a top priority in trade agreements with ACP and other developing countries respecting certain international standards. Moreover, ACP LDCs currently enjoy better market access to the EU under the 'Everything but Arms' (EBA) initiative than that which is currently on offer under the EPAs.

There is therefore not much incentive for ACP LDCs to engage in the EPA process. The market access they enjoy at present is non-reciprocal and would remain so if they choose not to involve themselves in an EPA. Indeed countries enjoying preferences under GSP may be better off under this regime than under reciprocal EPAs agreements. The European Commission must address this issue if the EPAs are to go forward and achieve the developmental goals that supposedly underlie them.

The review of the EPA negotiations foreseen in 2006 by art.37.4 of the Cotonou Agreement should represent a major assessment of the extent to which the negotiations are indeed contributing to these goals. In order to ensure the assessment is comprehensive and open to all stakeholders, greater transparency with regards to the progress and the substance of the negotiations is needed. Negotiators need to recall the Cape Town Declaration - unanimously adopted by the ACP-EU JPA in March 2002 - which called for the establishment of development benchmarks against which to assess the conduct and outcome of the ACP-EU trade negotiations. Moreover, regional negotiation should aim not only to ensure integration into the world economy, but also to ensure trade development accompanied by poverty reduction, and respect for workers' rights and relevant social rights. Strong involvement of civil society, such as the consultation of ACP civil society through local trade-scrutinising task forces, is consequently needed, as well as the continued involvement of national-level Parliaments. In this respect a monitoring mechanism should be implemented, with full involvement of parliamentarians and civil society, to ensure political scrutiny and accountability against development objectives or established benchmarks throughout the negotiating process.

Under the current timetable, EPA negotiations are due to be concluded by December 2007 at the latest with an implementation phase of between 10 and 12 years beginning in January 2008. There are many more hurdles to overcome in the individual EPA negotiations before this date, and it is imperative that all negotiators keep the Cotonou Agreement's primary objective of poverty eradication at the forefront of any agreements made. To this end it would be necessary to rethink and build a different world trade and economic system where more attention is given to the protection of African countries' agriculture. Self-sufficiency and the guarantee of a decent income for small farmers should be the priorities. Local production should be increased to ensure food security and social services for the whole population. In order to retain the added value in ACP economies a different system, where production is prioritised for the domestic over the export market and where producers' income is guaranteed, needs to be forged.

(1)

Article 1 (2) of the Cotonou Agreement.


PROĊEDURA

Titolu

L-impatt fuq l-iżvilupp ta' Ftehimiet ta' Sħubija Ekonomika (EPAs)

Numru tal-proċedura

2005/2162(INI)

Bażi fir-Regoli ta' Proċedura

Regola 45

Kumitat responsabbli

Date authorisation announced in

plenary

DEVE

29.9.2005

Kumitat(i) mitlub(a) jagħti/u opinjoni(jiet)
  Data tat-tħabbir fis-seduta plenarja

INTA

29.9.2005

 

 

 

Opinjoni(jiet) mhux mogħtija

Data tad-deċiżjoni

INTA

11.10.2005

 

 

 

Koperazzjoni aktar mill-qrib

Data tat-tħabbir fis-seduta plenarja

Le

Rapporteur(s)
  Data tal-ħatra

Luisa Morgantini

24.5.2005

 

 

Diskussjoni fil-kumitat

20.2.2006

31.1.2006

1,12,2005

 

 

Data ta' l-adozzjoni

21.2.2006

Riżultat tal-votazzjoni finali

+:

–:

0:

27

0

0

Membri preżenti għall-votazzjoni finali

Danutė Budreikaitė, Marie-Arlette Carlotti, Thierry Cornillet, Alexandra Dobolyi, Michael Gahler, Glenys Kinnock, Ģirts Valdis Kristovskis, Maria Martens, Miguel Angel Martínez Martínez, Gay Mitchell, Luisa Morgantini, Józef Pinior, Pierre Schapira, Frithjof Schmidt, Jürgen Schröder, Feleknas Uca

Sostitut(i) preżenti għall-votazzjoni finali

John Bowis, Milan Gaľa, Fiona Hall, Linda McAvan, Manolis Mavrommatis, Karin Scheele, Anne Van Lancker, Anders Wijkman, Zbigniew Zaleski, Gabriele Zimmer

Sostituti(i) skond l-Artikolu 178(2) preżenti għall-votazzjoni finali

Robert Sturdy

Data tat-tressiq

1.3.2006

Kummenti (disponibbli b'lingwa waħda biss)

 

Avviż legali - Politika tal-privatezza