RAPPORT dwar it-test konġunt, approvat mill-Kumitat ta' Konċiljazzjoni, għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-fluorinated greenhouse gases

24.3.2006 - (PE-CONS 3604/2006 – C6‑0065/2006 – 2003/0189A(COD)) - ***III

Delegazzjoni tal-Parlament Ewropew fil-Kumitat ta' Konċiljazzjoni
President tad-delegazzjoni: Antonios Trakatellis
Rapporteur: Avril Doyle

Proċedura : 2003/0189A(COD)
Ċiklu ta' ħajja waqt sessjoni
Ċiklu relatat mad-dokument :  
A6-0087/2006

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA TAL-PARLAMENT EWROPEW

on the joint text approved by the Conciliation Committee for a regulation of the European Parliament and of the Council on certain fluorinated greenhouse gases

(PE-CONS 3604/2006 – C6‑0065/2006 – 2003/0189A(COD))

(Proċedura ta' kodeċiżjoni: it-tielet qari)

Il-Parlament Ewropew,

–   having regard to the joint text approved by the Conciliation Committee (PE-CONS 3604/2006 – C6‑0065/2006),

–   wara li kkunsidra l-pożizzjoni tiegħu fl-ewwel qari [1]dwar il-Proposta tal-Kummissjoni lill-Parlament u lill-Kunsill (COM(2003)0492) [2]

–   wara li kkunsidra l-pożizzjoni tiegħu fit-tieni qari[3] dwar il-proposta komuni tal-Kunsill[4],

–   wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kummissjoni dwar l-emendi tal-Parlament għall-pożizzjoni komuni (COM(2005)0713)[5],

–   wara li kkunsidra l-Artikolu 251(5) tat-Trattat KE,

–   wara li kkunsidra l-Artikolu 65 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–   having regard to the report of its delegation to the Conciliation Committee (A6‑0087/2006),

1.  Japprova t-test konġunt;

2.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jiffirma l-att, flimkien mal-President tal-Kunsill, skond l-Artikolu 254(1) tat-Trattat KE;

3.  Jagħti istruzzjonijiet lis-Segretarju-Ġenerali tiegħu sabiex jiffirma l-att, wara li jkun aċċerta ruħu li l-proċeduri kollha ġew iffinalizzati kif xieraq u sabiex, bi qbil mas-Segretarju-Ġenerali tal-Kunsill, jipproċedi għall-pubblikazzjoni ta' l-att fil-Ġurnal Uffiċjali ta' l-Unjoni Ewropea;

4.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni leġiżlattiva lill-Kunsill u lill-Kummissjoni.

  • [1]  ĠU C 103 E, 13.6.2002, p. 450.
  • [2]  Għadha mhux ippubblikata fil-ĠU
  • [3]  Texts Adopted, 26.10.2005, P6_TA(2005)0400.
  • [4]  OJ C 183 E, 26.7.2005, p. 0001.
  • [5]  Għadha mhix ippubblikata fil-ĠU.

NOTA SPJEGATTIVA

Sfond

The Commission's original proposal on 11 August 2003 was for a Regulation concerning certain fluorinated greenhouse gases (f-gases), which have a high global warming potential. This Regulation was to cover both stationary applications and mobile air conditioning.

The overall aim of the Commission proposal was to contribute to reaching the objectives set in the Kyoto Protocol by reducing emissions of fluorinated greenhouse gases (f-gases) through adopting measures to both promote the quality of the environment, and take into account the functioning of the internal market.

On 31 March 2004 Parliament adopted its position at first reading. The Council adopted its common position on 21 June 2005 and divided the single legislative proposal into two separate pieces of legislation. One a Directive dealing with mobile air conditioning, based on the vehicle type approval framework directive, and a second Regulation dealing with stationary applications of certain fluorinated greenhouse gases, the current text.

The Parliament concluded its second reading on the Regulation on 26 October 2005 adopting 26 amendments to the Council's common position. The Council was unable to accept all these amendments, which meant that the Conciliation committee had to be convened.

Konċiljazzjoni

Parliament's delegation to the Conciliation Committee held its constituent meeting on 10 January 2006 and its members mandated the chair of the delegation, Mr Trakatellis, the chair of the committee responsible, Mr Florenz, the rapporteur, Mrs Doyle and shadow rapporteur, Mrs Corbey, to enter into informal negotiations with the Council.

The issues at stake were the following: possibility for the Member States to keep or introduce national measures stricter than those foreseen by the Regulation; technical provisions regarding f-gas containment; reporting and review of the Regulation; definition of placing on the market; cross border transport; labelling; notification of measures introducing further bans of f-gases; training and certification.

During an informal trialogue, held on 17 January, a preliminary agreement on certification and training requirements, some technical aspects of containment and some of the amendments concerning reporting and review were reached.

The meeting of the Conciliation Committee was held on the evening of 31 January 2006 under the joint chairmanship of Mr Trakatellis, Vice-President, and Josef Pröll, Austrian Minister for Environment, and in the presence of Environment Commissioner Stavros Dimas.

The discussion at this meeting focused on the issues of stricter national measures, revision clause and labelling.

An agreement covering outstanding issues was reached.

The key points of the agreement in the conciliation procedure can be summarised as follows.

- Stricter national measures

The Conciliation Committee agreed on the general principle that Member States can maintain or introduce stricter national measures in accordance with the provisions of the Treaty. On the specific case of the existing national measures in Denmark and Austria, against which the Commission has been considering legal action, a safeguard clause was introduced, which will allow the two Member States to keep their legislation until 31 December 2012.

- Revision clause

In the context of the compromise on national measures, the conciliation Committee introduced a clause allowing for revision of the provisions in the light of existing or future international commitments to combat climate change

- Labelling

The Conciliation Committee agreed on a compromise foreseeing that appliances containing fluorinated gases can be placed on the market only if they bear a label clearly indicating the names of the fluorinated gases and the quantity contained in the appliance. The instruction manuals accompanying the appliances must also indicate the potential environmental impact of the gases.

Konklużjonijiet

The European Parliament delegation is satisfied with the agreement reached, as it goes far beyond what was possible during the first and second readings. The provisions concerning stricter national measures and labelling represent a substantial improvement of the Common Position. The delegation wishes to thank the Austrian Presidency and the Commission for their constructive cooperation. It recommends that Parliament should adopt the attached joint text.

PROĊEDURA

Titolu

Joint text approved by the Conciliation Committee for a regulation of the European Parliament and of the Council on certain fluorinated greenhouse gases

Referenzi

PE-CONS 3604/2006 – C6-0065/2006 – 2003/0189A(COD)

Bażi legali

Artikoli 251(2) u 95 KE

Bażi fir-Regoli ta' Proċedura

Regola 65

President tad-delegazzjoni: Viċi-President

Antonios Trakatellis

'Chairperson' tal-Kumitat responsabbli

Karl-Heinz Florenz

ENVI

'Rapporteur'

Avril Doyle

 

Proposta tal-Kummissjoni

COM(2003)0492 – C5-0397/2003

Data ta' l-ewwel qari tal-Parlament - P5

31.3.2004

P5_TA(2004)0237

Proposta emendata tal-Kummissjoni

-

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill        Data tat-tħabbir fis-seduta plenarja

16056/5/2004 – C6-0221/2005

7.7.2005

Pożizzjoni tal-Kummissjoni (Artikolu 251(2), subparagrafu 2, inċiż 3)

COM (2005) 0296

Date of Parliament’s 2nd reading – P6

26.10.2005

P6-TA(2005)0400

Opinjoni tal-Kummissjoni (Artikolu 251(2), subparagrafu 3, punt (c))

COM(2005)0713

Data meta l-Kunsill irċieva t-tieni qari

16.12.2005

Data ta' l-ittra tal-Kunsill dwar iċ-ċaħda ta' l-emendi tal-Parlament

30.1.2006

Laqgħat tal-Kumitat ta' Konċiljazzjoni

31.1.2006

 

 

 

Data tal-votazzjoni mid-delegazzjoni tal-Parlament

31.1.2006

Riżultat tal-votazzjoni

favur:

kontra:

astensjonijiet:

15

1

2

Membri preżenti

Jens-Peter Bonde, Niels Busk, Frederika Brepoels, Dorette Corbey, Avril Doyle, Karl-Heinz Florenz, Dan Jørgensen, Holger Krahmer, Peter Liese, Caroline Lucas, Linda McAvan, Miroslav Mikolášik, Roberto Musacchio, Antonios Trakatellis, Åsa Westlund

Sostituti preżenti

John Bowis, Cristina Gutiérrez-Cortines, Anja Weisgerber

Sostituti (skond l-Artikolu 178(2) preżenti

-

Data tal-ftehim fil-Kumitat ta' Konċiljazzjoni

31.1.2006

Ftehim permezz ta' skambju ta' ittri

-

 

Data meta l-kochairperson stabbilixxew illi t-test konġunt kien ġie approvat u bagħtuh lill-Parlament u lill-Kunsill

14.3.2006

Data tat-tressiq

24.3.2006

 

Kummenti (disponibbli b'lingwa waħda biss)

 

 

ESTENSJONI TA' L-ISKADENZI

Estensjoni ta' l-iskadenza għat-tieni qari mill-Kunsill

Le

Estensjoni ta' l-iskadenza għat-tlaqqigħ tal-Kumitat

        Istituzzjoni li qed tagħmel it-talba – data

Le

 

Estensjoni ta' l-iskadenza għax-xogħol fil-Kumitat

        Istituzzjoni li qed tagħmel it-talba – data

Le

 

Estensjoni ta' l-iskadenza għall-adozzjoni ta' l-att

        Istituzzjoni li qed tagħmel it-talba – data

Le