JELENTÉS az Európai Közösség és Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság között a légi szolgáltatások bizonyos kérdéseiről létrejött megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról

10.4.2006 - (COM(2005)0355 – C6‑0115/2006 – 2005/0146(CNS)) - *

Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság
Előadó: Paolo Costa

Eljárás : 2005/0146(CNS)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
A6-0130/2006
Előterjesztett szövegek :
A6-0130/2006
Viták :
Elfogadott szövegek :

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

az Európai Közösség és Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság között a légi szolgáltatások bizonyos kérdéseiről létrejött megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról

(COM(2005)0355 – C6‑0115/2006 – 2005/0146(CNS))

(Konzultációs eljárás)

Az Európai Parlament,

–   tekintettel a tanácsi határozatra irányuló javaslatra (COM(2005)0355[1],

–   tekintettel az EK-Szerződés 80. cikke (2) bekezdésére és a 300. cikke (2) bekezdése első albekezdésének első mondatára,

–   tekintettel az EK-Szerződés 300. cikke (3) bekezdésének első albekezdésére, amelynek megfelelően a Tanács konzultált a Parlamenttel (C6‑0115/2006),

–   tekintettel eljárási szabályzata 51. cikkére és 83. cikkének (7) bekezdésére,

–   tekintettel a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság jelentésére (A6‑0130/2006),

1.  jóváhagyja a megállapodás megkötését;

2.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak, a Bizottságnak, valamint a tagállamok, illetve Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság kormányainak és parlamentjeinek.

  • [1]  A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.

EXPLANATORY STATEMENT

As ruled by the Court of Justice of the European Communities, the Community has exclusive competence with respect to various aspects of external aviation which were traditionally governed by bilateral air services agreements between Member States and third countries.

Consequently, the Council authorised the Commission in June 2003 to open negotiations with third countries in order to replace certain provisions in existing bilateral agreements with Community agreements.

Thus, the Commission has negotiated an Agreement with the Former Yugoslav Republic of Macedonia that replaces certain provisions in the existing bilateral air services agreements between Member States and the Former Yugoslav Republic of Macedonia.

These changes concern:

Art. 2 (designation clauses): To avoid discrimination, the traditional designation clauses, referring only to air carriers of the Member State party to the bilateral agreement, are replaced by Community designation clauses, permitting all Community carriers to benefit from the right of establishment.

Art. 4 (taxation of aviation fuel): Whereas traditional bilateral agreements tend to exempt aircraft fuel in general from taxation, Council Directive 2003/96/EC restructuring the Community framework for the taxation of energy products and electricity permits such taxation for operations within the territory of the Community. Under Article 4, the provisions of Directive 2003/96/EC likewise apply to aircraft of designated air carriers of the Former Yugoslav Republic of Macedonia operating within the territory of the Community.

Art. 5 (pricing): Resolves conflicts between the bilateral agreements and Council Regulation (EEC) 2409/92 on fares and rates for air services, which prohibits third country carriers from being price leaders on air services for carriage wholly within the Community.

Annex 1 and 2 list the bilateral agreements which are referred to in the different Articles of the agreements between the EU and the Former Yugoslav Republic of Macedonia, being: Austria, Belgium, Denmark, France, Germany, Hungary, Italy, Netherlands, Poland, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden and the UK.

Annex 3 lists the other states referred to, Iceland, Liechtenstein, Norway and Switzerland, which fall under the Agreement on the European Economic Area.

The agreements negotiated by the Commission should be signed and provisionally applied. The proposed Council Decision empowers the President of the Council to designate the person or persons competent to sign on behalf of the Community the above-mentioned Agreement on a provisional basis until it enters into force after completion of the necessary procedures.

Parliament is entitled to give its opinion on this Agreement under the consultation procedure, in accordance with Rule 83 'International agreements', paragraph. 7, which reads as follows:

"Parliament shall give its opinion on, or its assent to, the conclusion, renewal or amendment of an international agreement or a financial protocol concluded by the European Community in a single vote by a majority of the votes cast without amendments to the text of the agreement or protocol being admissible."

On the basis of the above your rapporteur suggests that the TRAN committee should give a favourable opinion on the conclusion of this Agreement.

ELJÁRÁS

Cím

Az Európai Közösség és Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság között a légi szolgáltatások bizonyos kérdéseiről létrejött megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló javaslat

Hivatkozások

COM(2005)0355 - C6-0115-2006 - 2005/0146(CNS)

Az Európai Parlamenttel folytatott konzultáció dátuma

31.3.2006

Illetékes bizottság
  A plenáris ülésen való bejelentés
  dátuma

TRAN
6.4.2006

A véleménynyilvánításra felkért bizottság(ok)
  A plenáris ülésen való bejelentés
  dátuma

 

 

 

 

 

Nem nyilvánított véleményt
  A határozat dátuma

 

 

 

 

 

Megerősített együttműködés
  A plenáris ülésen való bejelentés
  dátuma

 

 

 

 

 

Előadó(k)
  A kijelölés dátuma

Paolo Costa
29.8.2005

 

Korábbi előadó(k)

 

 

Egyszerűsített eljárás - a határozat dátuma

 

A jogalap vizsgálata
  A JURI véleményének dátuma

 

 

 

 

 

A pénzügyi támogatás módosítása
  A BUDG véleményének dátuma

 

 

 

 

 

Konzultáció az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal - plenáris ülésen hozott határozat dátuma

 

Konzultáció a Régiók Bizottságával - a plenáris ülésen hozott határozat dátuma

 

Vizsgálat a bizottságban

22.11.2005

 

 

 

 

Az elfogadás dátuma

22.11.2005

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

46

0

0

A zárószavazáson jelen lévő képviselők

Inés Ayala Sender, Etelka Barsi-Pataky, Michael Cramer, Arūnas Degutis, Armando Dionisi, Saïd El Khadraoui, Robert Evans, Mathieu Grosch, Ewa Hedkvist Petersen, Jeanine Hennis-Plasschaert, Georg Jarzembowski, Dieter-Lebrecht Koch, Jaromír Kohlíček, Jörg Leichtfried, Fernand Le Rachinel, Bogusław Liberadzki, Eva Lichtenberger, Patrick Louis, Ashley Mote, Michael Henry Nattrass, Seán Ó Neachtain, Janusz Onyszkiewicz, Josu Ortuondo Larrea, Willi Piecyk, Luís Queiró, Reinhard Rack, Luca Romagnoli, Gilles Savary, Renate Sommer, Dirk Sterckx, Ulrich Stockmann, Gary Titley, Georgios Toussas, Marta Vincenzi, Roberts Zīle

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok)

Zsolt László Becsey, Den Dover, Markus Ferber, Jas Gawronski, Zita Gurmai, Elisabeth Jeggle, Sepp Kusstatscher,, Helmuth Markov, Rosa Miguélez Ramos, Francesco Musotto, Willem Schuth

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok) (178. cikk (2) bekezdés)

 

Benyújtás dátuma

10.4.2006

 

Megjegyzések (egy nyelven állnak rendelkezésre)

...