JELENTÉS az Európai Gazdasági Közösség és São Tomé és Príncipe Demokratikus Köztársaság kormánya között létrejött, a São Tomé és Príncipe partjainál folytatott halászatról szóló megállapodásban előírt halászati lehetőségek és pénzügyi hozzájárulás megállapításáról szóló jegyzőkönyv 2005. június 1-je és 2006. május 31-e közötti időszakra történő meghosszabbításáról levélváltás formájában létrejött megállapodás megkötéséről szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

20.4.2006 - (COM(2005)0630 – C6‑0045/2006 – 2005/0249(CNS)) - *

Halászati Bizottság
Előadó: Duarte Freitas

Eljárás : 2005/0249(CNS)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
A6-0132/2006
Előterjesztett szövegek :
A6-0132/2006
Viták :
Elfogadott szövegek :

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

az Európai Gazdasági Közösség és São Tomé és Príncipe Demokratikus Köztársaság kormánya között létrejött, a São Tomé és Príncipe partjainál folytatott halászatról szóló megállapodásban előírt halászati lehetőségek és pénzügyi hozzájárulás megállapításáról szóló jegyzőkönyv 2005. június 1-je és 2006. május 31-e közötti időszakra történő meghosszabbításáról levélváltás formájában létrejött megállapodás megkötéséről szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

(COM(2005)0630 – C6‑0045/2006 – 2005/0249(CNS))

(Konzultációs eljárás)

Az Európai Parlament,

–   tekintettel a tanácsi határozatra irányuló javaslatra (COM(205)0630)[1],

–   tekintettel az EK-Szerződés 37. cikkére és 300. cikkének (2) bekezdésére,

–   tekintettel az EK-Szerződés 300. cikke (3) bekezdésének első albekezdésére, amely alapján a Tanács konzultált a Parlamenttel (C6‑0045/2006),

–   tekintettel eljárási szabályzata 51. cikkére és 83. cikkének (7) bekezdésére,

–   tekintettel a Halászati Bizottság jelentésére, valamint a Költségvetési Bizottság és a Fejlesztési Bizottság véleményére (A6‑0132/2006),

1.  jóváhagyja a tanácsi rendeletre irányuló módosított javaslatot, és jóváhagyja a megállapodás megkötését;

2.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a tagállamok és a São Tomé és Príncipe Demokratikus Köztársaság kormányainak és parlamentjeinek.

A Bizottság által javasolt szövegA Parlament módosításai

Módosítás: 1

(2a) preambulumbekezdés (új)

 

(2a) A Közösség pénzügyi hozzájárulását a halászatból élő part menti lakosság fejlődésének biztosítására, valamint halászati termékek feldolgozásával és tartósításával foglalkozó kisvállalatok létrehozására kell fordítani.

Módosítás: 2

1a. cikk (új)

 

1a. cikk

 

Az Európai Parlamentnek a halászati partnerségi megállapodások meghosszabbításáról vagy megkötéséről szóló véleményét a legrövidebb határidőn belül kell kérni annak elkerülése érdekében, hogy ezen véleményeket ne a pénzügyi hozzájárulások kifizetésének időpontja után kérjék.

Indokolás

Mindenáron meg kell őrizni az intézményekről kialakított kedvező képet. Ebben az esetben az Európai Parlament véleményét azt követően kérték, amikor az ezen megállapodás meghosszabbításában említett pénzügyi hozzájárulás kifizetésére megállapított határidő (2006. január 31.) már lejárt.

Módosítás: 3

3a. cikk (új)

 

3a. cikk

A jegyzőkönyv érvényességének utolsó éve alatt és a meghosszabbítására vonatkozó bármely megállapodás megkötése előtt a Bizottság jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a megállapodás alkalmazásáról és azokról a feltételekről, amelyek szerint a megállapodást végrehajtották.

Indokolás

Az Európai Bizottságnak tájékoztatnia kell az Európai Parlamentet és a Tanácsot a szóban forgó megállapodás általános értékeléséről szóló jelentésről. Csak ezt követően kerülhet sor az új halászati megállapodásra vonatkozó tárgyalások megkezdésére.

Módosítás: 4

3b. cikk (új)

 

3b. cikk

A Bizottság jelentést tesz az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a jegyzőkönyv 4. cikkében foglalt célirányos fellépések eredményeiről.

Indokolás

Annak értékelésére, hogy az Unió által fizetett pénzügyi hozzájárulásról megfelelően elszámoljanak, továbbá hogy a hozzájárulás valóban elősegíti São Tomé és Príncipe halászati erőforrásainak fenntartható felhasználását, a Bizottságnak jelentést kell tennie a Parlamentnek.

Módosítás: 5

3c. cikk (új)

 

3c. cikk

Az Európai Bizottság benyújtja az Európai Parlamentnek a 2006. évre előirányzott, a mélyvízi rákállomány értékelésére vonatkozó tanulmányról szóló jelentés egy példányát.

Indokolás

Ezen állomány értékelése annyiban fontos, amennyiben segítségével bizonyosság szerezhető arról, hogy São Tomé és Príncipe részére ismét meg lehet nyitni egy halászati kategóriát (rákfélék).

Módosítás: 6

3d. cikk (új)

 

3d. cikk

A jelenlegi megállapodás meghosszabbítására vonatkozó tárgyalások lezárása előtt a Bizottság benyújtja az Európai Parlamentnek az említett megállapodás meghosszabbításában érdekelt tagállamok álláspontját.

Indokolás

Javítani kell az EP-nek nyújtott tájékoztatás szintjét annak érdekében, hogy elláthassa a konzultációs eljárás keretében rá háruló feladatokat.

  • [1]  A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.

INDOKOLÁS

HALÁSZATI MEGÁLLAPODÁSOK HARMADIK ORSZÁGOKKAL

Az Európai Unió és harmadik országok közötti első halászati megállapodásokat a 70-es években kötötték, a tengerjog módosításait követően. Ebben az időben a tagállamok úgy határoztak, hogy az e területen meglévő hatáskörüket átruházzák a Közösségre (a Tanács 1976. november 3-i állásfoglalása), ezért ettől kezdve a halászati megállapodások a Közösség kizárólagos hatáskörébe kerültek.

Az új közös halászati politika (KHP) keretében megkötött halászati megállapodásoknak – a jelenlegi nemzetközi jogi keret hatékony végrehajtása, valamint a regionális együttműködési mechanizmusok megerősítése és ösztönzése révén – hozzá kell járulniuk a halászati kérdések világméretű kezelésének javításához. Ezenkívül olyan megközelítést kell biztosítaniuk, amelyet a fejlődő országokkal kialakított partnerség jellemez.

Mivel a közösségi flottának a harmadik országok kizárólagos gazdasági övezetében meglévő halászatiállomány-fölöslegekhez való hozzáférését a külső halászati politika terén fenntartandó és megőrzendő fő célkitűzések egyikeként határozták meg, biztosítani kell annak a KHP egyéb alapvető célkitűzéseivel való összehangolását.

A harmadik országokkal létrejövő halászati megállapodások tárgyalása és megkötése, valamint azok esetleges meghosszabbítása a közösségi flotta hagyományos halászati tevékenységeinek – ideértve a nyílt tengeri flotta tevékenységeit is – fenntartására és megőrzésére irányuló általános célkitűzésnek felel meg. E megállapodások ezen kívül lehetővé teszik a közösségi vizeken kívüli halászati erőforrásokkal való fenntartható gazdálkodás céljából a kapcsolatoknak a partnerség szellemében történő fejlesztését, a környezeti, társadalmi és gazdasági kérdések figyelembevételével.

HALÁSZATI MEGÁLLAPODÁSOK SÃO TOMÉ ÉS PRÍNCIPÉVEL

A halászat területén az EGK és a São Tomé és Príncipe Demokratikus Köztársaság közötti kapcsolatok 1984-ben egy halászati megállapodás aláírásával kezdődtek. Azóta a felek közötti együttműködést a harmadik ország által kínált halászati lehetőségeket, valamint az EU által megítélt, velejáró pénzügyi hozzájárulást megállapító, egymást követő jegyzőkönyvek meghosszabbításával megújították.

Miként a korábbi megállapodások keretében, a 2002 és 2005 közötti időszakra kötött megállapodás is előírja a São Tomé és Príncipe-i kizárólagos gazdasági övezet vizeihez való hozzáférést, halászati lehetőségeket nyújtva az EU flottájának és áthaladási jogot biztosítva a szomszédos halászati területekre. Ennek fejében az EU São Tomé és Príncipe kormányának egy 2 250 000 eurós pénzügyi hozzájárulást kínált a 2002. június 1-je és 2005. március 31-e közötti időszakra.

A SÃO TOMÉ ÉS PRÍNCIPÉVEL KÖTÖTT HATÁLYOS HALÁSZATI MEGÁLLAPODÁS MEGHOSSZABBÍTÁSA

E megállapodás meghosszabbításának elsődleges célja, hogy rendezzen bizonyos, a jelenlegi jegyzőkönyv végrehajtásához kapcsolódó problémákat, és elegendő időt biztosítson az eljárásban részt vevő hatóságoknak, hogy felkészülhessenek egy jövőbeni megállapodás tárgyalására.

E meghosszabbítás egyben lehetővé teszi a közösségi hajótulajdonosoknak, hogy folytassák halászati tevékenységeiket a São Toméi és Príncipe-i kizárólagos gazdasági övezetben addig is, amíg a fent említett tárgyalások lezajlanak.

A két fél megállapodott a jegyzőkönyv egy évvel (2005. június 1-jétől 2006. május 31-ig) történő meghosszabbításáról. Ezt a levélváltás formájában történt meghosszabbítást a két fél 2005. június 3-án parafálta azzal a céllal, hogy a 2005. június 1-jétől 2006. május 31-ig tartó időszakra vonatkozóan megállapítsa az EK hajói által a São Tomé és Príncipe vizein folytatott halászati tevékenységek műszaki és pénzügyi feltételeit.

A meghosszabbított jegyzőkönyv lényeges elemei változatlanok maradnak, vagyis:

-          Halászati lehetőségek: 36 kerítőhálós tonhalhalászó hajó fagyasztóval, 2 horgászbotos tonhalhalászó hajó és 25 felszíni horogsoros halászhajó.

A jegyzőkönyvben megállapított halászati lehetőségeket a tagállamok között a 2002/2005-ös jegyzőkönyvben szereplő elosztási kulcs szerint osztják fel, nevezetesen:

- kerítőhálós tonhalhalászó hajók: Franciaország: 18, Spanyolország: 18

- horgászbotos tonhalhalászó hajók: Portugália: 2

- felszíni horogsoros halászhajók: Spanyolország: 20, Portugália: 5

-          referencia-űrtartalom: a jelenleg hatályos jegyzőkönyv címén előírt referencia-űrtartalom, vagyis 8500 tonna kifogott tonhal a meghosszabbítás időtartamára (2005. június 1 – 2006. március 31.).

-          Pénzügyi hozzájárulás: a jelenleg hatályos jegyzőkönyv szerint előirányzott összeg.

-          A hajótulajdonosok előleg- és díjfizetései:

           -  a hajótulajdonosok illetéke a São Tomé és Príncipe halászati övezetben kifogott tonhal tonnájaként 25 €, a Közösség által a régióban kötött többi megállapodáshoz hasonlóan;

           -  az előlegek összege kerítőhálós tonhalhalászó hajónként évente 3750 €, horgászbotos tonhalhalászó hajónként évente 1375 € és felszíni horogsoros halászhajónként évente 625 €.

Ezenkívül 50 000 eurót irányoztak elő egy a mélyvízi rákállományt értékelő tanulmány finanszírozására. Ezt a tanulmányt a 2002/2005-ös jegyzőkönyv első évére tervezték, de megvalósítására akkor nem volt lehetőség.

A pénzügyi hozzájárulás összegét a meghosszabbítás évére tehát 687 500 euróban állapították meg (255 000 euró egyedi fellépések címén + 382 500 euró). Ezt a teljes összeget – pénzügyi hozzájárulás címén – legkésőbb 2006. január 31-én kellett volna kifizetni!

KÖVETKEZTETÉS:

E megállapodás meghosszabbítása az Európai Közösség közvetlen érdekeit szolgálja, amennyiben lehetővé teszi a közösségi flotta számára, hogy folytassa halászati tevékenységeit (a jegyzőkönyv fontosabb elemeinek tiszteletben tartása mellett) a São Toméi és Príncipe-i kizárólagos gazdasági övezetben, amíg a felek új halászati megállapodást kötnek.

A meghosszabbítás másfelől arra is biztosítékkal szolgál, hogy ne kössenek az említett övezetben a fenntartható halászatot esetlegesen veszélyeztető magánmegállapodásokat. A Közösség fellépésének hiánya a közösségi hajók lobogóváltását eredményezhetné (az esetek többségében olcsóbb lobogóra), ami a közösségi flotta csökkenését vonná maga után. Mivel a Közösség nemzetközi kötelezettségeket vállalt a források fenntartható kezelését és az illegális halászat elleni küzdelmet illetően, teljesen helyénvalónak tűnik a halászat terén különösen a fejlődő országokkal kötött partnerségi megállapodások fenntartása.

Remélhetőleg e meghosszabbításnak köszönhetően São Tomé és Príncipe hajlandó lesz egy új, 2006. július 1-jén hatályba lépő halászati megállapodásról tárgyalni, amely mindkét fél érdekeinek megfelel majd.

Megismételve tehát, az Európai Parlamentet felkérték, hogy adjon véleményt egy halászati megállapodásról és/vagy egy halászati megállapodás meghosszabbításáról, miközben az esedékes pénzügyi hozzájárulás kifizetésére megállapított határidő már lejárt. Az Európai Parlament fel kívánja hívni e tényre a Bizottság figyelmét.

VÉLEMÉNY a Költségvetési Bizottság részéről (27.3.2006)

a Halászati Bizottság részére

az Európai Gazdasági Közösség és São Tomé és Príncipe Demokratikus Köztársaság kormánya között létrejött, a São Tomé és Príncipe partjainál történő halászatról szóló megállapodásban előírt halászati lehetőségek és pénzügyi hozzájárulás megállapításáról szóló jegyzőkönyv 2005. június 1. és 2006. május 31. közötti időszakra történő meghosszabbításáról levélváltás formájában létrejött megállapodás megkötéséről szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról
(COM(2005)0630– C6‑0045/2006 – 2005/0249(CNS))

A vélemény előadója: Helga Trüpel

RÖVID INDOKOLÁS

A Bizottság javaslata a São Tomé és Príncipével megkötött, 2005. május 31-én lejárt korábbi jegyzőkönyv egyszerű meghosszabbítására vonatkozik. 637 500 euró értékű pénzügyi hozzájárulás fejében São Tomé és Príncipe kormánya hozzáférést biztosít 36 spanyol és francia erszényes kerítőhálós tonhalhalászhajó, 25 spanyol és portugál felszíni hosszú horogsoros halászhajó és 2 portugál horgászbotos tonhalhalászhajó számára. A hajók 8500 tonna tonhalat foghatnak ki, és a gyakorlatnak megfelelően az ezen felüli fogásért további összegeket kell fizetni. Az Unió ezenkívül 50 000 euró összeggel finanszíroz egy, a mélytengeri rákállomány értékelésére vonatkozó tudományos tanulmányt.

A Bizottság két okot említ a jelenlegi jegyzőkönyv meghosszabbítására egy új, hosszabb időre szóló jegyzőkönyv aláírása helyett.

Először, ez több időt biztosít São Tomé és Príncipe kormánya számára, hogy felkészüljön az új partnerségi megállapodással kapcsolatos tárgyalásokra. Mivel a régi és az új halászati megállapodások között jelentős különbségek vannak, érthető, hogy érdekeinek megfelelő védelme érdekében a kormány megfelelően fel kíván készülni.

A második ok ennél érdekesebb. Javaslatában a Bizottság utal „a 2002/2005-ös jegyzőkönyv végrehajtásával kapcsolatban felmerült nehézségek orvoslásának” szükségességére, ám nem részletezi, hogy melyek voltak ezen nehézségek. Attól függően, hogy melyek voltak ezen „nehézségek”, körültekintőbb lett volna a halászati tevékenységek felfüggesztése.

Az EU halászati megállapodásokkal kapcsolatos megközelítésének reformját követően a Bizottság jelenleg tanácsadókat alkalmaz a megállapodások hatásainak értékelésére. A São Tomé és Príncipével kötött megállapodás értékelése képet ad arról, hogy az országnak milyen problémákkal kell szembenéznie. Az összefoglaló értékelés következtetései többek között az alábbiakat tartalmazzák:
São Tomé és Príncipe halászati politikája nem megfelelően meghatározott és stagnál.
Nem léteznek politikafejlesztési kapacitások és tanácsadói mechanizmusok.
A halászati tájékoztatással és kutatásokkal, a nemzeti halászati fejlesztéssel, a halgazdálkodással, az ellenőrzés és felügyelet megfigyelésével és a higiéniai ellenőrzéssel kapcsolatos végrehajtási kapacitások gyakorlatilag teljesen elégtelenek.

Az értékelés szerint a jegyzőkönyv végrehajtásának költségvetési szempontból jelentkező legfőbb problémai az alábbiak:
a São Tomé és Príncipe-i hatóságok rendkívül alacsony kapacitással rendelkeznek a célirányos fellépési források fogadására, az intézkedések végrehajtására és a kiadásokkal való elszámolásra;
a pénzügyi hozzájárulásokkal kapcsolatos megfelelő költségvetési ellenőrzés hiánya.

A tanácsadók szintén súlyos aggályokat fogalmaztak meg az uniós felszíni hosszú horogsoros flotta tevékenységének hatásaival kapcsolatban, különösen bizonyos alacsony egyedszámú cápafajok és kritikusan veszélyeztetett tengeri teknősök tekintetében. Mivel a flottát „igen alacsony színvonalú fogási és erőkifejtési jelentéstétel” jellemzi, felmerül a kérdés, hogy miért élvezzen továbbra is támogatott hozzáférést a São Tomé és Príncipe-i vizekhez.

Összefoglalva tehát aligha mondható, hogy a São Tomé és Príncipével kötött megállapodás problémamentes és olajozottan működik. A tanácsadók számos, köztük költségvetési természetű javaslatot fogalmaztak meg:

· technikai segítségnyújtás az intézmények megerősítésére (a javaslat egy ilyen beavatkozás logikus keretét tartalmazza);

· a felszíni hosszú horogsoros flotta csökkentése vagy megszüntetése (jóllehet óva intenek a flotta São Tomé-i vizekről egyszerűen más vizekre történő áthelyezése ellen);

· a teljes pénzügyi kifizetéseket a következő jegyzőkönyv értelmében pénzügyi kompenzációvá alakítanák ahelyett, hogy abban célirányos intézkedések is szerepelnének.

Az értékelést a tanácsadók 2004 szeptemberében készítették, jóval az előző jegyzőkönyv megkötése előtt. Reméljük, hogy a Bizottság és São Tomé és Príncipe kormánya a lehető legteljesebben kihasználja az értékelésben szereplő értékes információkat.

MÓDOSÍTÁSOK

A Költségvetési Bizottság felhívja a Halászati Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy jelentésébe foglalja bele a következő módosítást:

A Bizottság által javasolt szöveg[1]A Parlament módosításai

Módosítás: 1

3a. cikk (új)

 

3a. cikk

A Bizottság jelentést tesz az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a jegyzőkönyv 4. cikkében foglalt célirányos fellépések eredményeiről.

Indokolás

Annak értékelésére, hogy az Unió által fizetett pénzügyi hozzájárulásról megfelelően elszámoljanak, továbbá hogy a hozzájárulás valóban elősegíti São Tomé és Príncipe halászati erőforrásainak fenntartható felhasználását, a Bizottságnak jelentést kell tennie a Parlamentnek.

ELJÁRÁS

Cím

Az Európai Gazdasági Közösség és São Tomé és Príncipe Demokratikus Köztársaság kormánya között létrejött, a São Tomé és Príncipe partjainál történő halászatról szóló megállapodásban előírt halászati lehetőségek és pénzügyi hozzájárulás megállapításáról szóló jegyzőkönyv 2005. június 1. és 2006. május 31. közötti időszakra történő meghosszabbításáról levélváltás formájában létrejött megállapodás megkötéséről szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslat

Hivatkozások

COM(2005)0630 – C6‑0045/2006 – 2005/0249(CNS)

Felelős bizottság

PECH

Véleményt nyilvánított
  A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

BUDG
16.2.2006

Megerősített együttműködés – a plenáris ülésen való bejelentés dátuma

0.0.0000

A vélemény előadója
  A kijelölés dátuma

Helga Trüpel

20.9.2004

A vélemény korábbi előadója

 

Vizsgálat a bizottságban

23.3.2006

 

 

 

 

Az elfogadás dátuma

23.3.2006

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

30

A zárószavazáson jelen lévő képviselők

Laima Liucija Andrikienė, Herbert Bösch, Simon Busuttil, Paulo Casaca, Gérard Deprez, Valdis Dombrovskis, Brigitte Douay, James Elles, Hynek Fajmon, Fazakas Szabolcs, Ingeborg Gräßle, Louis Grech, Catherine Guy-Quint, Jutta D. Haug, Ville Itälä, Anne E. Jensen, Wiesław Stefan Kuc, Alain Lamassoure, Janusz Lewandowski, Vladimír Maňka, Mario Mauro, Giovanni Pittella, Nina Škottová, Helga Trüpel, Kyösti Virrankoski, Ralf Walter

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok)

Constanze Angela Krehl, Hans-Peter Martin, Peter Šťastný, Tomáš Zatloukal

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok) a 178. cikk (2) bekezdése szerint

 

Megjegyzések (csak egy nyelven állnak rendelkezésre)

...

  • [1]  HL C ... .

VÉLEMÉNY a Fejlesztési Bizottság részéről (22.3.2006)

a Halászati Bizottság részére

az Európai Gazdasági Közösség és São Tomé és Príncipe Demokratikus Köztársaság kormánya között létrejött, a São Tomé és Príncipe partjainál történő halászatról szóló megállapodásban előírt halászati lehetőségek és pénzügyi hozzájárulás megállapításáról szóló jegyzőkönyv 2005. június 1. és 2006. május 31. közötti időszakra történő meghosszabbításáról levélváltás formájában létrejött megállapodás megkötéséről
(COM (2005)0630- C6‑0045/2006– 2005/0249(CNS))

A vélemény előadója: Marie-Arlette Carlotti

RÖVID INDOKOLÁS

Az Európai Unió és a harmadik országok között megkötött összes halászati megállapodásnak tiszteletben kell tartania a partnerségi viszonyon alapuló halászati megállapodások integrált keretét, amelyet a Bizottság 2002-ben elfogadott, és amelyből a Parlament 2003 októberében véleményt alkotott. Még ha jelen esetben egy keretmegállapodás érvénybelépése előtt már aláírt halászati megállapodás meghosszabbításáról van is szó, ha lehetséges, az Európai Bizottságnak figyelembe kellene vennie az új típusú megállapodásokban foglalt együttműködési filozófiát.

Az Unió fejlesztési együttműködési politikájának és halászati politikájának egységesnek, egymást kiegészítőnek és összehangoltnak kell lennie azért, hogy hozzájárulhassanak a fenntartható fejlődéshez és a szegénység csökkentéséhez.

Az Európai Unió arra vállalkozik, hogy a johannesburgi csúcstalálkozón meghatározottak szerint világviszonylatban biztosítja a halászat fenntarthatóságát a halászati erőforrások megőrzésével vagy helyreállításával.

Az Európai Unió aláírta a FAO „Magatartási kódex a felelősségteljes halászatért” című dokumentumát.

Az EU jelenléte a távolabbi halászati övezetekben jogos célkitűzés és meg kell védeni az EU érdekeit a halászat vonatkozásában, ügyelve azoknak az államoknak a fejlődésére, amelyekkel aláírták ezeket a megállapodásokat.

Ennek szellemében 2002-ben aláírták São Tomé és Príncipe-vel a 2002–2005 közötti időszakra szóló halászati megállapodást. Mivel a jegyzőkönyv meghosszabbítása 2005. május 31-én lejárt, azt 2006. május 31-ig levélváltás formájában meghosszabbították.

A jegyzőkönyv halászati lehetőségeket biztosít a spanyol és francia kerítőhálós, a portugál horgászbotos tonhalhalászhajók, valamint a portugál és spanyol hosszú horogsoros hajók számára.

Az éves pénzügyi hozzájárulás 637 500 euró, amely összesen 8500 tonna tonhalat jelent.

Ezenkívül az Európai Unió 50 000 eurós összeggel finanszírozza az év során a mélyvízi rákállomány értékelésére vonatkozó tanulmányt.

Célzott lépéseket javasolunk annak érdekében, hogy finanszírozhatók legyenek a hal forgalomba hozatalával és feldolgozásával kapcsolatos helyi infrastrukturális tervek, amelyek lehetővé teszik a partmentén élő lakosságnak, hogy a megélhetési halászaton túl tudjanak lépni.

A Parlamenttel akkor konzultáltak, amikor az egyezmény meghosszabbítása lejár. A Fejlesztési Bizottság márciusban szavazni fog véleményéről és a Halászati Bizottság, mint illetékes bizottság, a következő hónapban nyilatkozik. Így a Parlament véleménye csak egy hónappal a meghosszabbítás lejárta előtt fog megérkezni a Bizottsághoz, 2006 májusában.

A Parlament nem hagyhatja szó nélkül, hogy jogköreit nyíltan semmi vegyék.

Intézményünkkel konzultálni kell a Tanács által a Bizottságnak adott tárgyalási mandátumról és a Parlamentet tájékoztatni kell a tárgyalások lefolyásáról. A tárgyalási folyamatban minden részletet magyarázni és igazolni kell.

A Parlament elfogadhatatlannak tartja a harmadik országokkal kötött halászati megállapodásokra vonatkozó jelenlegi helyzetet. A Parlamenttel folyó konzultációnak jelentősséggel kell bírnia, hatásköreit pedig tiszteletben kell tartani.

A Tanács, a Bizottság és az Európai Parlament felelős bizottságainak párbeszédet kell kezdeniük annak érdekében, hogy leküzdhessék azokat a nehézségeket, amelyek akadályozzák a halászati megállapodásokról folyó tárgyalás menetét.

MÓDOSÍTÓ JAVASLATOK

A Fejlesztési Bizottság felkéri a Halászati Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy jelentésébe foglalja bele az alábbi módosításokat:

A Bizottság által javasolt szöveg[1]A Parlament módosításai

Módosítás: 1

(2a) preambulumbekezdés(új)

 

(2a) A Közösség pénzügyi hozzájárulását a halászatból élő part menti lakosság fejlődésének biztosítására, valamint halászati termékek feldolgozásával és tartósításával foglalkozó kisvállalatok létrehozására kell fordítani.

ELJÁRÁS

Cím

Az Európai Gazdasági Közösség és São Tomé és Príncipe Demokratikus Köztársaság kormánya között létrejött, a São Tomé és Príncipe partjainál történő halászatról szóló megállapodásban előírt halászati lehetőségek és pénzügyi hozzájárulás megállapításáról szóló jegyzőkönyv 2005. június 1. és 2006. május 31. közötti időszakra történő meghosszabbításáról levélváltás formájában létrejött megállapodás megkötése

Hivatkozások

COM(2005)0630 – C6‑0045/2006 – 2005/0249(CNS)

Illetékes bizottság

PECH

Véleménynyilvánításra felkért bizottság  A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

DEVE
16.2.2006

Megerősített együttműködés – a plenáris ülésen való bejelentés dátuma

 

A vélemény előadója
  A kijelölés dátuma

Marie-Arlette Carlotti
25.1.2006

A vélemény előadójának helyettese

 

Vizsgálat a bizottságban

13.3.2006

21.3.2006

 

 

 

Az elfogadás dátuma

21.3.2006

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

23

1

0

A zárószavazáson jelen lévő képviselők

Margrietus van den Berg, Danutė Budreikaitė, Marie-Arlette Carlotti, Thierry Cornillet, Nirj Deva, Fernando Fernández Martín, Michael Gahler, Hélène Goudin, Filip Andrzej Kaczmarek, Glenys Kinnock, Ģirts Valdis Kristovskis, Maria Martens, Miguel Angel Martínez Martínez, Gay Mitchell, Luisa Morgantini, Horst Posdorf, Toomas Savi, Pierre Schapira, Frithjof Schmidt, Jürgen Schröder, Mauro Zani

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok)

Manolis Mavrommatis, Anne Van Lancker, Gabriele Zimmer

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok) (178. cikk (2) bekezdés)

 

Megjegyzések (egy nyelven közölt adatok)

 

  • [1]  A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.

ELJÁRÁS

Cím

Az Európai Gazdasági Közösség és São Tomé és Príncipe Demokratikus Köztársaság kormánya között létrejött, a São Tomé és Príncipe partjainál folytatott halászatról szóló megállapodásban előírt halászati lehetőségek és pénzügyi hozzájárulás megállapításáról szóló jegyzőkönyv 2005. június 1-je és 2006. május 31-e közötti időszakra történő meghosszabbításáról levélváltás formájában létrejött megállapodás megkötéséről szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslat

Hivatkozások

COM(2005)0630 - C6‑0045/2006 - 2005/0249(CNS)

Az Európai Parlamenttel folytatott konzultáció dátuma

10.2.2006

Illetékes bizottság
  A plenáris ülésen való bejelentés
  dátuma

PECH
16.2.2006

A véleménynyilvánításra felkért bizottság(ok)
  A plenáris ülésen való bejelentés
  dátuma

BUDG

16.2.2006

DEVE

16.2.2006

 

 

 

Nem nyilvánított véleményt
  A határozat dátuma

 

 

 

 

 

Megerősített együttműködés
  A plenáris ülésen való bejelentés
  dátuma

 

 

 

 

 

Előadó(k)
  A kijelölés dátuma

Duarte Freitas
15.2.2006

 

Korábbi előadó(k)

 

 

Egyszerűsített eljárás - a határozat dátuma

 

A jogalap vizsgálata
  A JURI véleményének dátuma

 

 

 

 

 

A pénzügyi támogatás módosítása
  A BUDG véleményének dátuma

 

 

 

 

 

Konzultáció az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal - plenáris ülésen hozott határozat dátuma

 

Konzultáció a Régiók Bizottságával - a plenáris ülésen hozott határozat dátuma

 

Vizsgálat a bizottságban

22.2.2006

20.3.2006

 

 

 

Az elfogadás dátuma

19.4.2006

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

21

3

3

A zárószavazáson jelen lévő képviselők

James Hugh Allister, Stavros Arnaoutakis, Elspeth Attwooll, Marie-Hélène Aubert, Iles Braghetto, Luis Manuel Capoulas Santos, David Casa, Paulo Casaca, Zdzisław Kazimierz Chmielewski, Carmen Fraga Estévez, Ioannis Gklavakis, Alfred Gomolka, Pedro Guerreiro, Ian Hudghton, Heinz Kindermann, Henrik Dam Kristensen, Albert Jan Maat, Willy Meyer Pleite, Rosa Miguélez Ramos, Philippe Morillon, Seán Ó Neachtain, Bernard Poignant, Struan Stevenson, Margie Sudre

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok)

Chris Davies, Duarte Freitas

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok) (178. cikk (2) bekezdés)

Carlos Carnero González, Salvador Garriga Polledo, Eugenijus Gentvilas, Antonio Masip Hidalgo

Benyújtás dátuma

20.4.2006

 

Megjegyzések (egy nyelven állnak rendelkezésre)

...