AJÁNLÁS az egyrészről az Európai Közösségek és azok tagállamai, másrészről az Albán Köztársaság közötti stabilizációs és társulási megállapodás megkötéséről szóló tanácsi és bizottsági határozatra irányuló javaslatról

17.7.2006 - (8161/2006 – C6‑0197/2006 – 2006/0044(AVC)) - ***

Plenárisülés-dokumentum
Előadó: Toomas Hendrik Ilves

Eljárás : 2006/0044(AVC)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
A6-0246/2006
Előterjesztett szövegek :
A6-0246/2006
Elfogadott szövegek :

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

az egyrészről az Európai Közösségek és azok tagállamai, másrészről az Albán Köztársaság közötti stabilizációs és társulási megállapodás megkötéséről szóló tanácsi és bizottsági határozatra irányuló javaslatról

(8161/2006 – C6‑0197/2006 – 2006/0044(AVC))

(Hozzájárulási eljárás)

Az Európai Parlament,

–   tekintettel a tanácsi és bizottsági határozatra irányuló javaslatra (8161/2006),

–   tekintettel az EK-Szerződés 300. cikkének (3) bekezdése és 300. cikke (2) bekezdése első albekezdésének második mondata, valamint az EK-Szerződés 310. cikke értelmében a Tanács által benyújtott, hozzájárulás iránti kérelemre (C6‑0197/2006),

–   tekintettel eljárási szabályzata 75. cikkére és 83. cikkének (7) bekezdésére,

–   tekintettel a Külügyi Bizottság ajánlására és a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság véleményére (A6‑0246/2006),

1.  hozzájárulását adja a megállapodás megkötéséhez;

2.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak, a Bizottságnak, a tagállamok kormányainak és parlamentjeinek, valamint az Albán Köztársaságnak.

(AVC)

VÉLEMÉNY a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság RÉSZÉRŐL  (11.7.2006)

a Külügyi Bizottság részére

az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamai, másrészről az Albán Köztársaság közötti stabilizációs és társulási megállapodás megkötéséről szóló tanácsi és bizottsági határozatra irányuló javaslatról
8161/2006 – C6‑0197/2006 – 2006/0044(AVC))

A vélemény előadója: Panagiotis Beglitis

AVC

RÖVID INDOKOLÁS

BEVEZETÉS

Az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamai, másrészről az Albán Köztársaság közötti stabilizációs és társulási megállapodás megkötéséről szóló tanácsi és bizottsági határozatra irányuló javaslathoz az Európai Parlament hozzájárulása szükséges.

AJÁNLÁSOK

Megerősítve a 2003. júniusi Tanács következtetéseit Albánia európai perspektívájáról, az előadó úgy véli, hogy ez a megállapodás jelenti a legjobb eszközt a politikai és gazdasági reform lendülete fenntartásának segítésére, valamint Albánia ösztönzésére, hogy folytassa konstruktív és moderátori befolyását a térségben. Az előadó elismeri a már megvalósult fejlődést, így javasolja, hogy az Európai Parlament adja hozzájárulását a fent említett stabilizációs és társulási megállapodás megkötéséhez. Ugyanakkor jelzi az albán hatóságoknak, hogy különleges figyelmet kell fordítaniuk a kereskedelemmel kapcsolatos területekre.

Áruk szabad mozgása

Fel kell hívni a gazdasági szereplők figyelmét a szabványokra és tanúsításokra, valamint a nemzetközi kereskedelemben betöltött fontos szerepükre;

Ügyelni kell arra, hogy az akkreditációs szolgálat rendelkezzen elegendő anyagi és személyi infrastruktúrával, és el kell fogadni egy teljes munkaprogramot Albániának az európai akkreditációs együttműködésben való jövőbeni részvétele érdekében;

Ügyelni kell a szabványosítással, akkreditációval és tanúsításokkal foglalkozó szervek jobb, a közösségi gyakorlatokat figyelembe vevő működésére;

Működőképessé kell tenni az albán fogyasztóvédelmi egyesületet személyi állományának növelésével, és biztosítani kell, hogy az albán termékek megfeleljenek az európai biztonsági normáknak;

Letelepedéshez való jog

Módosítani kell a letelepedési jogra vonatkozó jelenlegi jogszabályokat a külföldi és nemzeti társaságokkal szembeni egyenlő bánásmód biztosítása érdekében;

Vám- és adóügyek

Folytatni kell a közösségi vívmányokról szóló jogszabályok és vámeljárások összehangolását, ügyelni kell különösképpen arra, hogy a tranzitra, a vámraktárakra, a vámok kiszabására, a fizika ellenőrzésre és a kockázatok elemzésére alkalmazandó szabályok és eljárások megfeleljenek a közösségi normáknak, és adott esetben a nemzetközi egyezményeknek;

Ügyelni kell az albán vám- és adóügyi jogszabályoknak a közösségi vívmányokhoz való nagyobb mértékű közelítésére, és még jobban növelni kell az adminisztratív kapacitásokat a vámügyi jogszabályok betartatása, a korrupció, a határokon átnyúló bűnözés és az adózás alóli kibúvás elleni küzdelem terén;

Meg kell hozni minden szükséges intézkedést a származási szabályok megfelelő alkalmazása érdekében;

Szellemi tulajdonjog

Meg kell erősíteni az adminisztratív kapacitásokat a szellemi tulajdonjogok terén, beleértve az albán szerzői jogi hivatal létrehozását;

Új jogszabályokat kell elfogadni az ipari tulajdonról, és fogékonyabbá kell tenni a vállalkozásokat és a törvényt betartásáért felelős szerveket, beleértve a bírói hatalmat, a szellemi tulajdonjogokkal kapcsolatos kérdésekre, valamint ki kell jelölni az ebbe a körbe tartozó vitás esetekben illetékes bíróságot;

Ügyelni kell a szellemi tulajdonjogok megfelelő alkalmazására, és jobb eredményeket kell elérni a kalózkodás és a hamisítás elleni küzdelemben;

Ipar és KKV

Meg kell szüntetni a beruházások előtt álló adminisztratív akadályokat, és ügyelni kell a vállalkozásokra vonatkozó jogszabályok, szabályok és eljárások megfelelő, nem tetszőleges és nem diszkriminatív alkalmazására;

Mezőgazdaság

Meg kell erősíteni az élelmiszerbiztonsági rendszert és az ezzel összefüggő ellenőrzési rendszereket;

Javítani kell a növény- és állategészségügyi feltételeket az Európai Unió követelményeinek megfelelően, különösen a magas exportálási lehetőséggel rendelkező termékek esetében; az állatok nyilvántartási és jelölési rendszerét az Európai Unió követelményeinek megfelelővé kell tenni;

Ki kell alakítani egy vidékfejlesztési stratégiát, növelni kell a mezőgazdasági tevékenységek változatosságát, javítani kell a szektor versenyképességét, és meg kell könnyíteni a mezőgazdasági termelők hitelhez jutását;

Energia és közlekedés

Meg kell valósítani egy nemzeti cselekvési tervet az energiaszektorban, különösen a túl gyakorinak ítélt áramkimaradások problémájának megoldása érdekében;

Meg kell valósítani egy nemzeti cselekvési tervet a közlekedési ágazatban a biztonság, az infrastruktúra és a karbantartás javítását célzó intézkedések meghozatala érdekében.

*******

A Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság felhívja a Külügyi Bizottságot, mint illetékes bizottságot, hogy javasolja a Parlamentnek, hogy adja meg hozzájárulását.

ELJÁRÁS

Cím

az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamai, másrészről az Albán Köztársaság közötti stabilizációs és társulási megállapodás megkötéséről szóló tanácsi és bizottsági határozatra irányuló javaslatról

Hivatkozások

8161/2006 – C6‑0197/2006 – 2006/0044(AVC)

Illetékes bizottság

AFET

Véleménynyilvánításra felkért bizottság  A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

INTA

4.7.2006

Megerősített együttműködés – a plenáris ülésen való bejelentés dátuma

 

A vélemény előadója           A kijelölés dátuma

Panagiotis Beglitis
19.4.2006

A vélemény előadójának helyettese

 

Vizsgálat a bizottságban

19.6.2006

 

 

 

 

Az elfogadás dátuma

11.7.2006

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

17

0

0

A zárószavazáson jelen lévő képviselők

Jean-Pierre Audy, Enrique Barón Crespo, Daniel Caspary, Christofer Fjellner, Glattfelder Béla , Sajjad Karim, Javier Moreno Sánchez, Georgios Papastamkos, Peter Šťastný, Robert Sturdy, Gianluca Susta, Daniel Varela Suanzes-Carpegna, Zbigniew Zaleski

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok)

Panagiotis Beglitis, Albert Deß, Antolín Sánchez Presedo, Jonas Sjöstedt

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok) (178. cikk (2) bekezdés)

 

Megjegyzések (egy nyelven közölt adatok)

...

ELJÁRÁS

Cím

az egyrészről az Európai Közösségek és azok tagállamai, másrészről az Albán Köztársaság közötti stabilizációs és társulási megállapodás megkötéséről szóló tanácsi és bizottsági határozatra irányuló javaslatról

Hivatkozások

8161/2006 - C6‑0197/2006 – 2006/0044(AVC)

Az EP hozzájárulására irányuló kérelem dátuma

21.6.2006

Illetékes bizottság
  A plenáris ülésen való bejelentés
  dátuma

AFET
4.7.2006

Véleménynyilvánításra felkért bizottság(ok)
  A plenáris ülésen való bejelentés
  dátuma

INTA

4.7.2006

 

 

 

 

Nem nyilvánított véleményt
  A határozat dátuma

 

 

 

 

 

Megerősített együttműködés
  A plenáris ülésen való bejelentés
  dátuma

 

 

 

 

 

Előadó(k)
  A kijelölés dátuma

Toomas Hendrik Ilves
19.10.2005

 

Korábbi előadó(k)

 

 

Egyszerűsített eljárás - a határozat dátuma

 

A jogalap vizsgálata
  A JURI véleményének dátuma

 

 

 

 

 

Vizsgálat a bizottságban

 

 

 

 

 

Az elfogadás dátuma

 

A zárószavazás eredménye

+:

– :

0:

50
2
2

A zárószavazáson jelen lévő képviselők

Vittorio Agnoletto, Angelika Beer, Panagiotis Beglitis, André Brie, Elmar Brok, Marco Cappato, Simon Coveney, Véronique De Keyser, Giorgos Dimitrakopoulos, Camiel Eurlings, Jas Gawronski, Maciej Marian Giertych, Ana Maria Gomes, Alfred Gomolka, Klaus Hänsch, Richard Howitt, Toomas Hendrik Ilves, Georgios Karatzaferis, Ioannis Kasoulides, Bogdan Klich, Vytautas Landsbergis, Cecilia Malmström, Willy Meyer Pleite, Francisco José Millán Mon, Pasqualina Napoletano, Baroness Nicholson of Winterbourne, Raimon Obiols i Germà, Cem Özdemir, Tobias Pflüger, Mirosław Mariusz Piotrowski, Paweł Bartłomiej Piskorski, Bernd Posselt, Poul Nyrup Rasmussen, Michel Rocard, Raül Romeva i Rueda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jacek Emil Saryusz-Wolski, István Szent-Iványi, Konrad Szymański, Antonio Tajani, Paavo Väyrynen, Inese Vaidere, Geoffrey Van Orden, Josef Zieleniec

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok)

Laima Liucija Andrikienė, Árpád Duka-Zólyomi, Milan Horáček, Georg Jarzembowski, Doris Pack, Athanasios Pafilis, Aloyzas Sakalas, Anders Samuelsen

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok) (178. cikk (2) bekezdés)

Mario Mauro, Francesco Musotto

Benyújtás dátuma

17.7.2006

 

Megjegyzések (egy nyelven állnak rendelkezésre)

...