RAKKOMANDAZZJONI GĦAT-TIENI QARI dwar il-pożizzjoni komuni tal-Kunsill fir-rigward ta' l-adozzjoni tad-deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li tistabbilixxi l-programm "Żgħażagħ attivi" għall-perjodu bejn l-2007-2013

11.10.2006 - (6236/3/2006 – C6‑0273/2006 – 2004/0152(COD)) - ***II

Kumitat għall-Kultura u l-Edukazzjoni
Rapporteur: Lissy Gröner

Proċedura : 2004/0152(COD)
Ċiklu ta' ħajja waqt sessjoni
Ċiklu relatat mad-dokument :  
A6-0341/2006
Testi mressqa :
A6-0341/2006
Testi adottati :

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar il-pożizzjoni komuni tal-Kunsill fir-rigward ta' l-adozzjoni tad-deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li tistabbilixxi l-programm "Żgħażagħ attivi" għall-perjodu bejn l-2007-2013

(6236/3/2006 – C6‑0273/2006 – 2004/0152(COD))

(Proċedura ta' kodeċiżjoni: it-tieni qari)

Il-Parlament Ewropew,

–   wara li kkunsidra l-pożizzjoni komuni tal-Kunsill (6236/3/2006 – C6‑0273/2006),

–   wara li kkunsidra l-pożizzjoni tiegħu fl-Ewwel Qari[1] dwar il-proposta tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill (COM(2004)0471)[2],

–   wara li kkunsidra l-proposta emendata tal-Kummissjoni (COM(2006)0228)[3],

–   wara li kkunsidra l-Artikolu 251(2) tat-Trattat KE,

–   wara li kkunsidra l-Artikolu 67 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–   wara li kkunsidra r-rakkomandazzjoni għat-tieni qari tal-Kumitat għall-Kultura u l-Edukazzjoni (A6‑0341/2006),

1.  Japprova l-pożizzjoni komuni;

2.  Jinnota li l-att qed jiġi adottat b'konformità mal-pożizzjoni komuni;

3.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jiffirma l-att flimkien mal-President tal-Kunsill, skond l-Artikolu 254(1) tat-Trattat KE;

4.  Jagħti istruzzjonijiet lis-Segretarju-Ġenerali tiegħu sabiex jiffirma l-att wara li jkun ivverifika li l-proċeduri ntemmu kif imiss u sabiex, bi qbil mas-Segretarju-Ġenerali tal-Kunsill, jipproċedi għall-pubblikazzjoni ta' l-att fil-Ġurnal Uffiċjali ta' l-Unjoni Ewropea;

5.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-Kunsill u lill-Kummissjoni.

  • [1]  Testi adottati tal-25.10.2005, P6_TA(2005)0396.
  • [2]  Għadha mhux ippublikata fil-ĠU.
  • [3]  Għadha mhux ippublikata fil-ĠU.

PROĊEDURA

Titolu

Il-pożizzjoni komuni tal-Kunsill għall-adozzjoni tad-deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li tistabbilixxi l-programm "Żgħażagħ attivi" għall-perjodu bejn l-2007-2013

Referenzi

6236/3/2006 – C6-0273/2006 – 2004/0152(COD)

Data ta' l-1 qari tal-PE - Numru P

25.10.2005

P6_TA(2005)0396

Proposta tal-Kummissjoni

COM(2004)0471 – C6-0096/2004

Proposta ġdida tal-Kummissjoni

 

Data tat-tħabbir fis-seduta plenarja tal-komunikazzjoni tal-pożizzjoni komuni

4.9.2006

Kumitat responsabbli
  Data tat-tħabbir fis-seduta plenarja

CULT
7.9.2006

Rapporteur
  Data tal-ħatra

Lissy Gröner
4.9.2006

 

Rapporteur(s) preċedenti

 

 

Eżami fil-kumitat

11.9.2006

 

 

 

 

Data ta' l-adozzjoni

10.10.2006

Riżultat tal-votazzjoni finali

+ : 21

–: 1

0 : 0

 

 

 

Membri preżenti għall-votazzjoni finali

Maria Badia I Cutchet, Christopher Beazley, Ivo Belet, Guy Bono, Marie-Hélène Descamps, Věra Flasarová, Hanna Foltyn-Kubicka, Vasco Graça Moura, Lissy Gröner, Ruth Hieronymi, Bernat Joan i Marí, Manolis Mavrommatis, Ljudmila Novak, Doris Pack, Zdzisław Zbigniew Podkański, Christa Prets, Pál Schmitt, Nikolaos Sifunakis, Hannu Takkula, Henri Weber, Thomas Wise

Sostitut(i) preżenti għall-votazzjoni finali

Reino Paasilinna

Sostitut(i) (skond l-Artikolu 178(2)) preżenti għall-votazzjoni finali

 

Data tat-tressiq

11.10.2006

Kummenti (informazzjoni disponibbli b'lingwa waħda biss)

...