Eljárás : 2003/0257(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A6-0345/2006

Előterjesztett szövegek :

A6-0345/2006

Viták :

PV 11/12/2006 - 14
CRE 11/12/2006 - 14

Szavazatok :

PV 13/12/2006 - 8.2
A szavazatok indokolása
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P6_TA(2006)0553

AJÁNLÁS MÁSODIK OLVASATRA     ***II
PDF 150kWORD 71k
11.10.2006
PE 374.491v02-00 A6-0345/2006

a Tanács közös álláspontjáról a veszélyes anyagok osztályozására, csomagolására és címkézésére vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések közelítéséről szóló 67/548/EK tanácsi irányelvnek a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről, korlátozásáról (REACH), és az Európai Vegyianyag-ügynökség létrehozásáról szóló …/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelethez igazítása érdekében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadása tekintetében

(7525/3/2006 – C6‑0268/2006 – 2003/0257(COD))

Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság

Előadó: Guido Sacconi

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE
 ELJÁRÁS

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a Tanács közös álláspontjáról a veszélyes anyagok osztályozására, csomagolására és címkézésére vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések közelítéséről szóló 67/548/EK tanácsi irányelvnek a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről, korlátozásáról (REACH), és az Európai Vegyianyag-ügynökség létrehozásáról szóló …/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelethez igazítása érdekében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadása tekintetében

(7525/3/2006 – C6‑0268/2006 – 2003/0257(COD))

(Együttdöntési eljárás: második olvasat)

Az Európai Parlament,

–   tekintettel a Tanács közös álláspontjára (7525/3/2006 – C6‑0268/2006),

–   tekintettel a Bizottságnak a Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2003)0644)(1) vonatkozó első olvasatbeli álláspontjára(2),

–   tekintettel az EK-Szerződés 251. cikkének (2) bekezdésére,

–   tekintettel eljárási szabályzata 67. cikkére,

–   tekintettel a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság második olvasatra adott ajánlására (A6–0345/2006),

1.  jóváhagyja a közös álláspontot;

2.  tudomásul veszi, hogy a jogi aktust a közös álláspontnak megfelelően fogadják el;

3.  utasítja elnökét, hogy az EK-Szerződés 254. cikkének (1) bekezdésével összhangban a Tanács elnökével együtt írja alá a jogi aktust;

4.  utasítja főtitkárát, hogy írja alá a jogi aktust miután megbizonyosodott arról, hogy minden eljárást megfelelően végrehajtottak, illetve a Tanács főtitkárával együttműködve gondoskodjon az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzétételéről;

5.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak.

(1)

A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.

(2)

Elfogadott szövegek, 2005.11.17., P6_TA(2005)0435.


ELJÁRÁS

Cím

a Tanács közös álláspontjáról a veszélyes anyagok osztályozására, csomagolására és címkézésére vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések közelítéséről szóló 67/548/EK tanácsi irányelvnek a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről, korlátozásáról (REACH), és az Európai Vegyianyag-ügynökség létrehozásáról szóló …/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelethez igazítása érdekében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadása tekintetében

Hivatkozások

7525/3/2006 – C6‑0268/2006 – 2003/0257(COD)

Az EP 1. olvasatának dátuma - P szám

17.11.2005

P6_TA(2005)0435

A Bizottság javaslata

COM(2003)0644 – C5-0531/2003

Bizottság módosított javaslata

 

A közös álláspont kézhezvétele plenáris ülésen való bejelentésének dátuma

7.9.2006

Illetékes bizottság
  A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

ENVI
7.9.2006

Előadó(k)
  A kijelölés dátuma:

Guido Sacconi
27.7.2004

 

Korábbi előadó(k)

 

 

Vizsgálat a bizottságban

12.7.2006

3.10.2006

10.10.2006

 

 

Az elfogadás dátuma

10.10.2006

A zárószavazás eredménye

+:
–:

0:

50

3

1

A zárószavazáson jelen lévő képviselők

Georgs Andrejevs, Liam Aylward, Irena Belohorská, Johannes Blokland, John Bowis, Frieda Brepoels, Hiltrud Breyer, Martin Callanan, Chris Davies, Avril Doyle, Mojca Drčar Murko, Jill Evans, Anne Ferreira, Matthias Groote, Satu Hassi, Gyula Hegyi, Jens Holm, Mary Honeyball, Caroline Jackson, Dan Jørgensen, Christa Klaß, Eija-Riitta Korhola, Holger Krahmer, Aldis Kušķis, Marie-Noëlle Lienemann, Peter Liese, Jules Maaten, Linda McAvan, Roberto Musacchio, Riitta Myller, Péter Olajos, Miroslav Ouzký, Frédérique Ries, Guido Sacconi, Karin Scheele, Carl Schlyter, Richard Seeber, Bogusław Sonik, María Sornosa Martínez, Antonios Trakatellis, Thomas Ulmer, Marcello Vernola, Anja Weisgerber, Åsa Westlund, Anders Wijkman

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok)

María del Pilar Ayuso González, Bairbre de Brún, Lena Ek, Hélène Goudin, Genowefa Grabowska, Kartika Tamara Liotard, Caroline Lucas, Ria Oomen-Ruijten

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok) (178. cikk (2) bekezdés)

Fausto Correia

Benyújtás dátuma

11.10.2006

 

Megjegyzések
(csak egy nyelven állnak rendelkezésre)

 

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat