AJÁNLÁS MÁSODIK OLVASATRA a Tanács közös álláspontjáról a belső piaci szolgáltatásokról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadása tekintetében

24.10.2006 - (10003/2006 – C6‑0000/2006 – 2004/0001(COD)) - ***II

Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság
Előadó: Evelyne Gebhardt

Eljárás : 2004/0001(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
A6-0375/2006
Előterjesztett szövegek :
A6-0375/2006
Elfogadott szövegek :

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a Tanács közös álláspontjáról a belső piaci szolgáltatásokról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadása tekintetében

(10003/4/2006 – C6‑0270/2006 – 2004/0001(COD))

(Együttdöntési eljárás: második olvasat)

Az Európai Parlament,

–   tekintettel a Tanács közös álláspontjára (10003/4/2006 – C6‑0000/2006),

–   tekintettel a Bizottságnak a Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2004)0002)[1] vonatkozó első olvasatbeli álláspontjára[2] ,

–   tekintettel a Bizottság módosított javaslatára (COM(2006)0160)[3],

–   tekintettel az EK-Szerződés 251. cikkének (2) bekezdésére,

–   tekintettel eljárási szabályzata 62. cikkére,

–   tekintettel a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság második olvasatra adott ajánlására (A6–0375/2006),

1.  jóváhagyja a közös álláspontot;

2.  megállapítja, hogy a jogi aktust a közös álláspontnak megfelelően hozták meg;

3.  megbízza elnökét, hogy a jogi aktust a Tanács elnökével közösen írja alá, az EK-Szerződés 254. cikke (1) bekezdésének megfelelően;

4.  megbízza főtitkárát, hogy valamennyi eljárás megfelelő lefolytatásának ellenőrzését követően írja alá a jogi aktust, és a Tanács fötitkárával egyetértésben gondoskodjon annak az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában való közzétételéről;

5.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak.

ELJÁRÁS

Cím

a Tanács közös álláspontjáról a belső piaci szolgáltatásokról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadása tekintetében

Hivatkozások

10003/4/2006 – C6-0270/2006 – 2004/0001(COD)

Az EP 1. olvasatának dátuma - P szám

16.2.2006

16.2.2006

A Bizottság javaslata

COM(2004)0002 – C5-0069/2004

A Bizottság módosított javaslata

COM(2006)0160

A közös álláspont kézhezvétele ülésen történő bejelentésének időpontja

7.9.2006

Illetékes bizottság
  A plenáris ülésen való bejelentés
  dátuma

IMCO
7.6.2006

Előadó(k)
  A kijelölés dátuma

Evelyne Gebhardt
4.9.2006

 

Korábbi előadó(k)

 

 

Vizsgálat a bizottságban

4.9.2006

13.9.2006

4.10.2006

9.10.2006

 

Az elfogadás dátuma

23.10.2006

A zárószavazás eredménye

+:

– :

0:

26

4

6

A zárószavazáson jelen lévő képviselők

Mia De Vits, Janelly Fourtou, Evelyne Gebhardt, Małgorzata Handzlik, Malcolm Harbour, Anna Hedh, Anneli Jäätteenmäki, Pierre Jonckheer, Alexander Lambsdorff, Kurt Lechner, Arlene McCarthy, Toine Manders, Manuel Medina Ortega, Bill Newton Dunn, Béatrice Patrie, Zita Pleštinská, Luisa Fernanda Rudi Ubeda, Heide Rühle, Leopold Józef Rutowicz, Andreas Schwab, Eva-Britt Svensson, József Szájer, Marianne Thyssen, Jacques Toubon, Bernadette Vergnaud, Barbara Weiler

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok)

Maria Badia I Cutchet, André Brie, Ieke van den Burg, Simon Coveney, Donata Gottardi, Joel Hasse Ferreira, Konstantinos Hatzidakis, Filip Kaczmarek, Guntars Krasts, Joseph Muscat, Horst Posdorf, Anja Weisgerber, Stefano Zappalà

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok) (178. cikk (2) bekezdés)

Robert Goebbels, Anna Ibrisagic, Mieczysław Edmund Janowski

Benyújtás dátuma – A[5]

24.10.2006

Megjegyzések (egyetlen nyelven állnak rendelkezésre)

...