Pranešimas - A6-0429/2006Pranešimas
A6-0429/2006

PRANEŠIMAS
dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, nustatančio Bendrijos muitinės kodeksą (Atnaujintą muitinės kodeksą)
(COM(2005)0608 – C6-0419/2005 – 2005/0246(COD))
Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas
Pranešėjas: Janelly Fourtou

29.11.2006

Procedūra : 2005/0246(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
A6-0429/2006
Pateikti tekstai :
A6-0429/2006
Priimti tekstai :

Šio dokumento nėra HTML formatu, tačiau jį galima gauti šiais formatais: