SPRÁVA
ok návrhu nariadenia Rady o finančných príspevkoch Spoločenstva do Medzinárodného fondu pre Írsko (2007 – 2010)
(KOM(2006)0564 – C6-0423/2006 – 2006/0194(CNS))
Výbor pre regionálny rozvoj
Spravodajca: Jim Higgins

29.11.2006

Postup : 2006/0194(CNS)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
A6-0432/2006
Predkladané texty :
A6-0432/2006
Rozpravy :
Prijaté texty :

Tento dokument neexistuje vo formáte HTML, je však k dispozícii v týchto formátoch: